Βλασφημία η χρήση «προστατευτικών μέσων» εντός του Ιερού ναού. Η άρνηση της παρουσίας του Θεού είναι πολύ πιο σημαντική από την αλλοίωση της Πίστεως που επιχειρούν οι αιρετικοί.

                  Ενα ηχηρό χαστούκι στους αλλοτριωμένους Συνοδικούς και κάθε παπαγαλάκι τους .

(Ν. Ξιώνης – Καθηγητής Θεολογίας ΕΚΠΑ)

Οι σημερινοί Χριστιανοί και ακόμη χειρότερο οι κληρικοί που εμπιστεύονται το νόμο των ανθρώπων, τους «ειδικούς επιστήμονες», και απορρίπτουν την εμπειρία της Εκκλησίας και την πίστη στον αληθινό Λόγο του Θεού με το να :

-χρησιμοποιούν την ιατρική μάσκα εντός του Ναού,

-αποφεύγουν την προσκύνηση του Ιερού Ευαγγελίου, των Εικόνων και των Ιερών Λειψάνων,

-χρησιμοποιούν διαφορετικές Λαβίδες για την Θεία Μετάληψη ή απολυμαντικά υγρά, διότι θεωρούν όλα αυτά ως πιθανές αιτίες μολύνσεως,

-και να διακρίνουν την Θεία Μετάληψη από την κατ’ ενέργεια σύναξη του πληρώματος της Εκκλησίας, ερμηνεύοντας την μυστηριακή κοινωνία ως απλή συνάθροιση ανθρώπων,

επιστρέφουν ως σύγχρονοι Γαλάτες στην προτέρα κατάσταση του νόμου των ανθρώπων.

Εμπιστεύονται την ανθρώπινη σοφία και απορρίπτουν την σοφία και δύναμη του Θεού. Συμπεριφέρονται ανοήτως, κατά την Παύλεια διατύπωση, διότι ενώ άρχισαν να ζουν πνευματικά, επιστρέφουν τώρα στον σαρκικό και ειλώδη τρόπο ζωής.

Γι’ αυτό ο Απόστολος Παύλος, αφενός μεν, αναθεματίζει αυτούς που διαστρέφουν την Αλήθεια και προσπαθούν να πείσουν τους πιστούς Χριστιανούς για την θεολογική ορθότητα των προσωπικών τους απόψεων, αφετέρου δε τους υπενθυμίζει ότι ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ , δῆλον · ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται . ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως… 

Η οπισθοδρόμηση βεβαίως αυτή δεν αποτελεί έκπληξη για τον γνώστη της θεολογικής επιστήμης. Είναι το αποτέλεσμα της παραποιημένης εκκλησιολογίας, η οποία αντί να θεμελιώνεται στην Πατερική διδασκαλία και να εκφράζει την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, καλλιεργείται επί τη βάσει του θετικισμού και του επιστημολογικού συμβατισμού, και στηρίζεται σαφώς στην δυτική θεολογική παράδοση, η οποία εξαίρει την φαινομενική ιστορική πραγματικότητα και απορρίπτει την Αλήθεια που βρίσκεται πίσω από τα φαινόμενα.

Αντιθέτως, για την εκκλησιολογία των Πατέρων, η οποία ερμηνεύει την εκκλησιαστική σύναξη ως μυστηριακή κοινωνία των μελών του Σώματος του Χριστού με αυτήν την ίδια την Κεφαλή τον Χριστό, η παρουσία του πιστού εντός του Ναού σημαίνει την υπέρβαση των βιοτικών μεριμνών στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται μόνον η διαβίωση, αλλά και η σωματική υγεία, και δηλώνει σαφώς την συνειδητή μετοχή στην παρουσία του Τριαδικού Θεού εν Χριστώ.

Επομένως είναι ανεύθυνο και επιστημονικώς θα έλεγα απαράδεκτο κάποιος να υποστηρίζει ότι εντός του Ναού, σύμφωνα με την Θεολογία και διδασκαλία των Πατέρων μέσα στο ενεργειακό πλέγμα της μυστηριακής κοινωνίας της κτιστής φύσεως με τον άκτιστο Δημιουργό Θεό, όπως αυτή η κοινωνία περιγράφεται από την Πατερική διδασκαλία, υπάρχει η φθοράδηλαδή απουσιάζει η ζωοποιός Θεία ενέργεια που εξαγιάζει και συγκρατεί ολόκληρη την κτιστή πραγματικότητακαι εν τέλει επικρατεί ο θάνατος.

Η ασθένεια και ο θάνατος δεν χαρακτηρίζει την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, ούτε όσους μετέχουν αυτής, αλλά αυτούς που διαστρέφουν την αλήθεια και αρνούνται την Θεότητα, εγκλωβιζόμενοι εγωιστικώς στον εαυτό τους, στη δύναμη και στην εξουσία του κτιστού όντος.

Ο φόβος του θανάτου αναφέρεται στους ήδη νεκρούς, όπως εξάγεται από τον λόγο του Κυρίου,  ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς .

