Ιερά Μονή Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου (20/05/2022 Παρασκευη 6.00 μ.μ. Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῶν Ἰσαποστόλων Κων/ίνου & Ἐλένης.)

(20-21/5/’22) Αγρυπνία προς τιμήν των Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης .

https://www.youtube.com/channel/UCqjXXNxii_UHmSpILBSPUkA

https://agsymeon.com/index.php/01-3/352-zontani-metadosi-mai-2022

==========================

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. Το αδύνατο της σωτηρίας αλλόθρησκων και αιρετικών.

Αξιοδάκρυτο θέαμα αληθινά, είναι οι Χριστιανοί οι οποίοι δεν κατανοούν την ουσία της Χριστιανικής πίστεως. Ένα θέαμα πού μαρτυρείται σχεδόν παντού στις μέρες μας, όπου κι αν στρέψει κανείς τα μάτια του. Είναι σπάνιο να παρηγορήσει κανείς τους οφθαλμούς του, με ένα αντίθετο φαινόμενο.

Βλέποντας το πλήθος των λεγομένων «χριστιανών», σπανίως διακρίνει το βλέμμα σου, κατ’ όνομα και κατ’ έργο, αληθινό Χριστιανό.

Παρουσιάζω τώρα την ερώτηση σας:
 «Γιατί δεν μπορούν οι ειδωλολάτρες – αλλόθρησκοι και άπιστοι, Μουσουλμάνοι και οι λεγόμενοι αιρετικοί – να σωθούν;». Γράφετε ότι «ανάμεσα τους υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι. Εάν στέλναμε στην απώλεια τόσο καλούς ανθρώπους αυτό θα ήταν ενάντια στο έλεος του Θεού… ναι πράγματι μια τέτοια σκέψη, είναι εναντία στην κοινή αντίληψη. Οι αιρετικοί εν τούτοις δεν είναι λιγότερο χριστιανοί. Το να λογαριάζετε τον εαυτόν σας σεσωσμένο και τα μέλη μιας διαφορετικής πίστεως να είναι στην απώλεια, είναι παραφροσύνη και άκρα υπεροψία».

θα προσπαθήσω να απαντήσω με λίγα λόγια χωρίς να φθαρεί η σαφήνεια της εξηγήσεως λόγω μακρολογίας.

Χριστιανοί. Μυθολογείτε γύρω από τη σωτηρία, αγνοώντας και αυτή και τον λόγο για τον οποίο ο κόσμος έχει ανάγκη σωτηρίας και τελικά εσείς οι ίδιοι δεν γνωρίζετε τον Χριστό, ο οποίος είναι ο Μόνος διά του όποιου αποκτούμε τη σωτηρία.

Ιδού λοιπόν ή αληθινή διδασκαλία επί του προκειμένου, η διδασκαλία της Αγίας και Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας.

Η σωτηρία συνίσταται στην επιστροφή του ανθρώπου, σε ένωση με τον ΘεόΑυτή η ένωση ήταν χαμένη, από όλο το ανθρώπινον γένος, διά μέσου της πρώτης πτώσης των προπατόρων μας. Έκτοτε η κοινή «μοίρα» όλων των ανθρώπων ήταν η απώλεια ευσεβών και ασεβών, δικαίων και αδίκων.

Συνελήφθημεν εν ανομίαις και εγεννήθημεν εν αμαρτίαις συμφώνως με τον ψαλμωδό [ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου, (Ψαλμ. ν΄ 7)] και ο Πατριάρχης Ιακώβ όσον αφορά τον εαυτό του και τον αγνό και σώφρονα υιό του Ιωσήφ λέει: «καταβήσομαι πρὸς τὸν υἱόν μου πενθῶν εἰς ᾅδου» (Γεν. λζ’ 35).

Οι άνθρωποι μετά το πέρασμα τους επί της γης, κατέβαιναν εις τον Άδη όχι μόνον οί αμαρτωλοί, αλλά ακόμη και οι δίκαιοι της περιόδου της Παλαιάς Διαθήκης.

Αυτή ήταν η δύναμη των καλών έργων της ανθρωπότητας. Αυτή ήταν η αξία των αρετών της ξεπεσμένης μας φύσης. Για να επανέλθει η απωλεσθείσα ένωση, του ανθρώπου με τον Θεό, για τη σωτηρία του ανθρώπου, ήταν αναγκαία η εξαγορά, η απολύτρωση. Η λύτρωση του ανθρωπίνου γένους δεν επιτελέσθηκε από Άγγελο ή Αρχάγγελο ή από κάποιο άλλο ανώτερο ον κτιστό και επομένως περιορισμένο.

Η σωτηρία επιτελέσθηκε από τον ίδιο τον απεριόριστο Θεό. Η τιμωρία του Άδη, η μερίδα της ανθρωπότητας καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε διά μέσου, της του Χριστού καταδίκηςΗ έλλειψη της ανθρώπινης αξίας, συμπληρώθηκε με την δική του άπειρη αξία. Ότι ήταν αδύνατον να κατορθώσει το ανθρώπινον γένος, με όλα τα καλά έργα, εν τούτοις όμως τόσο αδύναμα, ώστε κατέβαινε με αυτά στον Άδη, κατορθώθηκε δι’ ενός δυναμικού έργου. Διά της πίστεως στον Κύριο μας Ιησού Χριστό.

Οι Ιουδαίοι ρωτούσαν τον Κύριο, και ο Κύριος τους απαντούσε: «εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τά ἔργα τοῦ Θεοῦ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος» (Ιωάν. στ’ 28-29). Ένα λοιπόν καλό έργον είναι αναγκαίο για την σωτηρία μας – ΠΙΣΤΗ -. Η πίστη είναι έργο. με την πίστη και μόνο αυτή μπορούμε να κατορθώσουμε την ένωση με τον Θεό διά μέσου των μυστηρίων της εκκλησίας, τα οποία μας έδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Δεν υπάρχουν θεμέλια πού να στηρίζουν την πίστη σας.

Σφάλλετε όταν λέτε ότι θα σωθούν οι καλοί άνθρωποι, ανάμεσα στους αλλόθρησκους και μουσουλμάνους, διότι αυτό σημαίνει ότι και αυτοί θα ενωθούν με τον αληθινό Θεό.

Σπαταλάτε τον χρόνον σας συλλογιζόμενοι, ότι μία ιδέα αντίθετη από την δική σας, είναι καινοτομία, ότι είναι κάποια εσφαλμένη διδασκαλία, πού μόλις τώρα εισχώρησε μέσα στην Εκκλησία. Όχι. Μιά τέτοια διδασκαλία διατηρούσε πάντοτε η αληθινή Εκκλησία και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη.

Η εκκλησία δεχόταν πάντοτε ότι υπάρχει μόνο ένα μέσο για τη σωτηρία, ο Λυτρωτής. Επίσης πάντοτε δεχόταν, ότι τα μεγαλύτερα έργα της ξεπεσμένης μας φύσης στο τέλος κατεβαίνουν στον Άδη και μόνον εκεί. Εάν οι δίκαιοι της αληθινής Εκκλησίας, οι φωτισμένοι διά των οποίων ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα, οι προφήτες και θαυματουργοί, οι όποιοι πίστευαν στον ερχομό του Σωτήρος και πού πέθαναν πριν από την έλευση του, εάν εκείνοι κατέβαιναν στον Άδη, τότε πώς εσείς τους θέλετε αυτούς τους αλλόθρησκους και μωαμεθανούς, επειδή σας φαίνονται τόσο καλοί, να λάβουν την σωτηρία, χωρίς ποτέ να γνωρίσουν η να πιστέψουν στο Λυτρωτή;

Πώς μπορεί κανείς να τους εγγυηθεί σωτηρία η όποια αποκτάται μόνο και το επαναλαμβάνω – μόνον με ένα τρόπο, πίστη στον Λυτρωτη;

Χριστιανοί! Γνωρίστε τον Χριστό. Θυμηθείτε ότι δεν τον κατανοήσατε, ότι τον απορρίπτετε, όταν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει σωτηρία χωρίς Αυτόν, βασιζόμενοι στην χάρη κάποιου είδους καλών έργων. Με το να δέχεστε ότι μπορεί να υπάρξει σωτηρία χωρίς πίστη στον Χριστό, τον απορρίπτετε και ίσως χωρίς να το θέλετε πέφτετε στην θανάσιμη αμαρτίαν της βλασφημίας.

«Λογιζόμεθα οὖν…», λέει ο απόστολος Παύλος «πίστει δικαιοῦσθαι ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου… δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας· οὐ γάρ ἐστι διαστολή· πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησο…» (Ρωμ. γ’ 22-25).

Εσείς απαντάτε : ο απόστολος Ιάκωβος παραγγέλλει και υπαγορεύει ότι τα καλά έργα είναι αναγκαία και μας διδάσκει ότι η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή [ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν (Ιακ. β΄20)].

