Αν μη τι αλλο … απολαυστικοι !

Ο ιερομόναχος – πνευματικός της Ιεράς Σκήτης Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων, π. Γεώργιος Αλευράς και πνευματικό τέκνο του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου μας ομιλεί ανοιχτά, απλά και ρεαλιστικά για τον πόλεμο που διεξάγεται κατά της πίστεως και των Ελλήνων, τις επικείμενες δύσκολες εξελίξεις αλλά και για τις ανατροπές των σχεδίων των αρχόντων του κόσμου τούτου.….

================================================

Ο Επίσκοπος Μόρφου Νεόφυτος τονίζει σε σημερινή συνέντευξή του ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε εμφύλιο πόλεμο που θα προκληθεί αρχικά από μικρές ομάδες πριν γενικευτεί.
Επιπλέον ο Επίσκοπος Μόρφου Νεόφυτος σημειώνει ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή μας !

=====================================================

Ο θάνατος του Θεού και η μεταμόρφωση του Ανθρώπου

π. Στέφανος Φρήμαν / 6 Αυγούστου 2014

Η ιστορία της δημιουργίας μας στη Γένεση διακόπτεται. Το Θεϊκό Συμβούλιο λέει «ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ἡμετέραν και καθ’ ομοίωσιν» και αρχίζει το έργο. Ωστόσο η δημιουργία του ανθρώπου δεν είναι όπως την υπόλοιπη δημιουργία. Για τ’ αστέρια και τα δέντρα, τη γη και τον ουρανό ο Θεός λέει «γενηθήτω» και εγένοντο. Ο Θεός βλέπει αυτό που έκανε «ότι καλόν».

67669_654877527856557_1448807732_n

Ωστόσο για τη δημιουργία του ανθρώπου γίνεται μια συζήτηση «ποιήσωμεν ἄνθρωπον». Τον πλάθει από λάσπη και «ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής». Ο Θεός δεν στέκεται πίσω, κοιτάζει τον άνθρωπο και λέει «ότι καλόν». Πραγματικά ο Θεός τον κοιτάζει και λέει «Ου καλόν…»

Η πρώτη φράση «ου καλόν» για ολόκληρη τη δημιουργία αφορά μόνον τον άνθρωπο. «ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον». Αυτή η διαπίστωση συνοδεύεται από ολόκληρη παρέλαση ζώων από μπροστά του ανθρώπου. Ωστόσο δεν βρέθηκε βοηθός «κατ’ αυτόν», που να του αξίζει.

Η πρώτη λύση βρίσκεται στη δημιουργία της γυναίκας «ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου». Ο άνθρωπος που δεν είναι καλός μόνος, τώρα δεν είναι μόνος. Ωστόσο και πάλι δεν είναι το τελικό καλό. Η δημιουργία του ανθρώπου, άνδρα και γυναίκας, εκτροχιάζεται και πηγαίνει στραβά.

Αφού τοποθετήθηκαν στον κήπο της Εδέμ, προειδοποιήθηκαν να μη φάνε από ένα συγκεκριμένο δένδρο «ᾗ δ’ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε».

Ο Μέγας Αθανάσιος αναφέρει ότι ο θάνατος αυτός είναι το αποτέλεσμα της άρνησης του Αδάμ και της Εύας να ζήσουν σύμφωνα με το καθ’ ομοίωσιν του Θεού. Πέφτουμε πίσω στην ανυπαρξία από την οποία δημιουργηθήκαμε.

Η αμαρτία είναι η διακοπή της δημιουργίας του ανθρώπου.

Η δημιουργία ωστόσο, συνεχίζεται, γιατί υπάρχει ο Δεύτερος Αδάμ, μια Νέα Δημιουργία. Η Προφητεία «ᾗ δ’ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε» εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Νέου Αδάμ. Ο θάνατος δεν ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού για την τιμωρία ή την καταστροφή του κακού.(σσ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕ)

Η αρχική θέση του Θεού παραμένει «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ ὁμοίωσιν». Αλλά είναι στο Χριστό, τον Θεάνθρωπο, στον οποίο εκπληρώνεται το αρχικό σχέδιο και η μορφή του ανθρώπου.