Ο θάνατος αναφέρεται στους μη Χριστιανούς και αβάπτιστους, οι οποίοι αδύναμοι να φθάσουν στην ενοειδεία με τον Θεό, παραμένουν άγευστοι του εκκλησιαστικού γεγονότος της καινής εν Χριστώ ζωής, κι έτσι αποφεύγουν τον « συνωστισμό » , εντός εισαγωγικών , της Εκκλησία ς , εφ’ όσον Αυτή όπως και οι υπόλοιπες κοινωνικές συναθροίσεις και εκδηλώσεις αποτελεί μία απλή συνάθροιση ατόμων.

Έτσι εμπράκτως αρνούνται την κατ’ ενέργειαν μυστηριακή κοινωνία που καθιστά την Εκκλησία Σώμα Χριστού και ως εκ τούτου αρνούνται τον ίδιο τον Χριστό.

Η άρνηση όμως της κατ’ ενέργειαν παρουσίας της Θεότητας είναι πολύ πιο σημαντική από την αλλοίωση της Πίστεως η οποία επιχειρείται από την αίρεση, διότι αυτή δεν είναι μία απλή διαφοροποίηση από την διδασκαλία της Εκκλησίας , δεν αποτελεί μία διαφορετική ερμηνεία του δόγματος , όπως συμβαίνει με τους αιρετικούς.

Η άρνηση της Θεότητας του Ιησού, η οποία στηρίζεται στην αμφιβολία και άρνηση της Θεϊκής Του δύναμης και η οποία βεβαίως εκφράζεται με την απόδοση των θαυμάτων στις φυσικές δυνάμεις των κτιστών όντων, όπως στην περίπτωση των Φαρισαίων, ή με την απόδοση της φθοράς και του θανάτου στο ανακαινισμένο Σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, όπως συμβαίνει σήμερα στην εποχή του κόβιντ-19, σημαίνει βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και ως εκ τούτου είναι πολύ σοβαρότερη από την αίρεση.

Διότι ο Φαρισαίος ή ο κατ’ όνομα μόνον Χριστιανός, δεν προσπαθεί να ερμηνεύσει το Μυστήριο όπως κάνει ο αιρετικός , αλλά αρνείται αυτό το ίδιο το Μυστήριο.

Δεν αλλοιώνει την Πίστη στην προσπάθειά του να Την κατανοήσει , αλλά Την αναιρεί αντιστρέφοντας την Αλήθεια και αποδίδοντας στα έργα της Θεότητος ιδιότητες και συνθήκες της κτιστής φύσεως.

Γι’ αυτό, οι μεν αιρετικοί  μπορούν να συνειδητοποιήσουν τα λογικά λάθη των ερμηνευτικών τους προϋποθέσεων , να μεταβάλουν το θεωρητικό υπόβαθρο της κακοδοξίας τους και τελικά να μετανοήσουν. 

Οι βλάσφημοι όμως θεωρούν την Πίστη και το βίωμα της Εκκλησίας ως υπερβολικά , και ως αντι-επιστημονική αντίληψη της πραγματικότητας . Τοιουτοτρόπως αρνούνται την παρουσία του Θεού και ως εκ τούτου παραμένουν αμετανόητοι.

Η άρνηση συνεπώς της Θεότητος είναι μία πράξη δαιμονική και εκφράζει την απόλυτη πνευματική διαστροφή και υπαρξιακή αλλοίωση προς το μη ον και την ανυπαρξία. Διότι η βλασφημία δεν σημαίνει μόνον την αμφισβήτηση της Θείας δυνάμεως του Χριστού, η οποία ταυτίζεται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε αυτόν τον Ίδιο, αλλά και την αντιστροφή της Αλήθειας.

Και τούτο διότι στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος δια του Οποίου ο Χριστός τότε εξέβαλε τα δαιμόνια και σήμερα ανακαινίζει δια του μυστηριακού Σώματος τον κόσμο, οι βλάσφημοι αναγνωρίζουν τις δαιμονικές δυνάμεις και βλέπουν την φθορά και τον θάνατο, συσκοτίζοντας πλήρως την Αλήθεια και αποκρύπτοντας την παρουσία του Θεού στα σημεία της Θείας Αποκαλύψεως.

Έτσι, τόσο τότε κατά την εποχή του Χριστού, όσο και σήμερα κατά την εποχή της αποκεκαλυμμένης Αλήθειας και αγιοπνευματικής ζωής, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος θα πρέπει πάντοτε να ερμηνεύεται είτε εν λόγω είτε εν έργω στην προοπτική της αντιστροφής της Αλήθειας, βάσει της οποίας η άρνηση του Θεού πραγματοποιείται με την αντικατάστασή Του και την θεοποίηση των κτιστών όντων.

Σε αυτήν την προοπτική, η οποιαδήποτε εκδήλωση αμφιβολίας και ως εκ τούτου άρνηση της σωτηριώδους θείας ενεργείας, είτε διστάζοντας να κοινωνήσουμε των Θείων Μυστηρίων και να συμμετέχουμε στις Ακολουθίες της Εκκλησίας, είτε προβληματιζόμενοι και φοβούμενοι να αποφεύγουμε τον εκκλησιασμό και την προσκύνηση των Ιερών Εικόνων και Λειψάνων, ή να χρησιμοποιούμε την ιατρική μάσκα εντός της Εκκλησίας, σημαίνει την βλασφημία του Αγίου Πνεύματος κατά την Πατερική διδασκαλία, η οποία κατά τον λόγο του Κυρίου είναι ασυγχώρητη.