Κοιτάξτε πιο προσεκτικά τι παραγγέλλει ο άγιος Ιάκωβος. Θα δείτε ότι παραγγέλλει – τα έργα της πίστεως – όπως άλλωστε και όλοι οι θείοι και εμπνευσμένοι συγγραφείς της Άγιας Γραφής και όχι τα έργα της ξεπεσμένης μας φύσης, τα οποία είναι μισητά προς την πίστη. Ο απόστολος παραθέτει την ενέργεια του πατριάρχη Αβραάμ, ένα έργο το οποίον αποκάλυπτε την πίστη ενός δικαίου ανδρός. Αυτό το έργο συνίστατο από την θυσία του μονογενούς του υιού, στον Θεό. Το να θυσιάσει κανείς το γιό του. δεν λογίζεται καλό έργο για την ανθρώπινη κρίση. είναι όμως ένα καλό έργο, μόνο επειδή εκπληρώνει την θέληση του Θεού.

Εξετάστε την Καινή Διαθήκη και τις Άγιες Γραφές γενικά και θα δείτε ότι αυτές παραγγέλουν την εκπλήρωση των εντολών του Θεού, και ότι η εκπλήρωση αυτών των εντολών ονομάζεται με μία λέξη έργα. Από την εκπλήρωση αυτών των εντολών η πίστη ζωοποιείται και γίνεται ενεργή.

Θα ανακαλύψετε επίσης μέσα στις γραφές, ότι τα καλά έργα πού προέρχονται από την πεσμένη μας φύση , από συναισθήματα , από πάθη ( το αίμα ) από μία συγκινημένη καρδία , είναι απαγορευμένα , απορριπτόμενα . Αυτά ακριβώς είναι το είδος των καλών έργων , πού εσείς επιβραβεύετε ανάμεσα στους  αλλόθρησκους και μουσουλμάνους . Χάριν αυτών των έργων , αν και  πράττονται από αυτούς πού απορρίπτουν τον Χριστό , εσείς είστε διατεθειμένοι να τους εγγυηθείτε την σωτηρία.

– «Αληθινά η προσέγγιση σας είναι παράξενη στην κοινή αντίληψη».

Από που παίρνετε το δικαίωμα αυτό, να υιοθετήσετε ένα τέτοιο νόμο ; Εάν είστε χριστιανοί , τότε πρέπει να έχετε Χριστιανική αντίληψη γύρω απ’ αυτό το θέμα και όχι μίαν αντίληψη πού την ονειρευτήκατε από το τίποτε .

Το Ευαγγέλιο μας διδάσκει, ότι εξ αιτίας της πτώσεως του Αδάμ ο νους μας (η λογική, η διάνοια) διαστράφηκε. Όσο και αν προικίσθηκε από την φύση ο πεσμένος μας νους , όσον και αν φωτίστηκε από την μάθηση , δεν παύει να παραμένει σε μιά πεσμένη κατάσταση εσφαλμένος . Πρέπει κανείς να τον απορρίψει και να παραδώσει τον εαυτόν του στην καθοδήγηση της πίστης.

Διαμέσου αυτής της καθοδήγησης και με αξιόλογη προσπάθεια προς την ευσέβεια, στον κατάλληλο χρόνο ο Θεός εγγυάται στους πιστούς δούλους του, αληθινό και πνευματικό νου. Μόνο αυτός ο αληθινός νους πρέπει να αναγνωρίζεται ως υγιής. Αυτός ο νους, ο γεννημένος από την πίστη, είναι υπέρ-νους, όπως τον περιγράφει ο άγιος Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους. Το θεμέλιο της πνευματικής συνέσεως είναι ο Θεός, και η πίστη στηριγμένη σ’ αυτήν την σταθερή πέτρα δεν κλονίζεται ούτε πλανάται.

Εμείς οι Χριστιανοί, θεωρούμε αυτό πού εσείς ονομάζετε κοινή αντίληψη, ότι είναι τόσο αρρωστημένη, τόσο σκοτεινή, τόσο παραπλανημένη, πού δύναται να γιατρευτεί μόνον αν αποκοπεί με το μαχαίρι της πίστεως, όλη η γνώση η οποία έχει οικοδομήσει αυτήν την κοινή αντίληψη και να πεταχτεί μακρυά. Εάν κάποιος θεωρεί τον νου του υγιή, βασισμένος σε κάποιο αόριστο κάτι, το οποίο συνεχώς μεταβάλλεται, τότε αυτό το να είναι «υγιής», ενδεχομένως να απορρίψει τον Χριστό. Η πείρα βεβαίωσε ότι έτσι έχει το πράγμα.

Τι ακριβώς σας λέγει « η κοινή αντίληψη σας » ; Μήπως σας λέει, ότι προσβάλλεται από την σκέψη, ότι οι καλοί άνθρωποι πού δεν πιστεύουν στον Χριστόν θα χαθούν; Αυτό είναι όλο; Επί πλέον σας λέει ότι για τέτοιους ανθρώπους, το να χαθούν θα πήγαινε εναντίον ενός τέτοιου πανάγαθου όντος σαν τον Θεό ;

Φυσικά θα είχατε μίαν αποκάλυψη άνωθεν, γύρω από το ζήτημα αυτό, δηλαδή ότι αφορά το τι είναι και τι δεν είναι εναντίον στο έλεος του Θεού . Όχι , στην πραγματικότητα όχι ; Αλλά όμως η κοινή αντίληψη έτσι λέει . Α ! η κοινή αντίληψη σας . Με αφορμή την κοινή αντίληψη σας,  από που μάθατε ότι με τον περιορισμένο ανθρώπινο νου , θα μπορούσε κανείς να φθάσει στην γνώση , του τι είναι παραδεκτό και τι δεν είναι παραδεκτό στο έλεος του Θεού ;  Επιτρέψτε μας να εκφράσουμε τις σκέψεις μας .

Το Ευαγγέλιο που είναι οι διδασκαλίες του Χριστού , οι άγιες Γραφές και το σύνολο της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας , έχουν αποκαλύψει σε μας , εκείνα πού θα μπορούσε κανείς να γνωρίζει, γύρω από το έλεος του ΘεούΑυτή η γνώση υπερβαίνει τα όρια του νου, είναι υπεράνω απ’ ότι ένας άνθρωπος μπορεί να σκεφθεί , απρόσιτη σε μας .

Ο ανθρώπινος νους περιπλανιέται άσκοπα , όταν προσπαθεί να ορίσει ποια είναι τα όρια του Θεού όταν προσπαθεί να εξηγήσει το ανεξήγητο , να το υποτάξει στους δικούς του λογισμούς . Να υποτάξει ποίον ; τον Θεό . Μία τέτοια αγέρωχη υπεροψία είναι σατανική.

Φανταστείτε λοιπόν , να ονομάζετε τον εαυτό σας Χριστιανό , χωρίς ακόμη να γνωρίζετε τις διδασκαλίες του Χριστού . Εάν δεν έχετε μάθει για την ακατανοησία του Θεού  από την γεμάτη χάρη ουράνια διδασκαλία της Εκκλησίας , τότε πηγαίνετε στο σχολείο και ακούστε τι μαθαίνουν τα παιδιά…

Οι δάσκαλοι των μαθηματικών , εξηγούν σ’ αυτά , την θεωρία του απείρου , το οποίο επειδή είναι μία απροσδιόριστη αξία ,  δεν υπόκειται στους κανόνες τους οποίους υπόκεινται οι πεπερασμένες αξίες . Τα συμπεράσματα πού θα μπορούσε να σχηματίσει κανείς , όσον άφορα το άπειρο , μπορεί να είναι καθ’ ολοκληρίαν τα αντίθετα από εκείνα όσον αφορά το πεπερασμένο .

Από την άλλη πλευρά , εσείς θέλετε να προσδιορίσετε τους νόμους πού ρυθμίζουν την δράση του θείου ελέους . Εσείς λέτε , λοιπόν , αυτό και αυτό είναι ευάρεστο στον Θεό και άλλα πράγματα ότι δεν είναι . Όλα αυτά ταιριάζουν η δεν ταιριάζουν με την κοινή σας αντίληψη , με την κατανόηση σας και την αισθαντικότητα σας . Μήπως ακολουθεί απ’ αυτό , ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος να κατανοεί και να αισθάνεται όπως εσείς ; Εσείς πραγματικά αυτό απαιτείτε από τον Θεό . Πόσο παράφρων και υπεροπτική αξίωση !

Μην κατηγορείτε την Εκκλησία για έλλειψη κοινής αντιλήψεως και ταπεινώσεως . Αυτά είναι τα δικά σας σφάλματα . Η άγια Εκκλησία , το μόνο που κάνει είναι να υποτάσσεται χωρίς ερώτηση στην διδασκαλία του Θεού, σε ότι άφορα την ενεργητικότητα του Θεού, την οποία Αυτός μας έχει αποκαλύψει. Τα παιδιά της Εκκλησίας, την ακολουθούν στο ζήτημα αυτό υπακούοντας. Είναι φωτισμένα από την πίστη και απορρίπτουν κάθε υπερφίαλο συλλογισμό, ο όποιος εγείρεται εναντίον του Θεού .

Εμείς πιστεύουμε, ότι είναι δυνατόν να γνωρίζουμε περί του Θεού, μόνον εκείνα τα όποια ο Θεός ευδόκησε να μας αποκαλύψει. Εάν υπήρχε ένα άλλο μονοπάτι προς την γνώση του Θεού, το οποίο θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε, σύμφωνα με την δική μας διανοητική δύναμη, τότε η θεία αποκάλυψη δεν θα μας είχε δοθεί. Η αποκάλυψη δόθηκε επειδή είναι αναγκαία. Η περιπλάνηση του ανθρωπίνου νου και οι ρεμβασμοί του, είναι μάταια και λανθασμένα.