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το έργο της δημιουργίας του ανθρώπου δεν ολοκληρώθηκε με τη Σάρκωση. Αλλά είναι στο Σταυρό και τη στιγμή του θανάτου Του,  που λέει ο Χριστός « Τετέλεσται!». Γιατί είναι στην ολοκλήρωση αυτής της προφητικής προειδοποίησης που κατά Θεία Ειρωνεία, η εικόνα και η ομοίωση του Θεού στον άνθρωπο, εκπληρώνεται.  Στο Θάνατο Του Χριστού βρίσκουμε την αληθινή ζωή. Και η ανθρωπότητα τόσο αποκτά την αληθινή της εικόνα όσο βαδίζει σύμφωνα με το θάνατο του Ιησού.

 «Χριστῷ  συνεσταύρωμαι.  ζῶ  δὲ  οὐκέτι  ἐγώ,  ζῇ  δὲ  ἐν  ἐμοὶ  Χριστὸς» ( Γαλ. 2, 20)

Δεν είναι το μυαλό μας, ούτε η ηθική μας τελειότητα, ούτε η λογική ή η δημιουργικότητα μας που μάς προσομοιάζει με τον Θεό. Η ομοιότητα μαζί Του επιτυγχάνεται με τον καθημερινό μας θάνατο, όταν περικλείεται από αγάπη και απόλυτη εμπιστοσύνη στον θάνατο του Χριστού: τον Θάνατο που νικά τον θάνατο με τον θάνατο και μάς ενώνει με τη ζωή που είναι αιώνια.

Η Μεταμόρφωση του Χριστού που γιορτάζεται στις 6 Αυγούστου, είναι η γιορτή κατά την οποία εμφανίζεται η αναμόρφωση του ανθρώπου.

Μεταμορφώθεις εν τω όρει Χριστέ Ο Θεός,

δείξας τοις μαθηταίς Σου, την δόξαν Σου,

καθώς ηδύναντο. Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς,

το φως Σου το αΐδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου,

Φωτοδότα δόξα σοι.

Η μεταμόρφωση του ανθρώπου πραγματοποιείται με την ένωση του με τον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Μόνον τότε μπορούμε να αναφωνήσουμε: «Τετέλεσται!». Μόνον τότε μπορούμε να ακούσουμε τη Θεία επιβεβαίωση: «Ότι καλόν».

Πηγή: http://glory2godforallthings.com/ Μετάφραση: Φιλοθέη

====================================================

Ἐμεῖς αὐτούς διαβάζουμε, αὐτούς ἀκοῦμε, αὐτούς ἐμπιστευόμαστε, αὐτούς ἀκολουθοῦμε.

“Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΥΦΛΟ-ΥΠΑΚΟΟΥΛΗΔΕΣ” 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

  Καί ἐπειδή ζοῦμε σέ κατεξοχήν μέρες σύγχυσης καί ἀντινόησης, μέρες πού ὀ κάθε πλανεμένος ρασοφόρος ἀπαιτεῖ ἀπό τούς πιστούς τυφλή ὑπακοή στήν κάθε φρικώδη κακοδοξία πού ἐξέρχεται ἀπό τά χείλη του ἥ πού ἀποτυπώνεται στους τραγικούς φετφάδες τῆς λεγόμενης ΔΙΣ, μέ τό ἀνεκδιήγητο «ἐπιχείρημα» ὅτι « αὐτά λέει ἡ Ἐκκλησία », ἄς δοῦμε τί γράφει ἐνδεικτικά (δύο μόνο σημεῖα, γιά τήν ἀκρίβεια, μεταξύ ἀρκετῶν ἀκόμη) ἕνας κορυφαῖος ἐκκλησιαστικός μας Πατέρας, τοῦ ὁποίου τη μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα: ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. 

Τονίζει λοιπόν ξεκάθαρα ὁ Ἅγιος τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη πρός πνευματικήν μας ὠφέλεια νά ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τούς πλανεμένους κληρικούς, τῶν ὁποίων τό φρόνημα ἀποστρεφόμαστε («ὧν τὸ φρόνημα ἀποστρεφόμεθα, τούτους ἀπὸ τῆς κοινωνίας προσήκει φεύγειν»: Patrologia Graeca 26, 1188ΒC).  