Αυτό θα πρέπει να προβληματίζει τον σημερινό Χριστιανό και όλως ιδιαιτέρως τους κληρικούς, οι οποίοι, οι μεν πρώτοι με την βάπτισή τους στο όνομα της Αγίας Τριάδος, οι δε δεύτεροι με την χειροτονία τους ως διάκονοι και υπόλογοι της παρακαταθήκης που έλαβαν, όχι μόνο πρέπει να μην βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα, επιστρέφοντας κατά τον Παύλο ανοήτως στην προ-βαπτισματική τους κατάσταση, αλλά και να προστατεύουν το πλήρωμα της Εκκλησίας από μία τέτοια ολέθρια για την ζωή τους πράξη.

Σας ευχαριστώ.


Απομαγνητοφώνηση ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

=======================================================

Δ.Κούβελας: «Εγκληματικό που δεν πήραν τα αντισώματα – Υπάρχει μια μυστική ατζέντα» ΚΑΙ Λυκ Μοντανιέ:«Δεν είναι εμβόλια ειναι δηλητήρια» – Ομιλία στο κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου

«Υπάρχει η ατιμωρησία»

Ο καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρης Κούβελας, έκανε επίθεση στην κυβέρνηση και σε όσους παίρνουν αποφάσεις για τον κορωνοϊό και έκανε λόγο για «εγκληματικά λάθη στη διαχείριση της πανδημίας».

«Έχουμε πει πολλές φορές, το πρόβλημα που έχουμε με τις θεραπείες είναι ότι ο πολύς κόσμος -και σε αυτούς περιλαμβάνω και τον μέσο γιατρό- δεν έχει αντίληψη του τι θεραπεύει τι και έτσι κάνουμε πάρα πολλά θεραπευτικά λάθη. Ο ΕΟΔΥ άργησε να βγάλει πρωτόκολλα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ωστόσο, το τελευταίο είναι αρκετά αξιοπρεπές και εάν το ακολουθήσει κανείς, έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα να νοσήσει βαριά. Πρέπει να δίνουμε μόνο αντιπυρετικά, κατά προτίμηση αντιφλεγμονώδη ήπια και τίποτα άλλο. Ανά περίπτωση αντιμετωπίζεται. Δε δίνουμε προληπτικά τίποτα, εάν δεν έχουμε συμπτώματα», σημείωσε μιλώντας στον Focus FM.

«Αντιβίωση δεν παίρνουμε από τις πρώτες ημέρες, δε σκοτώνουν τους ιούς» τόνισε ο καθηγητής. «Την έβδομη ή την όγδοη μέρα θα πρέπει να υπάρχει υψηλός πυρετός που να μας δηλώνει βακτηριακή επιλοίμωξη και να έχει και κλινικά σημεία. Απ΄ όσο γνωρίζω η πλειοψηφία των γιατρών δίνει τα αντιβιοτικά τηλεφωνικά, δεν εξετάζουν τους ασθενείς. Αυτό είναι έγκλημα», είπε.

«Μου λέτε ότι είναι λίγοι οι γιατροί που δέχονται να εξετάσουν ανεμβολίαστους ασθενείς» συνέχισε ο κος Κούβελας. «Ένας γιατρός έχει ορκιστεί να βοηθά τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται σαφέστατα και η πεποίθηση κάποιου ή η επιθυμία του να εμβολιαστεί ή να μην εμβολιαστεί . Στην ιατρική πράξη, δεν χρειάζομαι δικαιολογία για να μη την κάνω. Δεν γουστάρω, τελείωσε. Δεν μπορεί κανένας να με υποχρεώσει.

Πως ισχύει η υποχρεωτικότητα του εμβολίου; Φαντάζεστε να ξεκινήσουν υποχρεωτικά χειρουργεία; Δεν είναι σοβαρές προσεγγίσεις αυτές. Είναι αντίθετες και με το γράμμα και με το πνεύμα της ιατρικής και ηθικής και δεοντολογίας. Και αυτές οι ποινικοποιήσεις που σκέφτονται, όποιος τις σκέφτεται είναι τόσο έξω από την πραγματική πραγματικότητα, την ηθική και δεοντολογία, που καταντά σκανδαλώδες».

Χαρακτήρισε «ποινικό αδίκημα» τη χρήση ιβερμεκτίνης αφού, όπως υπογράμμισε «πρόκειται για φάρμακο εκτός ένδειξης».

«Σαν επαγγελματίας του φαρμάκου δεν δικαιούμαι να δηλώνω πράγματα που δεν έχουν ένδειξη, γιατί έτσι τα φαντάστηκα έτσι μου ήρθε. Η ιβερμεκτίνη δεν έχει άδεια χρήσης. Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Είναι ποινικό αδίκημα να χρησιμοποιείς φάρμακο εκτός ένδειξης. Είναι πανάκριβο και δυνητικά επικίνδυνο φάρμακο και προφανώς δε τη συνιστώ . Και γιατί να φτάσω στην ιβερμεκτίνη αφού έχω καταπληκτικά αδειοδοτημένα προϊόντα που μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα με μία συμφωνία όγκου/τιμής. Θα μπορούσαμε να έχουμε την κάθε δόση 1500 το αντίσωμα που προστατεύει 6 μήνες. Είναι δηλαδή πιο βαθιάς δράσης και από το εμβόλιο, για ποιο λόγο δεν το παίρνουμε;»

Αναφορικά με τη χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων ο κος Κούβελας υποστήριξε ότι «θα είχαν σωθεί χιλιάδες ζωές, εάν η χώρα μας τα είχε προμηθευτεί νωρίτερα και στις ποσότητες που έπρεπε».