Λέτε ακόμη, ότι
– «οι αιρετικοί εντούτοις είναι Χριστιανοί».

Από που το πήρατε αυτό ; Θέλετε να πείτε , ότι άνθρωποι πού ονομάζουν τους εαυτούς τους χριστιανούς χωρίς να γνωρίζουν τίποτε περί Χριστού , Από την υπέρμετρη αγνωσία τους , θα αποφάσιζαν να ονομάζουν τους εαυτούς των χριστιανούς , του ιδίου είδους σαν τους αιρετικούς , εκείνους τους αιρετικούς οι οποίοι είναι αποκομμένοι από την αγία Ορθόδοξη Πίστη , εξ’ αιτίας της βλάσφημης αιρέσεως τους ;

Οι αληθινοί χριστιανοί πραγματικά κρίνουν μ’ αυτόν τον τρόπον ;  Ένα πλήθος από αγίους , επέλεξε το στεφάνι του μαρτυρίου , προτιμώντας τα χειρότερα και διαρκέστερα βασανιστήρια , φυλακίσεις και εξορίες , παρά να συμμετέχει με τους αιρετικούς στις βλάσφημες διδασκαλίες τους .

Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρούσε πάντοτε, ότι η αίρεση είναι θανάσιμη αμαρτία, και τον άνθρωπο τον μολυσμένο με την τρομερή αρρώστια της αιρέσεως, ότι είναι πνευματικά νεκρός, ξένος προς την θεία χάρη και σωτηρία, σε κοινωνία με τον διάβολο και την ολέθρια συνοδεία του.

Η αίρεση είναι αμαρτία του νοός. Η αίρεση είναι πιο πολύ δαιμονική , παρά η ανθρώπινη αμαρτία. Είναι η κόρη του διαβόλου , η κληρονομιά του , η ασέβεια του , σχεδόν ειδωλολατρία . Οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν την  ειδωλολατρεία  ασέβεια  και την αίρεση διαφθορά . Στην  ειδωλολατρεία  ο διάβολος λαμβάνει την λατρεία πού οφείλεται στον Θεό , από τυφλωμένους ανθρώπους , ενώ στις αιρέσεις  συσσωματοποιεί την τυφλωμένη ανθρωπότητα , στην κυριώτερη αμαρτία του , την βλασφημία .

Εάν κανείς διαβάσει τις πράξεις των συνόδων με προσοχή, θα πεισθεί ότι ο χαρακτήρας των αιρετικών είναι σατανικός. Διαβάζουμε για την τρομακτική τους υποκρισία, για την άμετρη υπερηφάνεια τους. Βλέπουμε την συμπεριφορά τους να υποκινείται από συνεχή ψέμματα. Παρατηρούμε ότι είναι αιχμάλωτοι στα μεγαλύτερα πάθη. Όποτε είναι δυνατόν σ’ αυτούς διαπράττουν τα χειρότερα εγκλήματα και τις πιο τρομακτικές θηριωδίες.

Το ασύγκριτο μίσος τους προς τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι ιδιαίτερα παρατηρημένο . Η αίρεσις συνοδεύεται, από μία σκλήρυνση της καρδιάς , Από μία φοβερή  σκοτίζουσα βλάβη του νου , Από μία ισχυρογνώμονα επιθυμία της ψυχής να παραμείνει μολυσμένη . Από μία δυσκολία στην θεραπεία ,  του προσώπου πού πάσχει από αυτή την ασθένεια .

Κάθε αίρεση είναι βλασφημία εναντίον του αγίου Πνεύματος. Η αίρεση δεν βλασφημεί μόνον το δόγμα περί του άγιου Πνεύματος ή την ενέργεια, του αλλά βλασφημεί το άγιο Πνεύμα εις την ολότητα του. Η ουσία όλων των αιρέσεων είναι η βλασφημία. Ο άγιος Φλαβιανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος σφράγισε την ομολογία για την αληθινή πίστη με το αίμα του, προσφέρει την απόφαση της Τοπικής Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως [το 448 μ.Χ], εναντίον του αιρετικού Ευτυχούς [ ο οποίος ισχυριζόταν ότι ο Χριστός διέθετε μόνο τη θεία φύση , η οποία απορρόφησε την ανθρώπινη ], με τα ακόλουθα λόγια:

« Ό Ευτυχής, ο πρώην ιερεύς και αρχιμανδρίτης, έξ’ όλων όσων έχει ήδη πράξει και από τις τωρινές καταθέσεις του,  έφανερώθη σαφώς ότι νοσεί την κακοδοξίαν του Απολλιναρίου και Βαλεντίνου  και ακολουθεί τάς βλασφημίας των ανυποχωρήτως , ο οποιος επιπροσθέτως ουδέ την ιδικήν μας συμβουλήν εσεβάσθη και διδασκαλίαν και δεν κατεδέχθη να συμμορφωθή με τα ορθά δόγματα . Διά τούτο, μετά δακρύων και στεναγμών διά την ολοκληρωτικήν απώλεια του , ωρίσαμεν διά του Κυρίου του υπ’ αυτού βλασφημηθέντος , να είναι στερημένος και ξένος από κάθε ιερατικόν τάγμα και από την κοινωνίαν μαζί μας , και από την διακυβέρνησιν μοναστηρίου και ας γνωρίζουν όλοι εκείνοι οι οποιοι μετά απ’ αυτά θα τον συναντήσουν ή θα του συνομιλήσουν, ότι θα είναι υπεύθυνοι και αυτοί εις το επιτίμιον της ακοινωνησίας διότι δεν απεμακρύνθησαν από την συναναστροφήν του » .

Αυτή η απόφαση είναι ένα παράδειγμα από την γενική άποψη της Ορθοδόξου Εκκλησίας όσον άφορα τους αιρετικούς .  Η απόφαση αυτή, έγινε δεκτή απ’ όλη την Εκκλησία και κυρώθηκε από την Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος [το 451 μ.Χ].

Η Αίρεση του Ευτυχούς συνίστατο , στο ότι δεν ομολογούσε δύο φύσεις στον Χριστό μετά την ενσάρκωση του, όπως κάνει η Εκκλησία . Παραδεχόταν μόνον μία φύση την θεία . Εσείς λοιπόν λέτε : Μόνον αυτό ;…

Διαβάζουμε την αντίδραση ενός συγκεκριμένου προσώπου της εξουσίας , προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως σχετικά με την Αρειανική αίρεση . Η αντίδραση του είναι διασκεδαστική , για την έλλειψη γνώσεως και άξια οίκτου στην ουσία της . Αυτό το πρόσωπο  παραγγέλλει στον Πατριάρχη να διατηρεί ειρήνη και να μη δημιουργεί συγχύσεις, πράγματα πού είναι τόσον ξένα προς το Πνεύμα της χριστιανοσύνης , καταπιανόμενος με δύο τρεις λέξεις . Γράφει ότι  δεν βρίσκει τίποτε το εσφαλμένο στην διδασκαλία του Αρείου και ότι η διαφορά ευρίσκεται μόνον στην αλλαγή μιας φράσεως .

[…] Μόνο ! Είναι μόνο ή άρνηση της όλης χριστιανικής πίστεως . […]

– Αυτοί οι οποίοι παραδέχονται βλάσφημες διδασκαλίες και βλασφημούν , δεν είναι κακοποιοί , δεν κλέβουν και ακόμη κάνουν και καλά έργα  ( της πεσμένης μας φύσης ) είναι θαυμάσιοι άνθρωποι . Πώς θα μπορούσε ο Θεός σας να τους αρνηθεί την σωτηρία ;

Η όλη έλλειψη της κατανόησης σας, είναι μιά βαθιά αγνωσία της χριστιανοσύνης . Μη νομίσετε ότι μία τέτοια αγνωσία είναι ασήμαντη . Όχι. τα αποτελέσματα μπορούν να είναι καταστρεπτικά, προπαντός τώρα πού τόσα φυλλάδια διανέμονται τριγύρω με χριστιανικό τίτλο και σατανικό περιεχόμενοΕυρισκόμενος κανείς σε άγνοια της αληθινής χριστιανικής διδασκαλίας , μπορεί να δεχθεί μία εσφαλμένη και βλάσφημη σκέψη σαν αληθινή και δεχόμενος αυτήν , να απωλεσθεί για πάντα . Οι βλάσφημοι δεν σώζονται.

Αυτές οι αμφιβολίες πού εκφράζετε , σημαδεύουν εναντίον σας και κατά της σωτηρίας σαςΗ ουσία της απορίας σας είναι χωρισμός από τον ΧριστόΜην παίζετε με την σωτηρίαν σας , μην το ρισκάρετε. Διαφορετικά θα θρηνείτε στην αιωνιότητα .