Καί συμπληρώνει πάλι ὁ ἴδιος ὅτι ὅπως πρέπει νά κόβουμε τόν ὀφθαλμό πού μᾶς σκανδαλίζει ( ὅχι τόν αἰσθητό, ἀλλά τόν νοητό ), ἔτσι καί ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ ἱερέας, πού εἶναι οἱ ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, ἄν ἔχουν πέσει σέ πλάνη καί σκανδαλίζουν τόν λαό, πρέπει νά ἐκβάλλονται, γιατί καλύτερα δίχως αὐτούς νά συναθροίζονται οἱ πιστοί, παρά νά πᾶνε μαζί τους στήν Κόλαση, σάν νά εἶναι μαζί μέ τόν Ἄννα καί τον Καϊάφα :

(«Βαδίζοντες τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμὸν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα, μὴ τὸν αἰσθητόν…ἀλλὰ τὸν νοητὸν. Οἶον ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται, καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἐστιν ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἤ μετ’ αὐτοὺς ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα, εἰς τὴν γέεναν τοῦ πυρός…ἵνα ἡ Ἐκκλησία ἀσκανδαλίστως συναγομένη διαφυλαχθήσεται»: Patrologia Graeca 27, 1369C). 

Σέ πλήρη ἐναρμόνιση λοιπόν καί ὁ Μέγας Ἀθανάσιος τόσο μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ὅσο καί μέ τόν Μέγα Βασίλειο, τόν Ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο, τόν Ἱερό Χρυσόστομο, τόν μεταγενέστερο Μέγα Φώτιο καί πολλούς ἀκόμη μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.  

Ἅπαντες εἶναι σαφεῖς ὅτι σέ θέματα πίστης πρέπει νά εἴμαστε ἀνυποχώρητοι ἀπέναντι σέ πλανεμένους ποιμένες καί ὅτι ὄχι μόνο δέν ὀφείλουμε στίς περιπτώσεις αὐτές ὑπακοή, ἀλλά ἔχουμε μάλιστα καθῆκον καί ὑποχρέωση γιά τό ἀκριβῶς ἀντίθετο. 

Ἐμεῖς αὐτούς διαβάζουμε, αὐτούς ἀκοῦμε, αὐτούς ἐμπιστευόμαστε, αὐτούς ἀκολουθοῦμε.  Οἰ κακόμοιροι τυφλο-υπακοούληδες τῆς βολεψιᾶς καί τῶν θολῶν νερῶν ἄς κάθονται ν’ ἀκοῦνε τόν Δράμας, τόν Ἀλεξανδρουπόλεως, τόν Ναυπάκτου καί τόν Ἀργολίδος…

Νεκτάριος Δαπέργολας

=================================================

[Απάτη Κορονοϊού / COVID-19 Hoax] Αγγλία – Ουαλία: Οι Θάνατοι Εφήβων Αυξήθηκαν Κατά 53% Μετά Τον Εμβολιασμό Τους Για Κορονοϊό Tο 2021 ~ England – Wales: Deaths Among Male Teens Increased By 53% Following COVID-19 Vaccination In 2021…! (Photo)

Posted by Der Kamerad on 

An investigation of Office for National Statistics data has revealed that since the Covid-19 vaccine began to be rolled-out to teenagers there has been a 53% rise in the number of deaths due to all-causes among males aged 15-19, and each spike in deaths correlates perfectly with a spike in administration of the first, second, and third doses of the Covid-19 injection to this age group.

Source

=====================================================

Ανίερη αγανάκτηση

Μονη Ιβηρων Αγιον Ορος

Γράφει ο Θεόφιλος Πουταχίδης

Ανάμεσα στους άλλους είναι και αρχιερείς αλλά και δημοσιογράφοι του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ που συνεχίζουν να υπερμαχούν για την προώθηση του μαζικού εμβολιασμού κατά του κορόνα-ιού. Με το πρόσχημα μιας ιερής αγανάκτησης δεν περιορίζονται απλώς στη μονότονη επανάληψη των ίδιων πάντα έωλων επιχειρημάτων, αλλά προσβάλλουν τα πρόσωπα (την προσωπικότητα) των αντιφρονούντων με χαρακτηρισμούς.