«Τα μονοκλωνικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, είχαν αδειοδοτηθεί 9 Νοεμβρίου του 2020 τα πρώτα. Είχα ενθουσιαστεί όταν είχαν βγει. Αυτά τα αντισώματα ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακά, γιατί το πρώτο στοιχείο που δόθηκε στη δημοσιότητα ήταν η άμεση θεραπεία – μέσα σε 2 ώρες – του Τραμπ. Αυτό, στο δικό μου μυαλό που είμαι και ειδικός, δεν υπήρχε. Έλεγα ότι το φάρμακο που το παίρνεις και γίνεσαι καλά, δεν έχει ανακαλυφθεί, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο φάρμακο, θεώρησα τότε ότι επρόκειτο για προεκλογικό τρικ, Το φάρμακο λοιπόν υπήρχε και σήμερα έχω και την εμπειρία, άτομα που νοσούν και είναι κοντά μου, να το έχουν πάρει και να έχουν γίνει καλά σε δύο ώρες», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Τότε η Ε.Ε. είχε ζητήσει από τις εταιρίες να διαθέσουν τα φάρμακα, χωρίς υποχρέωση αγοράς. Η Γερμανία ωστόσο ανεξάρτητα από την απόφαση της Ευρώπης πήρε 200.000 δόσεις. Εμείς πήραμε 2.000 και κοροϊδεύουμε την κοινωνία. Επίσης να πω και κάτι σε όσους λένε ότι είναι ακριβά. Σε κάθε ασθενή που μπαίνει στο νοσοκομείο δίνεται ρεμδεσιβίρη, που έχει 2,5 φορές την τιμή ενός μονοκλωνικού αντισώματος. Και δεν το συζητάει κανένας. Και ουσιαστικά η αποτελεσματικότητά της είναι λίγο πιο πάνω από το 0.

Αυτά τα πράγματα είναι σκανδαλώδη. και είναι σε όλα τα επίπεδα . Υπάρχει η ατιμωρησία, υπάρχει το άσυλο σε όλους τους ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις και διώκονται όλοι οι άλλοι που εκφράζουν τη γνώμη τους, όπως έχουν το δικαίωμα. Είναι μια άθλια κατάσταση. Τα αντισώματα είναι εγκληματικό που δεν τα πήραν, δεν υπάρχει δικαιολογία. Θα πρέπει όλοι να θυμούνται ότι έχουν πεθάνει πάνω από 20.000 άνθρωποι τουλάχιστον οι μισοί, θα είχαν επιβιώσει».

Ο Δ.Κούβελας μίλησε και για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας: «Προσωπικά δεν έχω αλλάξει τίποτα από όσα έλεγα στην αρχή. ότι σε μία επιδημία το βασικό είναι η Πρωτοβάθμια, να μη νοσήσει ο άλλος βαριά, να περιοριστούν οι βλάβες, αυτά είναι τα απολύτως προφανή. Θεωρούσα όταν το συζητούσαμε στην αρχή , ότι μόνο χαζός δεν τα καταλαβαίνει. Όταν συνειδητοποίησα ότι δε το καταλαβαίνουν έφτασα στο υγιές συμπέρασμα: Ή ότι είναι κανονικοί χαζοί, δηλαδή δεν έχει νόημα να συζητάς ή φυσικά το καταλαβαίνουν, αλλά έχουν κακή πρόθεση. Ειλικρινά δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο είναι χειρότερο για το πολιτικό προσωπικό μιας χώρας. Να είναι χαζοί, ή να είναι εγκληματίες».

Ο καθηγητής υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει μια παγκόσμια ατζέντα: «Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι και το παγκόσμιο . Είναι σα να υπάρχει ένας μαέστρος που συντονίζει όλα τα κράτη. Εάν αυτό μου το έλεγε κάποιος πριν από λίγο καιρό θα έλεγα ότι είναι ένας βλαμμένος συνομωσιολόγος. Αυτή η κατάσταση δεν είναι συνομωσιολογία, υπάρχει αυτή η συνομωσία, και εξελίσσεται μπροστά μας. Υπάρχει μια μυστική ατζέντα, μη ορατή στον μέσο άνθρωπο η οποία υποβάλλει σε όλο τον κόσμο μια γραμμή. Και από αυτή την γραμμή μόνο ελάχιστες, βαθύτατα δημοκρατικές χώρες έχουν ξεφύγει, όπως είναι στη Σκανδιναβία, οι οποίες πραγματικά ενδιαφέρονται για τον πολίτη, όλοι οι άλλοι ακολουθούν έναν μπούσουλα λες και ο πολίτης είναι ο βασικός τους εχθρός».

Ο κος Κούβελας ανέφερε και ότι έχουμε μία πέραν του 20% αύξηση κάθε τύπου θνησιμότητας.