Να μελετάτε την Καινή Διαθήκη και τους Αγίους Πατέρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας και παρακαλώ όχι τις Τερέζες και τους Φραγκίσκους και άλλους Δυτικούς παράφρονες,  τους οποίους η Δυτική «Εκκλησία» παρουσιάζει ως αγίους.  Μελετήστε τους Αγίους Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας , για να κατανοήσετε σωστά τις Γραφές, για να μάθετε να ζείτε όπως πρέπει , για να σκέπτεστε και να αισθάνεστε όπως αρμόζει σε χριστιανό . Πριν έλθει η φοβερή ώρα κατά την οποία πρόκειται να παρουσιαστείτε για κρίση ενώπιον του Θεού , κερδίστε την δικαίωση , η οποία δίνεται δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους από τον Θεό δια μέσου της χριστιανοσύνης .


ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Γίνεται εμφανές από την ανάγνωση του ανωτέρω κειμένου ότι  εάν κάποιος υποστηρίξει, ότι θα σωθούν οι διάφοροι άπιστοι ή αλλόθρησκοι ή αιρετικοί , αυτό ισοδυναμεί με βλασφημία στο Πνεύμα το Άγιο διότι :

α) Δια μέσου αυτής της πεποιθήσεως κατελέγχει μάταιη και αχρείαστη την όλη οικονομία της ενσαρκώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

β)  Προσβάλλει αυθαδώς όλους τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι εν Αγίω Πνεύματι συνέγραψαν τους Κανόνες των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και οι οποίοι αποκαλούν τους διαφόρους αιρετικούς ολετήρες, λύκους, ψυχολέθρους, κλέπτας, ασεβείς, δυσεβείς, προδότες, όφεις, κλπ., και την αίρεση τους και την επικοινωνία μαζί τους αιώνια απώλεια.

γ) Υπερυψώνει εωσφορικά τον άνθρωπο ως δυνάμενο να βρει την σωτηρία του εξ ιδίων δυνάμεων σύμφωνα με τον προτεσταντικό ανθρωποκεντρισμό, το οποίο ισοδυναμεί με άρνηση και απόρριψη του Θεού.

Για όλα αυτά η Εκκλησία δια των αγίων Οικουμενικών Συνόδων προστάζει « αναθεματισθήναι πάσαν αίρεσιν » (α’ Κανών, Β’ Οικουμενικής) και « όλοις τοις αιρετικοίς ανάθεμα » (πρακτικά Ζ’ Οικουμενικής). Επίσης, στέλνει στο ανάθεμα, όποιον προσπαθεί να υπερασπίζεται τους κάθε είδους αιρετικούς λέγουσα εις τα πρακτικά της ιδίας Συνόδου: « Ει τις χριστιανοκατηγορικής αιρέσεως όντα τινά η εν αυτή τον βίον απορρήξαντα, διεκδικεί (δηλαδή, δικαιώνει ή υπερασπίζεται) ανάθεμα « , καθώς επίσης και  « ο μη λέγων τοις αιρετικοίς ανάθεμα, ανάθεμα έστω «.

Ας φοβηθούμε, λοιπόν, διότι εμείς δεν είμαστε περισσότερο εύσπλαχνοι από τον Θεό, ο οποίος έτσι προστάζει.

 greekdownloads

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. Το αδύνατο της σωτηρίας αλλόθρησκων και αιρετικών. (elekklesia.blogspot.com)

==================

«Προσευχές στην Λίμνη»: Λύτρωσε την ψυχή μου

  Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

«Προσευχές στην Λίμνη»

Λύτρωσε την ψυχή μου από την αυταπάτη, Θεέ μου, ώστε και το σώμα μου να λυτρωθή από τη σωματική αμαρτία.

Λύτρωσε την ψυχή μου από την ανόητη αλαζονεία και από την φλογισμένη οργή, ώστε και το σώμα μου ούτε να τρελαίνεται ούτε να καίγεται.

Η ψυχή κατέστησε το σώμα εικόνα της, όργανο της ομιλίας της. Βουβό είναι το σώμα και αδρανές, είτε για το καλό είτε για το κακό, εάν η ψυχή δεν θελήσει να μιλήσει.

Tό σώμα δεν ξέρει για μοιχεία, εάν η ψυχή δεν του το πει. Η μοιχεία τελείται στην καρδιά· το σώμα μοναχά επαναλαμβάνει χονδροειδώς εκείνο που στους μυστικούς θαλάμους της καρδιάς με λεπτά νήματα υφαίνεται.

Γείτονές μου, να κοιτάζετε τη γυναίκα, όπως ακριβώς και η ίδια βλέπει τον εαυτό της. Η αυταπάτη θα πέσει σαν λέπια από τα μάτια σας… Να κοιτάτε την κάθε υπόσταση μέσα από την υπόστασή της και θα τη δείτε όχι με επιθυμία αλλά με συμπόνια. Εσύ, Θεέ, αγίασες τον γάμο και Εσύ αγίασες την αγαμία.

Εσύ έδωσες την ευλογία, ώστε εκείνοι που έχουν σοφία και δύναμη να χρησιμοποιήσουν όλην τη ζωή, που από Εσένα κατέβηκε μέσα τους, στην δική Σου διακονία.

Και Εσύ έδωσες την ευλογία , ώστε εκείνοι που δεν είναι σε θέση ολόκληρη τη ζωή , που τους δόθηκε , να τη διαφυλάξουν για τον εαυτό τους , να μπορούν να τη μοιραστούν και να τη μεταφέρουν σε νέες υπάρξεις , μέσα από τη γυναίκα.

Αληθινά , είναι αυταπάτη στον άνδρα ο λογισμός ότι η γυναίκα τον ελκύει. Δες· η ζωή που δεν χρησιμοποιήθηκε από τον άνδρα , αυτή τον σπρώχνει στη γυναίκα , γιατί δεν επιθυμεί να μείνει αχρησιμοποίητη .

Εσύ είσαι η ζωή, Θεέ μου, και η ζωή είναι φως. Εσύ είσαι φως, Θεέ μου, και δεν επιθυμείς να παραμένεις κρυμμένος στο σκοτάδι και να μην φωτίζεις.

Μακάριος ο άνδρας που Σε αναγνώρισε μέσα του και που Σου επιτρέπει να φωτίζεις την ψυχή του και το σώμα του . Δεν έχει σημασία εάν θα φωτίζεις ένα ακέραιο σώμα η ένα σώμα μοιρασμένο. Εσύ θέλεις μόνον να φωτίζεις και να φωταγωγείς τη γη και να τη γεμίζεις με την ζωή Σου και με την δύναμή Σου.

Μακαρία η γυναίκα που η αυταπάτη έπεσε από τα μάτια της και γνώρισε τον άνδρα , όπως αυτός γνωρίζει τον εαυτό του, και πετάει την επιθυμία και γεμίζει από συμπόνια και βαστάζει τη ζωή μέσα της με φόβο και αξιοπρέπεια , σαν να βαστάζει μέσα της τον ουρανό….

Μακάριος όποιος αναγνωρίζει εγκαίρως ότι η μοιχεία μολύνει και θανατώνει τη ζωή.

Με τον Θεό δεν είναι να αστειεύεστε, γιοι της γης. Πιο ακίνδυνο είναι να αστειεύεστε με τη φωτιά παρά με τον Θεό.

Ούτε είναι η ζωή, που έρχεται από τον Θεό , όπιο για ένα μεθύσι της στιγμής , μετά από το οποίο αποκαλύπτεται η αυταπάτη , ενώ η ντροπή και η περιφρόνηση πέφτουν σαν βράχος βαρύς στην καρδιά , την αδειασμένη από μία ανόητη επιθυμία…

Λύτρωσε την ψυχή μου από την αυταπάτη, Θεέ μου, ώστε και το σώμα μου να λυτρωθή από τη σωματική αμαρτία.

Πηγή: Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Προσευχές στην Λίμνη, έκδ. Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμύλια 2021, σσ. 189-191.

«Προσευχές στην Λίμνη»: Λύτρωσε την ψυχή μου | Πεμπτουσία (pemptousia.gr)

====================

…οι Ευρωπαίοι έχουν μόνο μία εξωτερική ευγένεια και αυτή εξ ανάγκης για να μη σκοτώνονται μεταξύ τους… Κρύες καρδιές… Ενώ οι Έλληνες έχουν φιλότιμο…” |Άγιος Παΐσιος

 “Όταν πήγαινα με το αεροπλάνο στην Αυστραλία, έλεγε ο άγιος Παΐσιος,

έρχεται η κοπέλα εκεί και μας πρόσφερε καραμέλες.

Πήρα μία,”θενκ γιού (ευχαριστώ)”, μου λέει.

Δηλαδή, ευχαριστώ που δέχτηκες την καραμέλα που σου πρόσφερα.

«Βρε, λέω, αυτοί ξεπέρασαν και τον Άγιο Ισαάκ σε ευαισθησία και λεπτότητα!»

Μετά, προχωρούσα μία μέρα στο δρόμο, βλέπω κόσμο μαζεμένο, πάω να δω… τι είχε γίνει.

Ένα σκυλάκι το καημένο, το είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και μαζεύτηκε κόσμος γύρω, να βοηθήσουν, άλλος να πάρει τηλέφωνο, άλλος κάτι άλλο.

Πολύ ευαισθησία και ενδιαφέρον, θαύμασα.

Μετά από μερικές μέρες, πάλι περπατούσα στο δρόμο, βλέπω έναν άνθρωπο πεσμένο στο πεζοδρόμιο να βογγάει.