Μόνο που τώρα μερικοί στρέφονται με δριμύτητα και κατά του Αγίου Όρους. Ειδικότερα, επικεντρώνουν την κριτική τους σε Αγιορείτες πατέρες που έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους για τα συγκεκριμένα εμβόλια.

Το Άγιον Όρος είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας. Την καρδιά, ως ζωτικό όργανο, πρέπει όλοι να τη διαφυλάξουμε όπως μπορούμε από… την πνευματική «μυοκαρδίτιδα» και την «περικαρδίτιδα» της εκκοσμίκευσης.

Γι’ αυτό είναι ανάγκη να απαντήσουμε σε ορισμένα σοφίσματα που διατυπώνονται συνοδευόμενα από άδικες και αήθεις μομφές εναντίον ασκητών του Αγίου Όρους, τους οποίους πολύς κόσμος σέβεται, αγαπά κι ευγνωμονεί για τις προσευχές και τη μεσιτεία τους προς την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Τριαδικό μας Θεό.

Σόφισμα 1ο: Και οι Άγιοι πήγαιναν στον γιατρό

Ναι, πήγαιναν και πάνε όταν διαπιστώνουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Όχι μπροστά στην πιθανότητα να τους συμβεί κάτι. Εκεί έγκειται η διαφορά. Εκεί και ο δόλος του συγκεκριμένου σοφίσματος.

Ένα γεγονός που συμβαίνει σε παρόντα χρόνο (είμαι άρρωστος), είναι μια πραγματικότητα. Ως τέτοια έχει εξ ορισμού θεολογική πιστοποίηση: επέτρεψε ο Θεός να συμβεί και συνέβη, αφού σύμφωνα με τον Ευαγγελικό λόγο του Χριστού «και αι τρίχες της κεφαλής υμών πάσαι ηρίθμηνται. μη ουν φοβείσθε» (Λουκ. 12,7).

Ωστόσο, οι Άγιοι συνήθως δεν προσφεύγουν σε γιατρούς για να δοκιμάσουν διάφορες θεραπείες πρόληψης, ακόμα και πειραματικές, ώστε να προλάβουν πιθανούς επικείμενους κινδύνους για την υγεία τους. Φαντάζεστε έναν Άγιο ασκητή να επισκέπτεται διαιτολόγο για να του προτείνει σχήμα διατροφικών συμπληρωμάτων, ώστε να προλάβει πιθανή μελλοντική καταπόνηση του οργανισμού του από τη σκληρή ολιγοφαγία και νηστεία που εφαρμόζει;

Ο Άγιος Παΐσιος, για να δώσουμε ένα ακόμα παράδειγμα, έκανε… παρεούλα με οχιές· τα φίδια τον σέβονταν κι αυτός τα τάιζε. Δεν τα φοβόταν. Δεν έτρεξε να προμηθευτεί αντι-οφικούς ορούς (κι ένα ψυγείο για να τους συντηρεί και μια γεννήτρια για το ρεύμα κοκ), φοβούμενος μήπως τύχει και τον τσιμπήσουν.

Δεν υποτιμώ την αξία της εύλογης προληπτικής ιατρικής. Τις οχιές μάλιστα –όσοι δεν είμαστε Άγιοι– καλό είναι να τις αποφεύγουμε. Απλώς, απαντώ θεολογικά στο συγκεκριμένο ατυχές επιχείρημα, το οποίο έτσι και αλλιώς είναι σχολαστικό και θεολογικά επιλήψιμο.

Βλέπετε, οι Άγιοι –όντες σε κατάσταση Αγιοπνευματικού φωτισμού– ακολουθούν τα παραγγέλματα του Παρακλήτου και με διάκριση πράττουν ή συστήνουν πράγματα που δεν υπόκεινται απαραιτήτως στους γραμμικούς κανόνες της πεπερασμένης κοσμικής φρόνησης και λογικής. Η δικαίωσή τους πάντως, αργά ή γρήγορα, πάντοτε έρχεται.