«Τα εμβόλια έχουν παρενέργειες το ξέραμε από την αρχή ιδίως στους νεότερους ανθρώπους. Γνωρίζουμε ότι σε ηλικίες 45-55 που είναι και υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης, έχουμε πολλούς αιφνίδιους θανάτους. Αυξάνει συνέχεια το ποσοστό της κάθε τύπου θνησιμότητας. Αυτά κανένας δε τα βλέπει; Εάν ήταν Γιαπωνέζικη κυβέρνηση, θα είχαν βάλει τα κεφάλια τους στις γραμμές του τρένου. Και όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση. Κανείς δεν έχει κάνει μία επερώτηση στη Βουλή για αυτή την αύξηση θανάτων, πέρα του κου Βελόπουλου. Και ακόμη δεν έχει πάρει απάντηση».

Δ.Κούβελας: «Εγκληματικό που δεν πήραν τα αντισώματα – Υπάρχει μια μυστική ατζέντα» | Pronews

Σχολιο Οδοιπ.

ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ …… Διαβαστε τα σχολια του κοσμου … Ενημερωση /ερωτησεις /αποφαση…Δεν ειμαστε ειδικοι,πολιτικοι,δημοσιογραφοι δεν ανηκουμε στο ΣΥΣΤΗΜΑ…

Pastitsios Besamel26 λεπτά πριν • edited

Αρχές 2013 η κόρη γνωστού μου σε πάρα πολύ βαριά κατάσταση πήρε αντισώματα για το ξαδερφάκι του κοβιντ. 1 ώρα μετά έπινε κοκα κόλες και χόρευε. Είμαι μάρτυρας.

Λοιπόν τέλος τα ψέμματα.

Τον κόσμο τον σκοτώσανε με το να δίνουν κακές οδηγίες και σπάζοντας πλάκα ενώ πέθαινε.

Μπολιάζεσαι … είσαι δολοφόνος.

jim panatha27 λεπτά πριν • edited

Κουβελα δεν μας τα λες καλα. Εισαστε ολοι στο κολπο μου φαινεται.
Ειναι ντροπη να λες οτι η Ιβερμεκτινη δεν εχει ενδειξη. Εισαστε ολοι καθικια μου φαινεται.
Το πρωτοκολλο Ιβερμεκτινης το εχουν εφαρμοσει πολλα κρατη και εχει βγει και διεθνες πρωτοκολλο εφαρμογης. Ντροπη σου να τα λες αυτα!
Η Ινδια του 1,2 δις πληθυσμου, εφαρμοσε 2 με 3 τετοια πρωτοκολλα ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, και σωθηκε. Ανα 100000 χιλιαδες κατοικους σε περιοχες που εφαρμοστηκε εκει, ειχαν 9 περιπου θανατους απο κοβιτ, ενω στο Ελλαδα 147 νεκροι αντιστοιχα! Τα πρωτοκολλα θεραπειας αυτα ηταν ΕΠΙΣΗΜΑ απο το υπουργειο υγειας της Ινδιας κ καθε Ιατρος ή ασθενης ηταν ενημερος κ ειχε προσβαση σε αυτα.
Στο Ελλαδα το ειχαν προτεινει εξαρχης σοβαροι Ιατροι στο κρατος , αλλα κλασσικα…δεν το ελαβαν υποψη, βλεπεις πρεπει να πουληθουν τα εμβολια κ τα χαπια κ τα αντισωματα που ολα ειναι πανακριβα.
Το πρωτοκολλο με βαση ιβερμεκτινη εχει εφαρμοστει Αμερικη απο ιδιωτες ιατρους κ ελαχιστοι ασθενεις πηγαιναν σε νοσοκομεια, φυσικα οι φαρμακευτικες φροντισαν να εξαφανισθει ή να απαγορευθει η να δυσφημισθει ως επικυνδνη! η ιβερμεκτινη. Υπαρχουν μαρτυριες για ολα αυτα, και ο καθενας τα βρισκει εαν ψαξει.
Απλα ντροπη Κουβελα! Πλεον καταλαβαμε τι ρολο παιζεις
Καλα σου εκανε ο Βαθιωτης που σε ξεμπροστιασε.

BitterTruth jim panatha18 λεπτά πριν To έχω ακούσει να μιλά για αυτό ο Robert Malone. Στην Ινδία έστελναν πακέτο φάρμακα σε γειτονιές και μέσα ήταν και η Ιβερμεκτίνη ΑπάντησηΚοινοποίηση ›

BitterTruth41 λεπτά πριν

Δείτε αυτά

Ειδικά αυτό το βιβλίο
https://www.amazon.com/Iver…

https://www.ncbi.nlm.nih.go…

That’s meμία ώρα πριν • edited

02.04.2020
Ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα όπως γράφει σήμερα η οικονομική Handelsblatt προέρχεται από τη γερμανική φαρμακοβιομηχανία Bayer. Πρόκειται για το φάρμακο κατά της ελονοσίας Resochin με κύρια δραστική ουσία τη χλωροκίνη. Πρόκειται για την ουσία που χρησιμοποιείται ήδη ευρέως σε ασθενείς Covid-19.