Μεροκαματιάρης, δούλευε, έπεσε από τη σκάλα και πρέπει να είχε σπάσει τη μέση του…

Κανένας δεν ενδιαφερόταν…

Περαστικοί, ρίχναν μία ματιά αδιάφορα και έφευγαν.

Θα έρθει, λέει, το άμπιουλανς (ασθενοφόρο) να τον πάρει.

Σου λέει, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, Θα φροντίσει το κράτος…

Άσε μην μπλέξω και με τραβάν στα δικαστήρια για μάρτυρα. Πήγα να σκάσω.

Πα, πα…. τέτοια αδιαφορία για το συνάνθρωπο… Τι πολιτισμό και ευγένειά μου λένε μετά;

Βλέπεις οι Ευρωπαίοι έχουν μόνο μία εξωτερική ευγένεια και αυτή εξ ανάγκης για να μη σκοτώνονται μεταξύ τους…

Κρύες καρδιές… Ενώ οι Έλληνες έχουν φιλότιμο.

[Φωτογραφία του τότε μοναχού Παϊσίου στο μονοπάτι εμπρός από το εσφιγμενίτικο κονάκι των Καρυών]

Όταν ήμουν αρχάριος στην Μονή Εσφιγμένου (1950–1954), μου είχε διηγηθεί ο ευλαβής Γερο–Δωρόθεος ότι στο Γηροκομείο της Μονής ερχόταν και βοηθούσε ένα Γεροντάκι με τέτοια μεγάλη απλότητα, αφού νόμιζε ότι η Ανάληψη (του Χριστού) που εορτάζει η Μονή, ήταν μία μεγάλη Αγία όπως, λ.χ., η Αγία Βαρβάρα.

Και, όταν έκαμνε κομποσχοίνι, έλεγε:

“Αγία του Θεού (Ανάληψη), πρέσβευε υπέρ ημών”!

Μια μέρα, είχε έρθει στο Γηροκομείο ένας φιλάσθενος αδελφός και, επειδή δεν υπήρχε κανένα δυναμωτικό φαγητό, το Γεροντάκι αυτό κατέβηκε γρήγορα–γρήγορα τα σκαλιά,

πήγε στο υπόγειο και από το παραθυράκι που έβλεπε προς την θάλασσα, άπλωσε τα χέρια του και είπε:

“Αγία μου Ανάληψη, δωσ’ μου ένα ψαράκι για τον αδελφό!”.

Και, ω, του θαύματος!

Πετάχτηκε ένα μεγάλο ψάρι στα χέρια του!

Το πήρε πολύ φυσιολογικά και, σαν να μην συνέβη τίποτε, χαρούμενος το ετοίμασε για να τονώσει τον αδελφό…”

|Άγιος Παΐσιος

[…] πηγή κειμένου: αθανασιος ρακοβαλής

~ Σχετικό και το ίδιο υπέροχο…Η …Αγία Ανάληψη και άλλοι τινές….


             [Φωτογραφία του ίδιου περίπου σημείου σήμερα…           πηγή και των 2 φωτογραφιών]

[…] Τα μεταφέρω για την απλότητα των σπουδαίων πραγμάτων και το απλούν της πραγματικής πίστης, ενθυμούμενη και μια ψυχούλα που….
Η ενορία μου και ο ναός της είναι στο όνομα των Αγίων Αναργύρων.

Κάποτε λοιπόν, έλεγε μια αγαθή γυναικούλα “εγώ την είδα την Αγία Ανάργυρη” (!) και την περιέγραφε μάλιστα, προφανέστατα αγνοώντας ότι οι εν λόγω Αγιοι είναι δύο και γένους αρσενικού.
Τότε είχα γελάσει.
Τώρα είμαι αναπολόγητη για κείνο το “πολυμαθές” χαμόγελο.
Όταν ο άνθρωπος πιστεύει, να που υπάρχουν τελικά και η Αγία Ανάληψη και η Αγία Ανάργυρη και Κύριος οίδε πόσοι άλλοι ετερόκλητοι, αυτοσχέδιοι αλλά όντως άγιοι!

ΕΛΕΝΑ

=======================

Ταμέρ Τσιλιγκίρ: Δεν υπάρχουν Τούρκοι στον Πόντο! – Είμαστε όλοι εξισλαμισμένοι Έλληνες…

Μια συγκλονιστική εκπομπή για τη Γενοκτονία των Ποντίων αλλά και τι συμβαίνει σήμερα στον Πόντο έκανε το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μανιάτης στο «ONE Channel».

Καλεσμένοι του Δημήτρη Μανιάτη ο ιστορικός Κωνσταντίνος Φωτιάδης και ο Έλληνας τουρκόφωνος μουσουλμάνος Πόντιος συγγραφέας και ακτιβιστής Ταμέρ Τσιλιγκίρ.

“Έχω γεννηθεί στη Λιβέρα της Τραπεζούντας.

Είμαι από μια ουσιαστικά ελληνική οικογένεια που έχει εξισλαμιστεί.

Από τα 20 μου ειδικότερα άρχισαν τον ακτιβισμό κατά των αντιδημοκρατικών εφαρμογών στην Τουρκία.

Και σε αυτή τη διαδικασία, σε διάφορες περιόδους, τέθηκα υπό κράτηση, φυλακίστηκα, αλλά από παιδί σπίτι μιλούσαμε μια άλλη γλώσσα, τα ποντιακά, ρωτούσαμε στην οικογένειά μας τι ήταν αυτό αλλά δεν μας έλεγαν, μας έλεγαν ότι είναι μια παλιά γλώσσα και μας έκρυβαν ότι είναι τα ποντιακά.

Αλλά αργότερα εγώ, για να μπορέσω να μάθω το παρελθόν μας και την ιστορία μας, άρχισα να ερευνώ.

Από δυτικές πηγές περισσότερο εκτός Τουρκίας, σκέφτηκα ότι μόνο από τέτοιες πηγές μπορώ να ενημερωθώ, μαζί με κάποιους φίλους μου το σκεφτήκαμε αυτό και διαπιστώσαμε το εξής:

Ουσιαστικά υπήρχαν και αρκετά έγγραφα μέσα στις επίσημες τουρκικές πηγές για τους Πόντιους.

Στην περιοχή μας έχει πάνω από 300 χωριά που μιλάνε Ποντιακά, μετά τη συμφωνία της ανταλλαγής το 1923 οι Έλληνες που ήταν εκεί είχαν πάει στην Ελλάδα και ουσιαστικά πίσω δεν είχε μείνει κανένας Έλληνας.

Αλλά εμείς ακόμα μιλάμε ελληνικά, μιλάμε ποντιακά. 

Και ήταν ξεκάθαρο ότι κάτι μας κρύβουν.

Και αποφάσισα με κάποιους φίλους μου να κάνω μια σοβαρή έρευνα για αυτό το θέμα.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα κράτος που κρατούσε πολύ καλά αρχεία.

Το 1461 όταν μπήκαν στην Τραπεζούντα δεν υπήρχε ούτε ένας μουσουλμάνος.

Σε 80 χρόνια μέσα βλέπουμε ότι το 33% του πληθυσμού εκεί ήταν μουσουλμάνοι.

Αλλά στο μεταξύ, επειδή κατέγραφαν και όποιον έμπαινε και έβγαινε στην πόλη, βλέπουμε και ότι κανένας δεν εισερχόταν ή εξερχόταν από την πόλη.

Αυτό σημαίνει ότι το 33% αυτό ήταν από Έλληνες που εξισλαμίστηκαν τα πρώτα 80 χρόνια.

Όταν φτάνουμε στην απογραφή που έγινε το 1914 βλέπουμε ότι το 25% του πληθυσμού μόλις ήταν χριστιανοί και το 75% μουσουλμάνοι.

Ενώ στις απογραφές μετά το 1923 ο αριθμός των χριστιανών φαίνεται μηδενικός. Άρα 100% ισλάμ.

Εγώ υποστηρίζω ότι αυτό μπορεί να λυθεί με μια κοινωνιολογική έρευνα.

Αλλά πολλοί άνθρωποι σήμερα στον Πόντο κάνοντας τεστ DNA προσπαθούν να βρουν τις ρίζες τους.

Σε μία έρευνα που έγινε σε εταιρεία DNA στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ αυτών που πήγαν εκεί ήμουν και εγώ, ξέρουμε ότι έχουν αποταθεί πάνω από 2.000 άνθρωποι που ζούνε σήμερα στην Τραπεζούντα, και μόνο σε έναν βρέθηκε μόλις 4% γονίδια από την κεντρική Άπω Ανατολή.

Μόνο σε έναν από τους 2.000. Ακόμα σε πάνω από 300 χωριά μιλάνε ποντιακά.

Πράγματι πεθάναμε 353.000 φορές, για αυτό το είπα. Πέρα ότι το νιώθω ως ένας Έλληνας, αλλά κι ως άνθρωπος και ξέρω πως όσοι ζούνε εκεί πέρα (στον Πόντο) πρέπει να νιώθουν το ίδιο.

Έφτασα πολύ αργά σε αυτή τη γνώση. Ζητάω συγγνώμη.

Και πρέπει η τουρκική κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτή την πραγματικότητα.