Σόφισμα 2ο: Κάνοντας το «έστω ότι» ισοδύναμο του «έτσι είναι»

Σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες της λογικής ένας παραγωγικός συλλογισμός οδηγεί σε έγκυρο συμπέρασμα μόνο όταν στηρίζεται σε αληθή επιχειρήματα. Ο συλλογισμός που στη συγκεκριμένη περίπτωση παράγει ύβρεις, αποκλεισμούς, μομφές και τιμωρίες, βασίζεται στην εξής πρόταση: «Τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή».

Η απόδειξη της πρότασης αυτής, όμως, ως επιστημονικά αληθούς εκκρεμεί. Πρόκειται για υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση και είναι στο τελευταίο στάδιο μιας ιδιότυπης κλινικής δοκιμής στην οποία συμμετέχουν εκατομμύρια ανθρώπων. Μία υπόθεση, όμως, δεν μπορεί να μετατρέπεται συγχρόνως σε επιστημονικό θέσφατο. Δεν είναι λογικό να χτίζονται επιχειρήματα και να επιβάλλονται μέτρα βασισμένα σε ένα θεμέλιο που αμφισβητείται¹¯².

Το χειρότερο είναι ότι στην τρέχουσα κλινική δοκιμή – μαζική χορήγηση (που θα μπορούσε να μας προσφέρει την απάντηση που χρειαζόμαστε) παραβιάζεται βάναυσα η θεμελιώδης, η πάγια, η μόνη ορθή ερευνητική πρακτική για την τεκμηρίωση του υπό διερεύνηση ερωτήματος σχετικά με την ασφάλεια των συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Φαίνεται ότι εν πολλοίς δεν τηρείται η επιβεβλημένη λεπτομερής και ακριβής καταγραφή κάθε αξιόλογου παθολογικού συμβάντος στα υποκείμενα της δοκιμής. Αυτή η κακή επιστημονική πρακτική είναι τόσο περίεργη όσο και η έλλειψη ενδελεχούς διερεύνησης της αύξησης των θανάτων από καρδιακές ανακοπές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πολλές από τις οποίες αφορούν νέους ανθρώπους και αθλητές.

Σόφισμα 3ο: «Άλλο συμβουλή, άλλο επιβολή»

Εάν κάποιος με ρωτήσει για μια προληπτική πειραματική θεραπεία και του πω: « Είμαι επιφυλακτικός. Προσωπικά δεν την επιλέγω. Εσύ, όμως, είσαι ελεύθερος άνθρωπος· σκέψου, ενημερώσου κι αποφάσισε μόνος σου, για να μην κατηγορείς κανέναν, παρά μόνο τον εαυτό σου, για ότι κι αν επιλέξεις και ότι συμβεί», τότε είναι πεντακάθαρο ότι ως σύμβουλος υπήρξα έντιμος, ειλικρινής και λογικός και δεν τίθεται ζήτημα οποιασδήποτε ευθύνης μου για ότι κι αν συμβεί.

Οι πατέρες του Αγίου Όρους οποίοι εξέφρασαν επιφυλάξεις για τα συγκεκριμένα εμβόλια, έτσι τοποθετήθηκαν.

Ο χειρισμός τους είναι άμεμπτος. Θα είχαν ευθύνη εάν επέβαλλαν με το στανιό, εάν υποχρέωναν με διοικητικά μέτρα, με πρόστιμα, αποκλεισμούς, περιορισμούς και αναστολές εργασίας. Ο καταναγκασμός είναι που επιφέρει ευθύνες γι’ αυτόν που τον ασκεί.


1. Kampf G. Covid-19: Stigmatising the unvaccinated is not justified. Lancet. 2021 Nov 20;398(10314): 1871.
2. Moncrieff J. et al. Evidence does not justify mandatory vaccines – everyone should have the right to informed choice. Rapid Response to: BMJ 2021;375:n2957.