Στα μούτρα σου Κούβελα

Με χλωροκίνη η Bayer κατά του κορωνοϊού

Στο σκεύασμά της Resochin που περιέχει ως βασική δραστική ουσία τη χλωροκίνη και η οποία δείχνει μέχρι στιγμής καλά αποτελέσματα στη μάχη κατά του κορωνοϊού επενδύει η Bayer. Σε μαζικές αγορές Avigan προχωρά η κυβέρνηση(Η Γερμανική βρε).

https://www.dw.com/el/%CE%B…

Στους υπόδουλους λένε ότι χλωροκίνη και ιβερμεκτίνη δεν δουλεύουν αλλά για τις χώρες τους άλλα πράττουν

KWTSOS72 ώρες πριν

Πως ολοι εσεις γινατε επιστημονες και γνωριζετε για την ιμβερμεκτινη… με ξεπερνα…

akrida KWTSOS7μία ώρα πριν Εδώ έγινε επιστήμονας ο Κούλης
Και ο Ευαγγελάτος
Αυτό δεν σε ξεπερνά;1

That’s me KWTSOS72 ώρες πριν εσύ σίγουρα θα ξέρεις περισσότερα από τον McCullough

Saiyan2 ώρες πριν • edited

Διαφωνούμε για ιβερμεκτίνη και αντιβίωση γιατί αποδείχτηκαν σωτήρια και τα δύο.
Για τα υπόλοιπα νομίζω κανένας πλέον νοήμονας άνθρωπος που βάζει λίγο το μυαλό του να δουλέψει δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει. Ειδικά για την άυξηση της θνητότητας από κάθε αιτία και την θνητότητα από παρενέργειες έπρεπε να είχε ρίξει χαλαρά την κυβέρνηση και να στείλει ΚΑΙ τους 300ους (μαζί με τα λαμόγια που τους ακολουθούν [δημοσιογράφοι, ραδιόφωνα, εφημερίδες, σύμβουλοι, διορισμένοι διευθυντές σε υγειονομικές μονάδες, επιτροπή ”ειδικών”, επικοινωνιολόγους, αρχηγούς Σωμάτων ασφαλείας, στρατου ξηράς, θαλάσσης και αέρος] σε ΕΞΟΡΙΑ σε βραχονησίδα για 30 χρόνια και βλέπουμε. Αυτά !

BitterTruth2 ώρες πριν

Την Ιβερτιμίνη την χρησιμοποιεί και ο Peter McCullough που έχει σώσει κόσμο στην Αμερική. Ο Peter McCullough έχει τις περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις στο κλάδο του. Ολόκληρη επαρχία της Ινδίας 200+ εκ, μόλις άρχισαν να πέρνουν ιβερτιμίνη, έπεσαν τα κρούσματα τελείως. Ο ίδιο και στην Ιαπωνία.
Οι Ιάπωνες πίεσαν την Pfiser να τους πει για το εμβόλιο. Η Pfiser έλεγε πως κάθεται εκεί που το κάνεις, στον ώμο, αλλά μελέτες αργότερα απόδειξαν πως τα νανολιπίδια του εμβολίου πάνε παντού, κυρίως στην καρδία/εγκέφαλο/γεννητικά όργανα/κτλ.

Τι ρόλο βαράει τώρα ο Κούβελας;

Η ιβερτιμήνη έχει παρει βραβεία όπως αυτό εδώ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih…

“…In 2015, the Nobel Committee for Physiology or Medicine, in its only award for treatments of infectious diseases since six decades prior, honoured the discovery of ivermectin (IVM), a multifaceted drug deployed against some of the world’s most devastating tropical diseases…”

That’s me BitterTruth2 ώρες πριν ο McCullough σε συνέντευξη στο Fox News είχε πεί ότι έστησαν τεστ για την ιβερμεκτίνη έτσι ώστε να αποτύχει, την έδωσαν σε πολύ προχωρημένο κοβιντ κάτι που δεν το θεραπεύουν ούτε τα μονοκλωνικά ! Η phiser για το χάπι της απαιτεί από την πρώτη μέρα να χορηγηθεί ! Πιστεύω ότι και η χλωροκίνη κάνει δουλειά αρκεί το πρωτόκολλο να εφαρμόζεται από την 1η-2η μέρα. Τότε που την τέσταραν ήθελαν να τους θεραπεύει μετά από 10-15 μέρες και την έβγαλαν εκτός !1

Saiyan That’s meμία ώρα πριν Ισχύει. Νόσησα Απρίλιο του 2021 και απ’ την πρώτη μέρα πήρα χλωροκίνη η οποία και έκανε πολύ καλή δουλειά. Πρώτη μέρα αντιβίωση και το υπόλοιπο σχήμα. Δουλεύουν σε αντίθεση με τα σκευάσματα /δολοφόνους των Big Pharma.

Νικος Saiyanμία ώρα πριν Με συνταγογράφηση την πήρες; Και ποιο ακριβώς φάρμακο;

Saiyan Νικοςμία ώρα πριν Διορθώνω, έκανα λάθος. Μπέρδεψα την χλωροκίνη με την κολχικίνη. Κολχικίνη μου έδωσε με συνταγογράφηση . Το φάρμακο ήταν το COLCHICINA / ACARPIA και έκανε δουλειά

Saiyan Νικοςμία ώρα πριν Δεν έχω, αλλά αν το έδωσε προληπτικά δεν ξέρω. Μετα ο ίδιος ιατρός έδινε ιβερμεκτίνη μέχρι που εξαφανίστηκε και αυτή από τα φαρμακεία δυστυχώς. Τότε δίνανε κολχικίνη, μετά ακούστηκε η ιβερμεκτίνη και οι άλλες.