Πράγματι πεθάναμε 353.000 φορές κι ακόμη προσπαθούν να μας σκοτώσουν, προσπαθούν να μας φιμώσουν, και αυτό που είπα σε εκείνη την ομιλία αφορούσε και όλα αυτά, μας σκοτώσατε 353.000 φορές και τι έγινε κι εάν σκοτώσετε και εμένα;

πηγή: e-Pontos 

* Δείτε τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις…

Η κυρίως εκπομπή, μετά τις αρχικές συστάσεις, ξεκινά μετά το 11.00 του βίντεο:

~ πρωτοδημοσιεύτηκε στις 8/12/2019

http://amfoterodexios.blogspot.com/2019/12/blog-post_12.html

=======================

Η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής Christine Anderson εξηγεί πώς καταλύεται η Δημοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της άθλιας συνθήκης του Π.Ο.Υ, η οποία υπογράφεται στις 22-28 Μαϊου.

Η πιο σημαντική είδηση αυτή τη στιγμή, που για προφανείς λόγους δεν ακούγεται πουθενά.

Πηγή: Τρελο-γιάννης
Σχετικό: Παγκόσμια τυραννία και τυπικά από το Νοέμβριο 2022;

=====================

Ποιος άρτος της Θείας Κοινωνίας είναι σωστός, ο ένζυμος ή ο άζυμος;

Ένζυμος άρτος είναι το ψωμί που γίνεται με ζύμη.

Το αλεύρι όταν ζυμωθεί με νερό και ζύμη, τότε φουσκώνει. Άζυμος άρτος είναι το ψωμί, που γίνεται χωρίς ζύμη και γι’ αυτό είναι αφούσκωτο. Οι Εβραίοι την τελευταία βραδιά πριν την έξοδο από την Αίγυπτο έψησαν άζυμο άρτο, για να προλάβουν να προετοιμαστούν. Γι’ αυτό κάθε Πάσχα τρώνε άζυμο άρτο.

Την Πέμπτη που έφαγε ο Χριστός στο Μυστικό Δείπνο και έδωσε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δεν έφαγε το πασχαλινό δείπνο των αζύμων, αλλά δείπνο με ένζυμο άρτο. Αυτό συμπεραίνεται από πολλές πλευρές.

Οι θρησκευτικοί άρχοντες, αν είχε αρχίσει η εορτή του Πάσχα από την Πέμπτη το απόγευμα, δε θα μπορούσαν να συλλάβουν το Χριστό, ούτε να συγκαλέσουν την επομένη συνέδριο, για να Τον δικάσουν. Ο Θεός είπε στο Μωυσή ότι: καμία εργασία δε θα γίνεται τις ημέρες των αζύμων (Εξ. 12,16). Επίσης, αν είχε αρχίσει το Πάσχα από την Πέμπτη το απόγευμα, ο Σίμων Κυρηναίος δε θα γύριζε από τον αγρό το μεσημέρι της Παρασκευής (Λουκά 23,26), ούτε ο Ιωσήφ θα αγόραζε το απόγευμα της Παρασκευής σεντόνι (Μαρκ. 15,46), για να τυλίξει το νεκρό σώμα του Χριστού, ούτε οι μυροφόρες γυναίκες την Παρασκευή το απόγευμα θα ετοίμαζαν αρώματα και μύρα (Λουκά 23,56). Επίσης, οι φαρισαίοι το πρωί της Παρασκευής δεν εισήλθαν στο Πραιτώριο, όπως λέει το Ευαγγέλιο, «για να μη μιανθούν, αλλά να φάνε το Πάσχα» (Ιωάν. 18,28). Δηλαδή το βράδυ της Παρασκευής θα τρώγανε το πασχαλινό δείπνο των αζύμων, κι όχι την προηγούμενη.

Το ότι άρχιζε το Πάσχα από τη δύση του ηλίου της Παρασκευής, φανερώνεται και από το ότι έγινε η ταφή του Χριστού εσπευσμένα το απόγευμα της Παρασκευής. Την Παρασκευή το απόγευμα, για να μη μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων στο σταυρό, παρακάλεσαν οι Ιουδαίοι τον Πιλάτο να συντρίψουν τα πόδια τους, για να πεθάνουν και να τους θάψουν (Ιωαν. 19,31). Το Χριστό τον έθαψαν κοντά στο σημείο της σταυρώσεως, επειδή πλησίαζε η δύση του ηλίου και άρχιζε το Πάσχα (Ιωάν. 19,42). Όταν οι Εβραίοι έλεγαν Παρασκευή του Πάσχα (Ιωάν. 19,14 και 31 και 42), εννοούσαν την παραμονή του Πάσχα ως ημέρα προετοιμασίας της γιορτής.

Ο Χριστός έκανε δείπνο την Πέμπτη, πριν τη γιορτή του Πάσχα, αφού την άλλη μέρα δε θα μπορούσε λόγω της σταύρωσής Του. Πότε θα έδινε το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας ; Γράφει καθαρά ο ευαγγελιστής Ιωάννης : « Προ δε της εορτής του Πάσχα… Και δείπνου γενομένου » (Ιωάν. 13,1-2). Πιο μετά γράφει ο ίδιος ευαγγελιστής ότι ο Χριστός του έδωσε εντολή να αγοράσει τα αναγκαία για την εορτή (Ιωάν. 13,29) . Δε λέει για τη συνέχεια της εορτής , αλλά για την εορτή που δεν άρχισε ακόμα . Ο Χριστός ανέθεσε στον Ιούδα , όπως νόμισαν οι μαθητές , έργο αγοράς , που δεν επιτρεπόταν την ημέρα της εορτής του Πάσχα .

Ο Λουκάς (22,7) γράφει : « ήλθε δε η ημέρα των αζύμων, κατά την οποία έπρεπε να θυσιασθεί το πασχαλινό αρνάκι » . Το ίδιο γράφει και ο Μάρκος (14,12) . Η σφαγή του αμνού δεν μπορούσε να γίνει την ημέρα του Πάσχα , αλλά πριν από αυτό. Το Σάββατο δεν έκαναν κανένα έργο . Η ημέρα των αζύμων εδώ σημαίνει την προεόρτια ημέρα της γιορτής των αζύμων, που έσφαζαν το αρνί .
Το Πάσχα το έλεγαν και άζυμα, όπως εμείς λέμε το χριστιανικό Πάσχα και Λαμπρή . Η μετάφραση του χωρίου θα μπορούσε να είναι η εξής : «ήλθε η προεόρτια ημέρα της γιορτής του Πάσχα , κατά την οποία έπρεπε να σφαχθεί και να θυσιασθεί ο πασχαλινός αμνός ». Την επομένη , δηλαδή το Πάσχα , θα έτρωγαν το σφαγμένο και ψημένο κρέας .

Στη γιορτή του Πάσχα οι Εβραίοι έτρωγαν τις τροφές, που έφαγαν οι πρόγονοί τους το βράδυ της παραμονής της εξόδου από την Αίγυπτο. Η Παλαιά Διαθήκη (Εξ. 12,3-11) δε γράφει πουθενά ότι με τα άζυμα πρέπει να πίνουν και κρασί. Επομένως ο Χριστός, που ήπιε κρασί, δεν έφαγε άζυμα.

Στο Μυστικό Δείπνο ο Χριστός δεν έφαγε κρέας, αλλά σούπα. Στη μέση του τραπεζιού είχαν πιατέλα (τρυβλίο) και βουτούσαν ψωμί. Το αρνί του Πάσχα δεν το έβραζαν σούπα, αλλά το ψήνανε . Λέει ο Θεός στο Μωυσή : « Δε θα φάτε απ’ αυτό καθόλου ωμό ή βραστό κρέας, αλλά θα το ψήσετε ολόκληρο μαζί με το κεφάλι , τα πόδια και τα εντόσθια » (Εξ. 12,9). Όταν ο ευαγγελιστής Ιωάννης έπεσε στο στήθος του Χριστού κατά το Μυστικό Δείπνο και Τον ρώτησε ποιος είναι ο προδότης, ο Χριστός αποκρίθηκε και είπε : « Εκείνος είναι στον οποίο εγώ, αφού βάψω στο ζωμό το ψωμί, θα του το δώσω » (Ιωάν. 13,26). Το «ψωμίον» είναι ένζυμος άρτος, γιατί μόνο ο ένζυμος είναι σα σφουγγάρι και απορροφά υγρό, ενώ ο άζυμος είναι σαν πέτρα και δεν έχει καμία απορροφητικότητα.
Κι αν υποθέσουμε πως ο Χριστός χρησιμοποίησε άζυμο άρτο, η Εκκλησία Του, για να διαφοροποιηθεί από τους Ιουδαίους , εξαρχής χρησιμοποίησε ένζυμο άρτο . Μόνον αιρετικοί κατά την πρώτη χιλιετία χρησιμοποιούσαν άζυμο άρτο .

Από το βιβλίο «Νεανικές Αναζητήσεις – Α’ Τόμος: Ζητήματα πίστεως» (σελ.213-216), Αρχ. Μαξίμου Παναγιώτου, Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου

=====================

Οι Πατέρες και της Αλήθειας Ομολογητές της Μονής Καντάρας Κύπρου, που τους έκαψαν ζωντανούς την 19η Μάιου 1231 μ.Χ. οι Λατινοι/Παπικοι.