================================================


Μια εγκάρδια προσευχή για τους «σταυρωμένους» Χριστιανούς στον κόσμο σήμερα! Ψάλλει η Μαρία Κομάν.

Κύριε, ἐλέησον !

===============================================

Εκατό χρόνια χωρίς τη Μικρασία

Στρατιώτες στη Μικρασιατική Εκστρατεία (πηγή: συλλογή Π. Μεχτίδη)

Στρατιώτες στη Μικρασιατική Εκστρατεία (πηγή: συλλογή Π. Μεχτίδη)

Το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ανεξαρτησίας του Λονδίνου στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, ήτοι την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Το πρωτόκολλο αναγνώριζε την Ελλάδα ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος και καθόριζε τα χερσαία σύνορα στη  γραμμής που όριζαν οι ποταμοί Αχελώος και Σπερχειός.

Η ίδρυση του ελληνικού κράτους αποτελούσε μια εξέλιξη τεράστιας σημασίας για τα δεδομένα της εποχής, αφού σήμαινε την απαρχή απώλειας εδαφών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μια κατάσταση που τελικά οδήγησε στη διάλυσή της.

Όμως, αυτή η κατάσταση ανέδειξε ένα τεράστιας σημασίας ζήτημα, αυτό της τύχης των πληθυσμών που κατοικούσαν σε περιοχές στις οποίες ζούσαν κατά παράδοση Έλληνες από αιώνες και χιλιετίες.

Τότε το νεόδμητο ελληνικό κράτος υιοθέτησε την πολιτική της απελευθέρωσης εδαφών, μια πολιτική που τελικά σχηματοποιήθηκε στο εθνικό δόγμα που ονομάστηκε Μεγάλη Ιδέα.

Είναι αλήθεια ότι η Μεγάλη Ιδέα λειτούργησε και ως κινητήρια δύναμη του έθνους μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους, οπότε η Ελλάδα έφθασε μέχρι τα σύνορα που έχει σήμερα, με εξαίρεση τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα που ενσωματώθηκαν αργότερα (1919 και 1947-48, αντίστοιχα).

Να σημειώσουμε ότι εκτός από τους θιασώτες της Μεγάλης Ιδέας υπήρχε και ένα ιδεολογικό ρεύμα στην Ελλάδα και τον ελληνισμό το οποίο ήταν υπέρ της παραμονής των Ελλήνων υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με στόχο την άλωσή της κατά τα πρότυπα της άλωσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το Βυζάντιο.

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους ο κόσμος εισήλθε στον «προθάλαμο» του Μεγάλο Πολέμου, αυτό που αργότερα ονομάστηκε Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Εκεί, όταν άρχισε να χωρίζεται σε δύο μέτωπα, που αργότερα εξελίχθηκαν σε στρατόπεδα, η Ελλάδα εμφανίστηκε απροετοίμαστη να χαράξει εθνική στρατηγική και να επιλέξει το ένα από τα δύο στρατόπεδα, ή να τηρήσει αυστηρή ουδετερότητα, αν το επέτρεπαν οι συνθήκες και αν αυτό ήταν δυνατόν.

Όμως, προϋπόθεση για να χαραχθεί εθνική στρατηγική είναι η εθνική ενότητα και σε επίπεδο πολιτών και σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων.

Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, παρότι αυτό ήταν υπό την προστασία των τριών μεγάλων δυνάμεων που υπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, ο αγγλικός παράγοντας ήταν αυτός που ασκούσε την μεγαλύτερη επιρροή στις δομές και στην εξωτερική πολιτική του κράτους.

Από την άλλη πλευρά, ο βασιλικός οίκος του Βασιλείου της Ελλάδας διατηρούσε ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με τον γερμανικό παράγοντα.

Έτσι, όταν άρχισαν οι πιέσεις από την πλευρά της της Τριπλής Συνεννόησης (Αντάντ) στην Ελλάδα να ταχθεί στο πλευρό της, παρουσιάστηκε ρήγμα μεταξύ της κυβέρνησης και το θρόνου.