Νικος That’s me2 ώρες πριν • edited Δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε πανδημία, είχαμε προμηθευτεί από την Ινδία μεγάλες ποσότητες Χλωροκίνης, (η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία Uni-pharma δώρισε στο κράτος 5 τόνους!!!), και μάλιστα δωρίσαμε και στην Κύπρο κάποιες δόσεις. Έκτοτε θάφτηκε και μάλλον θα πάνε άχρηστα σε λίγο…

BitterTruth Νικοςμία ώρα πριν Ναι έχω δει τα βίντεο με τον McCullough που λέει ακριβώς αυτό και μιλάει σε κάποια επιτροπή. Έκαναν λέει δυο δημοσιεύσεις τις οποίες απέσυραν αργότερα αλλά ο στιγματισμός είχε γίνει.

That’s me Νικοςμία ώρα πριν 02.04.2020Με χλωροκίνη η Bayer κατά του κορωνοϊούΣτο σκεύασμά της Resochin που περιέχει ως βασική δραστική ουσία τη χλωροκίνη και η οποία δείχνει μέχρι στιγμής καλά αποτελέσματα στη μάχη κατά του κορωνοϊού επενδύει η Bayer. Σε μαζικές αγορές Avigan προχωρά η κυβέρνηση (όχι η δική μας βρε αλλά η Γερμανική, το αφεντικό ,για τους δούλους δεν έχει).https://www.dw.com/el/%CE%B…

QwertyA2 ώρες πριν

Αυτο θελει καρφιτσωμα επανω επανω επανω μεχρι να περασει η πανδημια !

Ο μπιλ γκειτς θα βγαλει 200 δις απο τα εμβολια … περα απο πωληση εμβολιων σε ολοκληρο τον πλανητη ως πελατη , υπαρχει και μυστικη ατζεντα μειωσης του πληθυσμου !

Μεσα απο τις ταινειες εχουν περασει το μηνυμα οτι οποιος μιλαει για παγκοσμια ατζεντα ειναι συνομοσιολογος και ψεκασμενος και τωρα ο μεσος ανθρωπος ενω πραγματοποιειται εμπρος στα ματια του, δεν το πιστευει !

Nykteridas2 ώρες πριν • edited

Αυτά με την Ιβερμεκτινη, ότι είναι δυνητικά επικίνδυνη και πανάκριβη ! Τι τα ήθελε ;
Μάλλον τα μπέρδεψε με αντίστοιχο σκευάσμα ,σε υγρή μορφή που περιέχει πολύ περισσότερα mg δραστικής ουσίας από ότι το scaball που κυκλοφορεί εδώ και χορηγείται, χωρίς σοβαρές αντενδείξεις και χωρίς συνταγογράφηση….
Τώρα αν περάσεις την επιτρεπόμενη δοσολογία, ανάλογα τα κιλά, που γράφει το σκεύασμα….και η ασπιρίνη είναι τοξική.
Επίσης, το άλλο…. αντιβίωση μετά την 8η μέρα υψηλού πυρετού !
Αυτό σημαίνει, ότι τα αντιπυρετικά δεν δουλεύουν και έχεις λοίμωξη στο αναπνευστικό…
Άντε γειά τότε…. Εγώ από γιατρούς έχω ακούσει, μετά την τέταρτη και μου φαίνεται πιο λογικό…. Γιατρός δεν είμαι όμως…
Περίεργα μας τα είπε σήμερα και δε ξέρω τη σκοπιμότητα….

  • Νικος Nykteridas2 ώρες πριν
  • Πρώτη φορά διαβάζω ότι η ιβερμεκτίνη είναι πανάκριβη και μάλιστα από τον Κούβελα. Ξέρομε ότι είναι πάμφθηνη. Αν ήταν πανάκριβη δεν θα μπορούσαν να τη δώσουν στην Αφρική και στην Ινδία!. Άρα τι συμβαίνει; Περί αντιβίωσης και πάλι είναι συγκεχυμένο το όλο θέμα. Μην στεκόμαστε σε αριθμό ημερών. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική γι’ αυτό χρειάζεται ο γιατρός να έχει άμεση κλινική εικόνα του ασθενή. Ποιος γιατρός όμως!!! Το σίγουρο πάντως είναι ότι δεν πρέπει να ακούσει κανείς άρρωστος τον ΕΟΔΥ, που του λέει να κάτσει σπίτι του και να παίρνει ασπιρίνη !

Nykteridas Νικοςμία ώρα πριν

το SCABALL, μάλλον φθηνό είναι (13.8ε /4 χαπάκια) δηλ. η ημερήσια δόση χ 3 μέρες = 40 ε σύνολο.
Ναι σίγουρα, πρέπει να έρθει γιατρός, να σε ακροαστεί , μετρήσει οξυγόνο κλπ και ανάλογα πράξει με το θέμα της αντιβίωσης…
Απλώς , 8 μέρες υψηλού πυρετού…Δεν μου αρέσει…

Νικος Nykteridas41 λεπτά πριν

Ναι συμφωνώ και για τον πυρετό. Ξέρεις αν το δίνουν με συνταγογράφηση το SCABALL;

Saiyan Nykteridas2 ώρες πριν

Κοίταξε δε μπορούμε να συμφωνούμε και με όλα όσα λέει. Έχει κι αυτός τη δική του άποψη. Εγώ αν και δεν είμαι γιατρός είμαι υπέρ της αντιβίωσης απ’ την πρώτη μέρα. Ακριβώς για να υπάρχει έδαφος για να μην δημιουργηθεί επιλοίμωξη από βακτήρια. Αυτές ουσιαστικά είναι που σε σκοτώνουν στις ΜΕΘ και γενικά στα νοσοκομεία. Σου ρίχνει ο ιός την άμυνα και μετά σε βρίσκει στα καπάκια λοίμωξη και σε ρημάζει κυριολεκτικά. Για την ιβερμεκτίνη συμφωνώ μαζί σου. Για τα υπόλοιπα που είπε μας βρίσκει σύμφωνους.