Άγιοι Ιωάννης, Κόνων, Ιερεμίας, Μάρκος, Κύριλλος, Θεόκτιστος, Βαρνάβας, Μάξιμος, Θεόγνωστος, Ιωσήφ, Γεννάδιος, Γεράσιμος και Γερμανός οι Οσιομάρτυρες και Ομολογητές της Μονής Καντάρας Κύπρου

Άγιοι Ιωάννης, Κόνων, Ιερεμίας, Μάρκος, Κύριλλος, Θεόκτιστος, Βαρνάβας, Μάξιμος, Θεόγνωστος, Ιωσήφ, Γεννάδιος, Γεράσιμος και Γερμανός οι Οσιομάρτυρες και Ομολογητές της Μονής Καντάρας Κύπρου

Οι Μακάριοι αυτοί Πατέρες και της Αλήθειας Ομολογητές, έλαμπαν με τη ζωή τους στο νησί της Κύπρου τον 13ο αιώνα, στη Μονή Καντάρας.

Κάποτε όμως κατέλαβαν το νησί οι Λατίνοι, οι όποιοι έκαναν το πάν, για να υποτάξουν την Εκκλησία στην εξουσία του Πάπα. Η προσπάθειά τους άρχισε από το 1220 μ.Χ. σε ένα συνέδριο, που έγινε στην πόλη της Λεμεσού και στο οποίο έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι του κλήρου των Λατίνων και της άρχουσας τάξεως, αποφασίσθηκε να επιβληθούν καταπιεστικά μέτρα για την ολοκληρωτική επικράτηση της Λατινικής Εκκλησίας.

Έτσι , περί το 1228 μ.Χ. οι κατακτητές οδήγησαν τους Πατέρες αυτούς στο δικαστήριο, που με κολακείες και απειλές, προσπαθούσαν να τους αλλάξουν το φρόνημα . Οι Άγιοι όμως αυτοί , έμειναν σταθεροί στην Ορθόδοξη Ομολογία και το δήλωσαν με θάρρος μπροστά στους κακόδοξους Λατίνους ( παπικούς ) . Τότε τους έριξαν για τρία χρόνια δέσμιους στη φυλακή και τους βασάνισαν σκληρά . Επειδή όμως δεν κατάφεραν τίποτα , τους έκαψαν ζωντανούς την 19η Μάιου 1231 μ.Χ.

https://www.saint.gr/1636/saint.aspx

========

Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας στην Κύπρο, η δυναστεία των Λουζινιάν ήθελε να εδραιώσει την Καθολική Εκκλησία. Πίστευαν έτσι πως θα μπορούσαν να επιβάλουν τη γλώσσα και τους θεσμούς στο νησί και με αυτόν τον τρόπο θα το διοικούσαν πιο εύκολα. Ήταν όμως σχεδόν αδύνατο να τα καταφέρουν, αφού στο νησί επικρατούσαν οι έλληνες ορθόδοξοι, οι οποίοι δεν δέχονταν να αλλάξουν θρήσκευμα. Κι όσο οι κάτοικοι του νησιού αντιστέκονταν τόσο πιο πιεστικά και σκληρά ήταν τα μέτρα εναντίον του από τον λατινικό κλήρο.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα βασανισμού ήταν το μαρτύριο των 13 μονάχων της μονής Κανταριωτίσσης στον Πενταδάκτυλο. Οι 13 Μάρτυρες Το 1228 έφτασαν στο νησί δύο μοναχοί από ένα μοναστήρι του Καλού Όρους το οποίο βρίσκεται στην Παμφυλία τους Μικράς Ασίας, ο Ιωάννης και ο Κόννων, οι οποίοι βρήκαν μοναστικό καταφύγιο στον Μαχαιρά. Από εκεί κίνησαν όμως να αναζητήσουν ένα άλλο ησυχαστήριο και κατέληξαν στη Μονή Παναγίας Κανταριώτισσας στον Πενταδάκτυλο, κοντά στο Κάστρο της Καντάρας. Στη Μονή έφτασαν άλλοι 9 μοναχοί: οι Ιερεμίας, Μάρκος, Θεόκτιστος, Κύριλλος, Βαρνάβας, Μάξιμος, Ιωσήφ, Γερμανός.

Αγιογραφία με τους 13 μάρτυρες μοναχούς

Η εξέταση του μοναστηριού

Όταν ο Φράγκος Αρχιεπίσκοπος σφετερίστηκε τον θρόνο και έδιωξε τον ορθόδοξο Άγιο Νικόλαο της Στέγης στη Σολέα, έστειλε δύο εκπροσώπους του να «εξετάσουν» το μοναστήρι της Καντάρας. Ήταν ο Ανδρέας και Ηλιέρμος. Οι μοναχοί δέχτηκαν τους δύο λατίνους ιεροκήρυκες με τιμές. Οι δύο άντρες ξεκίνησαν μαζί με την «εξέταση» και την ανάκριση, ρωτώντας τους ποιοι είναι, από πού ήρθαν και πως κατοίκησαν το μοναστήρι. Επιπλέον, τους έκαναν ερωτήσεις σχετικές με τη χριστιανοσύνη. Μην μπορώντας να εντοπίσουν κάποιο λάθος στις απαντήσεις των δεκατριών, τους ρώτησαν «και για εμάς που τελούμε τη Θεία Λειτουργία με άζυμα, τι πιστεύετε;».

Η Ιερά Μονή Καντάρας

Οι μοναχοί του απάντησαν πως οι ίδιοι ακολουθούν επακριβώς τα λόγια του Ιησού Χριστού: «Τελούμε τη Θεία Λειτουργία που έχουμε παραλάβει από τον Κύριον, τους Αποστόλους και τους πατέρες της Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας με το άγιο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας με ένζυμο άρτο. Όσον αφορά τώρα το δικό σας φρόνημα για τον άζυμο άρτο, δεν γνωρίζουμε, γιατί ούτε από τους κήρυκες του Χριστού, ούτε από τις άγιες και οικουμενικές συνόδους το παραλάβαμε. Γι’ αυτό και όσοι τελούν τις ιερές μυσταγωγίες με άζυμο άρτο, ξεπέφτουν από την αλήθεια και παρερμηνεύουν τις γραφές»

Συνεχίζοντας την ανάλυσή τους, πρότειναν στους δύο ιεροκήρυκες να τελέσουν δύο Θείες Λειτουργίες, μία με ένζυμο άρτο και μία με άζυμο και ακολούθως να μπουν στη φωτιά. Όποιος έβγαινε άθικτος σημαίνει πως αυτόν προστάτεψε η Θεία Λειτουργία. Ο Ανδρέας, φανερά εκνευρισμένος, τους έδωσε εντολή να κατέβουν στη Λευκωσία και να επαναλάβουν όσα είπαν μπροστά στον Φράγκο Αρχιεπίσκοπο. Όπως και έκαναν. Οι 11 μοναχοί της Καντάρας ενώθηκαν με δύο μοναχούς από τον Μαχαιρά, οι Γεράσιμος και Γεννάδιος και έτσι οι 13 μοναχοί εμφανίστηκαν μπροστά στον Φράγκο Αρχιεπίσκοπο, όπου επανέλαβαν όσα υποστήριξαν. Ο λατίνος αρχιεπίσκοπος διέταξε την τριετή φυλάκισή τους. Κατά τη διάρκεια αυτής, πέθανε ο πρώτος μοναχός, ο Θεόγνωστος.

Εκκλησάκι προς τιμή των 13 Μαρτύρων, στην κοίτη του ποταμού Πεδιαίου στους Άγιους Ομολογητές

Μετά τον θάνατο του πρώτου, οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν για πολλοστή φορά μπροστά στον εκπρόσωπο της λατινικής εκκλησίας, όπου και πάλι υποστήριξαν όσα είπαν. Τότε, το δυτικό ιερατείο διέταξε τον βασανισμό και θανάτωσή τους. Αφού τους αφαίρεσαν τα μοναχικά σχήματα, έδεσαν τα πόδια τους πάνω σε άλογα και τους άφησαν να συρθούν γυμνοί πάνω στις κοφτερές πέτρες του Πεδιαίου ποταμού. Ταυτόχρονα, οι Φράγκοι τους λιθοβολούσαν και τους χτυπούσαν με ξύλα. Όταν τελείωσε το βασανιστήριο, πήραν τα κομματιασμένα σώματά τους και τα έκαψαν στην πυρά. Οι μοναχοί πέθαναν στις 19 Μαΐου 1231.

Πληροφορίες: Χρίστος Αγαθοκλέους, Το μαρτύριο των δεκατριών μοναχών της Μονής Κανταριωτίσσης…

========================

Αγία Λυδία η Φιλιππησία – Η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας πολιτογραφείται στη βασιλεία των Ουρανών. Τώρα είναι το πρώτο μέλος της πρώτης Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αγία Λυδία η Φιλιππησία

Αγία Λυδία η Φιλιππησία

«Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησαν ημίν» (Πράξ. 16,9), είναι η έκκληση του Μακεδόνα που βλέπει σε όραμα ο Απόστολος Παύλος ενώ βρίσκεται στην Τρωάδα. Τη φωνή αυτή τη θεωρεί ως φωνή Θεού και χωρίς αναβολή αποφασίζει να διαπεραιωθεί στο εκλεκτότερο τμήμα της Ευρώπης, τη Μακεδονία. Μαζί του παίρνει και τους εκλεκτούς του συνεργάτες, Τιμόθεο, Σίλα και Λουκά.