Από τη μία ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος με το κόμμα των Φιλελευθέρων πίστευε πως η Ελλάδα θα έπρεπε να συμμαχήσει με την Αντάντ, ενώ από την άλλη ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ –παντρεμένος με την αδελφή του Γερμανού Κάιζερ, τη Σοφία της Πρωσίας–, και το φιλομοναρχικό Κόμμα Εθνικοφρόνων του Δημητρίου Γούναρη ήταν υπέρ της «ευμενούς ουδετερότητας» προς την Αντάντ, κάτι στην ουσία εξυπηρετούσε τις Κεντρικές Δυνάμεις.

Αυτή η σοβαρότατη διάσταση απόψεων σε κορυφαίο επίπεδο οδήγησε στον Εθνικό Διχασμό από τον οποίο προέκυψαν δύο κυβερνήσεις, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ένα ρήγμα που προχώρησε και δίχασε ακόμα και το στράτευμα, αλλά και τον ελληνικό λαό.

Αυτός ο διχασμός δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να δει με «καθαρό μάτι» το ζήτημα που προέκυψε με την υπογραφή της Συνθήκης του Μούδρου πάνω σε ένα αγγλικό θωρηκτό τις 30 Οκτωβρίου 1918, και η οποία σήμαινε στην ουσία την ήττα και την παράδοση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις δυνάμεις της Αντάντ.

Αυτό που προέκυψε ήταν το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων που κατοικούσαν στα εδάφη της καταρρέουσας αυτοκρατορίας.

Ήταν το κομβικό σημείο από το οποίο η Ελλάδα θα έπρεπε ενωμένη να αξιολογήσει την κατάσταση που επικρατούσε στον γεωπολιτικό της περίγυρο και χαράξει εθνική στρατηγική, με δεδομένο ότι οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν περίπου οι μισοί από τον πληθυσμό της. Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας με βάση την απογραφή του 1920 ήταν 5.536.375 άτομα, από τα οποία οι 500.000 ήταν Έλληνες των νομών της Ανατολικής Θράκης.

Εκεί η Ελλάδα δεν είχε ξεκάθαρη στρατηγική για την προστασία των ελληνικών πληθυσμών που κατοικούσαν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Αλλά ακόμα και μετά την απόφαση να προστατευθούν οι περί τη Σμύρνη ελληνικοί πληθυσμοί –απόφαση που άφηνε έκθετους σε πολλαπλούς θανάσιμους κινδύνους τους Έλληνες των άλλων περιοχών της Ανατολίας–, η στρατηγική της Ελλάδας ήταν «κολοβή».

Εκεί έγινε το λάθος, σαν αυτό που έκανε ο Ναπολέων το 1812 και αργότερα ο Χίτλερ το 1941, της εισβολής σε μια περιοχή στην οποία το πλεονέκτημα του στρατηγικού βάθους το είχε ο αντίπαλος.

Αν η Ελλάδα ήθελε να κερδίσει εδάφη και να προστατέψει μέρος του υπό οθωμανική κυριαρχία ελληνισμού, έπρεπε να επιλέξει την απελευθέρωση της Ανατολικής Θράκης, ενέργεια που θα της έδινε τη δυνατότητα να προστατέψει και τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης.

Σε αυτή την περίπτωση το στρατηγικό βάθος θα το είχαμε εμείς, ενώ οι δυνατότητες του Μουσταφά Κεμάλ και των δυνάμεών τους να ανακτήσουν τον έλεγχο της περιοχής θα ήταν ελάχιστες.

Όμως, αντ’ αυτού επιλέξαμε την απόβαση στη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία, όπου το πλεονέκτημα του στρατηγικού βάθους είχε η πλευρά του Κεμάλ, και χωρίς να είναι ξεκάθαρος ο πολιτικός στόχος της ενέργειας αυτής.

Δηλαδή, εκτός της προστασίας των πληθυσμών, δεν ήταν ξεκάθαρο τι ακριβώς ζητούσε ο Ελληνικός Στρατός στη Μικρά Ασία, ( σσ Καλεντεριδη στον Ε. Στρατο και στην ΕΥΠ ΔΕΝ στο εμαθαν-το γραφεις παραπανω ) μέχρι πού θα προήλαυνε, τι εδάφη θα καταλάμβανε και τι θα γινόταν με τους ελληνικούς πληθυσμούς εκτός των περιοχών που είχε καταλάβει.

Αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο αναδείχτηκε με την αλλαγή στάσης του αγγλικού παράγοντα, ο οποίος χρησιμοποίησε ως άλλοθι (σσ Καλεντεριδη ΣΤΗΜΜΕΝΟ ηταν ολο) την άνοδο στην εξουσία των αντιπάλων του Ελευθέριου Βενιζέλου για να αφήσει μόνη και αβοήθητη την Ελλάδα στις αχανείς και αφιλόξενες στέπες της Ανατολίας.

Και όπως ήταν μοιραίο, χωρίς εθνική ενότητα και χωρίς εθνική στρατηγική και σχέδιο το καλοκαίρι του 1922 επήλθε η κατάρρευση του μετώπου. Η τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού είχε αποκορύφωμα την πυρπόληση της Σμύρνης, για να φτάσουμε στον ξεριζωμό που πήρε και τη σφραγίδα της ελληνικής κυβέρνησης με την υπογραφή της Σύμβασης περί ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, η οποία υπογράφηκε στη Λοζάνη της Ελβετίας στις 30 Ιανουαρίου 1923, έξι μήνες προτού συνομολογηθεί η Συνθήκη της Λοζάνης.

Έτσι, τις αρχές του 1924 που ολοκληρώθηκε η Ανταλλαγή –η οποία σημειωτέον ήταν υποχρεωτική–, η Μικρά Ασία και η Ανατολική Θράκη έμειναν για πρώτη φορά μετά από και χιλιετίες χωρίς ελληνικούς πληθυσμούς.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη ελληνισμός στη διάρκεια της Ιστορίας, κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί αν είχε εξασφαλιστεί η εθνική ενότητα που είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη εθνικής στρατηγικής.

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου και την καταστροφή της Σμύρνης.

Να μην κάνουμε το λάθος που έγινε με την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Εθνεγερσίας του 1821. Να μην υποβαθμίσουμε το θέμα. Να αναδείξουμε τα λάθη, όσο οδυνηρή και να είναι αυτή η διαδικασία.

Απλά να το κάνουμε με έναν τρόπο «θεραπευτικό», αφενός για να γιατρέψουμε τις πληγές του εθνικού διχασμού και αφετέρου για να διδαχτούμε, γιατί και τώρα η Ελλάδα έχει ανάγκη από εθνική στρατηγική, που δυστυχώς δεν διαθέτει.

===============================================

Ενας 70χρονος και ενας 11χρονος…

Μην απελπιζεστε … Ουτε Χριστιανικη ουτε Ελληνικη ειναι η απελπισια …

https://el-gr.facebook.com/540135126197682/videos/1149338182268031/

70 ΧΡΟΝΟΣ ANEMBOΛIAΣTOΣ MIΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ

========================================

https://www.facebook.com/elspa.spael.3/videos/889395921740028/?t=85

ο Νικολαος Κουτελης 11χρονος 5η Δημοτικου !!!!

Συγκινηθηκατε ?? , λογω αγαπης κλαιει…. Το ζει …..

Μικρος ειναι και δεν ξερει πως θα τα αλλαξει … Μπερδεμενος – απο που να πιαστει…

Ψαχνει γυρω του αμηχανα… αλλα ακουει …

Αληθεια πως θα ενεργησει αργοτερα μεσα στο μπαχαλο του Γυμνασιου,Λυκειου,Πανεπιστημιου … κλπ

Ειλικρινα ευχομαι να “καταντησει” σαν τον κυριο συνταξιουχο του ΝΑΤ του 1ου βιντεο…

Γιατι ??

Μα θα συνεχιζει τον αγωνα του δινοντας μαχες αξιοπρεπειας στις “δοκιμασιες” με καθαρο λογο αγανακτισμενης ηρεμιας και δημοσιοποιοντας αφοβα την θεση του …

Λοιπον ?? ε και τι βγαινει…..??

Ρωτηστε Τον … ΖΕΙ και ΑΠΑΝΤΑ……

==============================