That’s me Saiyan2 ώρες πριν

το σημαντικότερο αντίκτυπο έχει αυτό που λέει για την ιβερμεκτίνη για να βγάλουν εκτός το φάρμακο…τα άλλα είναι κουβεντούλα για τον καφενέ στη σόμπα με τα κάστανα

Saiyan That’s meμία ώρα πριν

Δεν ξέρω, υπάρχει και το ενδεχόμενο πλάνης του ιδίου όσον αφορά την ιβερμεκτίνη. Για τα άλλα όμως είναι πράγματα που συμβαίνουν και δεν κουνιέται πραγματικά φύλλο. Μιλάμε για ανθρωπότητα υπνωτισμένοι και αποχαυνωμένοι. Με τα μισά απ’ όσα επιτελούνται μπροστά στα μάτια μας έπρεπε να τους είχαμε πάρει τα σώβρακα ομαδικά. Αντ’ αυτού παραμένουν στην εξουσία.

…………….

=======================================================

Λυκ Μοντανιέ:«Δεν είναι εμβόλια ειναι δηλητήρια» – Ομιλία στο κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Καθηγητής ιολόγος Luc Montagnier ήταν προσκεκλημένος στο Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου για να μιλήσει για τα εμβόλια.

O νομπελίστας αρχικά ευχαρίστησε για την πρόσκληση να παραβρεθεί σε μια τέτοια σύσκεψη σημαντική όπως είπε όχι μόνο για Λουξεμβούργο κι Ευρώπη αλλά και για όλο τον κόσμο.https://www.dailymotion.com/embed/video/x873ate

Είπε επιπλέον, ότι σαν γιατρός γι’ αυτόν είναι ακόμη πιο σημαντικό «ότι υπάρχει μια συζήτηση για την Ιατρική Ηθική ότι είμαστε μέρος του Ιπποκράτη της αρχής του ”Primum non nocere” πρώτα, μην βλάπτεις”,  δεσμευμένοι με τον όρκο που δίνουμε. Πρέπει να σεβαστούμε την Ηθική της Ιατρικής να φροντίζουμε και να θεραπεύουμε αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι εντελώς αντίθετο».

Πρόκειται όπως χαρακτηριστικά τόνισε περισσότερο για «μια μαζική καμπάνια με κανόνες marketing για να πουλήσουν και να επιβάλουν προϊόντα που σκοτώνουν. Ευτυχώς όχι όλον τον κόσμο αλλά ηλικιωμένους και τώρα πιο νέους, αθλητικούς τύπους ακόμη και παιδιά».

O Λυκ Μοντανιέ ανέφερε στην ομιλία του πως: «Αυτά τα εμβόλια είναι δηλητήρια. Δεν είναι αληθινά εμβόλια. Το mRNA επιτρέπει τη μεταγραφή του μηνύματός του εντός ολόκληρου του σώματος, ανεξέλεγκτα. Κανείς δεν μπορεί να πει για τον καθένα από εμάς που θα πάνε αυτά τα μηνύματα. Αυτό είναι επομένως ένα φοβερό άγνωστο. Και στην πραγματικότητα μαθαίνουμε τώρα ότι αυτή είναι μια εργασία που δημοσιεύθηκε εδώ και πάνω από ένα χρόνο ότι αυτά τα mRNA εμπεριέχουν μια περιοχή που μπορούμε να την αποκαλέσουμε πριόν.

Που είναι μια περιοχή ικανή να εισάγει τροποποιήσεις πρωτεϊνών με απρόβλεπτο τρόπο.

Ως γιατρός ήξερα 21 άτομα που δέχθηκαν 2 δόσεις εμβολίου Pfizer υπάρχει κι ένα άλλο άτομο που έλαβε Moderna. Oι 21 πέθαναν από την ασθένεια Creutzfeldt-Jakob που έχει ως αιτία τα πριόν. Τα 3 εμβόλια Pfizer, AstraZeneca, Moderna περιέχουν μια αλληλουχία που τακτοποιήθηκε από την πληροφορική πως μεταμορφώνεται σε πριόν. Επομένως υπάρχει εγνωσμένος κίνδυνος για υγεία ατόμων».

Aξίζει να σημειωθεί ότι το βίντεο από την ομιλία του Λ.Μοντανιέ στο κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου κατέβηκε από την πλατφόρμα YouTube σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πλέον οι κολοσσοί των κοινωνικών δικτύου λειτουργούν απροκαλύπτως αντιδημοκρατικά και βεβαίως σε αγαστή συνεργασία με τις Big Pharma και τις κυβερνήσεις.

======================================================