Αποβιβάζονται στη Νεάπολη, σημερινή Καβάλα, κι από κει αναχωρούν για τους Φιλίππους. Έξω από την πόλη των Φιλίππων και κοντά στις όχθες του Ζυγάκτου ποταμού είναι ο τόπος προσευχής των Ιουδαίων. Στις συγκεντρωμένες εκεί γυναίκες ο Απόστολος Παύλος κηρύττει, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το λόγο του Θεού.

Οι θεοφοβούμενες γυναίκες ακούν με προσοχή και ευλάβεια τα λόγια του άγνωστου Ιουδαίου. Αλλά εκείνη που περισσότερο απ’ όλες ενθουσιάζεται είναι η Λυδία, η προσήλυτος πορφυρόπωλις από τα Θυάτειρα. Μέσα της γίνεται ένας σεισμός. Η καρδιά της Λυδίας ήταν πάντα ανήσυχη. Δεν μπορούσε να λατρεύει θεούς και θεές που οργίαζαν μεταξύ τους. Έτσι οδηγήθηκε στον κήπο προσευχής των Ιουδαίων. Γνώρισε το νόμο του Ισραήλ κι άναψε μέσα της ή δίψα για την αναζήτηση του Μεσσία. Και τώρα ακούει για πρώτη φορά τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για το Λυτρωτή του κόσμου. Η Λυδία αποδέχεται χωρίς καμιά αντίρρηση τη νέα διδασκαλία. Πιστεύει στο Χριστό και δηλώνει κατηγορηματικά πως και αυτή θέλει να γίνει Χριστιανή.

Και ο Απόστολος Παύλος ολοκληρώνει το έργο του. Στα γάργαρα νερά του ποταμού Ζυγάκτου βαπτίζει τη Λυδία. Η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας πολιτογραφείται στη βασιλεία των Ουρανών. Τώρα είναι το πρώτο μέλος της πρώτης Εκκλησίας της Ελλάδος. Η καρδιά της πλημμυρίζει από αισθήματα ευγνωμοσύνης προς αυτούς πού άνοιξαν τα μάτια της ψυχής της και ζήτα να τους φιλοξενήσει στο σπίτι της. «Και τις γυνή ονόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβόμενη τον Θεόν, ήκουεν, ης ο Κύριος διήνοιξε την καρδίαν προσέχειν τοις λαλουμένοις υπό του Παύλου, ως δε έβαπτίσθη και ο οίκος αυτής, παρεκάλεσε λέγουσα· ει κεκρίκατέ με πιστήν τω Κυρίω είναι, εισελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε· και παρεβιάσατο ημάς». (Πράξ. 16,14-15).

https://www.saint.gr/1671/saint.aspx

=====================

Το Μεσολόγγι δεν παρέδωσε τίποτα. Έκανε Έξοδο για να μην πέσει σε χέρια ανόμων. Δεν σκέφτηκαν ούτε οικογένεια, ούτε προσωπική ζωή, ούτε πολυπολυτιμότατη υγεία… Οι Μεσολογγίτες έκαναν Έξοδο για την πίστη και την πατρίδα! « Δρόμο να σχίζουν τα σπαθιά κι ελεύτεροι να μείνουν, εδώθε με τους αδελφούς, εκείθε με τον χάρο ».

6 thoughts on “Ἱστορική ντροπή τοῦ Κ. Μητσοτάκη στό ἀμερικανικό Κογκρέσο: «Ἡ Μαριούπολη εἶναι τό νέο Μεσολόγγι»!”

 1. Αντώνης Κατσαντώνης Το Μεσολόγγι καραγκιόζη δεν παραδόθηκε
  Έκανε Έξοδο γιατί οι προδότες πολιτικοί το άφησαν χωρίς τρόφιμα….για ένα καράβι παξιμάδι όπως γράφτηκε
  Ο ίδιος ο Ιμπραήμ το ομολόγησε
  Όπως τα χιόνια λιώνουν στα βουνά έτσι θα έλιωναν κι οι στρατιώτες μας μπροστά στο Μεσολόγγι αν οι πολιορκημένοι είχαν τροφές για μια εβδομάδα ακόμη
  Το ακούς προδότη; Την ίδια ώρα οι όμοιοι σου προδότες κοιτούσαν να κάνουν εκλογές ενώ το Μεσολόγγι το πολιορκούσαν Τούρκοι και Αιγύπτιοι και τρείς στόλοι Τουρκικός, Αιγυπτιακός και Αλγερινός…. Καραμήτρο Ανθελληνα προδότη ακούς; Γιατί δεν είπες ποιοί πολιορκούσαν το Μεσολόγγι προδότη;
  Σταματάω γιατί φούντωσα
 2. Καλλιόπη Δὲν τὰ λέει ἀπὸ ἀφέλεια !! Εἶναι ὀργανωμένο τὸ ἔγκλημα !!
 3. Λυκούργος Νάνης Ντροπή και αίσχος για τις κατάπτυστες αυτές δηλώσεις του ενεργούμενου της νέας τάξης Κυριάκου Μητσοτάκη.
  Συνιστούν ανήκουστη Ύβρι τόσο για τους Μεσολογγίτες ήρωες όσο και για την ιστορική αλήθεια.
  Κάποιοι «εθνικόφρονες» βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, προεκλογικώς, πλειοδοτούσαν σε πατριωτισμό με αφορμή τη συμφωνία της ντροπής (Πρεσπών) με δηλώσεις και εκδηλώσεις τους (όπως π.χ. συμμετοχή σε συλλαλητήρια).
  Θα βρεθεί, έστω και ένας από αυτούς, να ανοίξει τώρα το στοματάκι του, διασώζοντας την προσωπική του αξιοπρέπεια με το να καυτηριάσει την πρωτοφανή ασέβεια του πρωθυπουργού και το βιασμό της ιστορικής αλήθειας ή θα πάθει γλωσσοδέτη υπακούοντας στη νοοτροπία του κομματικού λόχου; Reply ↓
 4. Αντώνης Ο Κολοκοτρώνης φταίει που δεν άκουσε τον Ανδρούτσο να τους σφάξει όλους…. πάνω στην καλοσύνη των ηρώων του εικοσιένα πάτησαν οι προδότες και κυβερνούν μέχρι σήμερα… Τέσσερις μόνο εργάστηκαν για το καλό του Έθνους
  Καποδίστριας
  Κωνσταντίνος Β ο Στρατηλάτης
  Μεταξάς
  Παπαδόπουλος
  Όλοι οι υπόλοιποι είναι αρχιπροδοτες…το λιγότερο που τους πρέπει είναι δήμευση περιουσίας και εξορία μόνιμα να μην ξαναπατήσουν στα αγιασμένα χώματα της Ελλάδας που είναι ποτισμένα με αίματα Μαρτύρων και Ηρώων Reply ↓
 5. Ιωάννης Ανιστόρητος; Όχι.
  Ανθέλληνας; Το ομολογεί με τις δηλώσεις του και φανερώνεται με το ξεπούλημα της πατρίδας.
  Εγκληματίας; Ρωτήστε τους συγγενείς των θυμάτων από το «αποτελεσματικό» μπόλι.
  Ανάλγητος; Ρωτήστε τις λιμοκτονούσες οικογένειες 7500 υγειονομικών.
  Δικτάτορας; De facto. Τα συνταγματικά δικαιώματα αγνοήθηκαν παντελώς.
  Διώκτης; Στη σειρά κανονικά μετά τον Ιουλιανό τον Παραβάτη.
  Αφορισμένος; Ασφαλώς, και αμετανόητος επίσης.
  Κάθε ψήφος σ΄ αυτό το φίδι (και τ’ άλλα, τα εξ΄ αριστερών) είναι εκούσια συμμετοχή σε όλα τα ανωτέρω ειδεχθή.
  Πολλοί, απελπισμένοι τότε από την άθεη έχιδνα που κυβερνούσε, τον ψήφισαν. Άραγε, 3 χρόνια μετά, κατάλαβαν το λάθος;;;
 6. p. N.S. Τί ξέρει για το Μεσολόγγι ο ακατανόμαστος ; Αν τον ρωτήσεις πού βρίσκεται το Μεσολόγγι, θα ψάχνει κατά Πελοπόννησο μεριά…….Το Μεσολόγγι δεν παρέδωσε τίποτα. Έκανε Έξοδο για να μην πέσει σε χέρια ανόμων. Δεν σκέφτηκαν ούτε οικογένεια, ούτε προσωπική ζωή, ούτε πολυπολυτιμότατη υγεία… Οι Μεσολογγίτες έκαναν Έξοδο για την πίστη και την πατρίδα! «Δρόμο να σχίζουν τα σπαθιά κι ελεύτεροι να μείνουν, εδώθε με τους αδελφούς, εκείθε με τον χάρο».
 7. https://tasthyras.wordpress.com/2022/05/18/%e1%bc%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%cf%84%ce%bf%e1%bf%a6-%ce%ba-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%84%cf%8c/
 8. =====================