Η εμπειρία της εν Χριστώ ζωής – Καθ. Δημ. Τσελεγγίδης (31 Ιουλίου 2022)

Η εμπειρία της εν Χριστώ ζωής – Καθ. Δημ. Τσελεγγίδης (31 Ιουλίου 2022)

Η ομιλία έγινε από τον Καθ. Δημ. Τσελεγγίδη και τον Αρχιμ.π. Μάξιμο Κυρίτση, Καθηγούμενο της Ι.Μ. Αγ. Διονυσίου εν Ολύμπω, στο αρχονταρίκι, μετά τη Θεία Λειτουργία.

NEW HOLY MONASTERY OF SAINT DIONYSIOS OF OLYMPUS

===================

Η απιστία και τα αίτιά της… Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[: Ματθ. 17, 14-23]
Η απιστία και τα αίτιά της.Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου
[εκφωνήθηκε στην Ι.Μ. Κομνηνείου Λαρίσης στις 4-9-1983]

Όταν, αγαπητοί μου, ο Κύριος επέστρεψε από το όρος Θαβώρ με τους τρεις μαθητάς Του, τον Ιάκωβον, τον Ιωάννην και τον Πέτρον, έφθασε εκεί που ήσαν οι άλλοι μαθηταί, οι εννέα, τους οποίους είχαν περικυκλώσει πλήθος πολύ κόσμου, Φαρισαίοι, και ακόμη ένας δυστυχισμένος πατέρας, ο οποίος έφερε το παιδί του εις τους μαθητάς του Κυρίου να το θεραπεύσουν, που ήταν δαιμονισμένο και δεν μπόρεσαν. Και τώρα έρχεται εις τον Κύριον και Του λέγει: « Κύριε, σε παρακαλώ κάνε καλά το παιδί μου, γιατί το έφερα στους μαθητάς σου και δεν μπόρεσαν να μου το κάνουν καλά ».

Και τότε ο Κύριος αναστέναξε και είπε: «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη ! Ἓως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν ; Ἓως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν ; ». « Ω γενεά άπιστη και διεστραμμένη , έως πότε θα είμαι μαζί σας , έως πότε θα σας ανέχομαι , που είδατε τόσα θαύματα και μένετε ακόμη στην απιστία σας ; ». Και τότε εζήτησε να φέρουν το παιδί μπροστά Του , από το οποίον έβγαλε το δαιμόνιον και το απήλλαξε .

     Όταν έμεινε με τους μαθητάς Του , μόνοι έμειναν , ερώτησαν οι εννέα μαθητα ί: « Γιατί δεν μπορέσαμε εμείς να βγάλομε το δαιμόνιο ;». Και ο Κύριος τους απήντησε : « Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν ». « Ένεκα της απιστίας σας δεν μπορέσατε να βγάλετε το δαιμόνιο ».

     Και τίθεται το ερώτημα : Μπορεί να είμαστε βαπτισμένοι Χριστιανοί , όπως και οι μαθηταί ηκολούθουν τον Κύριον, να ζούμε κοντά εις τον Χριστό , να δεχόμεθα τις ευλογίες Του και ταυτόχρονα να είμεθα, άπιστοι ; Αυτοί οι οποίοι εστάλησαν να κηρύσσουν το ευαγγέλιο της Βασιλείας , να κάνουν θαύματα και να διώχνουν δαίμονες οι μαθηταί, για μια στιγμή βρίσκονται άπιστοι ; Είναι δυνατόν στον πυρήνα της πίστεως να υπάρχει η απιστία ; Έτσι φαίνεται, αγαπητοί μου . Από τα πράγματα έτσι φαίνεται . Και μπορούμε να πούμε ότι η απιστία είναι κάτι που μπορεί να κρύπτεται με ένα περίβλημα πίστεως και μάλιστα κάποτε και θερμής.

      Τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να γεννά την απιστία ; Και δια την οποίαν πίστιν μας δεν μπορούμε να είμεθα σίγουροι . Δεν μπορούμε. Τι έκανε τον Απόστολο Πέτρο, από την μια να ομολογεί τον Κύριον ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και από την άλλη να τον αρνείται ; Εάν, άγιε Πέτρε του Θεού,  άγιε Απόστολε του Θεού , Εκείνον τον οποίον ομολόγησες ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος , τώρα γιατί φοβείσαι να Τον ομολογήσεις ενώπιον δυο- τριών ανθρώπων ασήμων ; Για ποιο λόγο ; Μήπως λοιπόν πράγματι μέσα στον πυρήνα , θα ξαναπώ άλλη μία φορά , στον πυρήνα της πίστεως, φωλιάζει η απιστία ; Έτσι φαίνεται , ξαναλέγω .

Τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να δημιουργεί τι να φωλιάζει ή να διατηρεί αυτήν την απιστίαν ; Νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους, γιατί όλοι θα θέλαμε να είμεθα πιστοί.      Αγαπητοί μου , το πρώτο πράγμα είναι ο ορθολογισμός μας. Τι είναι ο ορθολογισμός ; Είναι αυτό που λέγει ο Κύριος σε μίαν άλλη περίπτωση · « Ἐάν πιστεύετε μηδέν διακρινόμενοι » . « Διακρίνομα ι» θα πει « έχω μίαν απιστίαν, η οποία στηρίζεται στον λογισμό μου ». Αυτό θα το λέγαμε με έναν σύγχρονο τρόπο « ορθολογισμόν ».

Τι είναι ακριβώς ο ορθολογισμός ; Ο ορθολογισμός είναι το να βάζω τα πράγματα με την δική μου λογική να τα ερμηνεύσω . Ο Κύριος είπε πιο κάτω, στην ιδίαν περικοπήν : « Ἐάν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως », δηλαδή κάτι λίγη πίστη , αλλά θερμή , « μπορείτε να πείτε σε αυτό το βουνό να φύγει από την θέση του και να πάει να πέσει στην θάλασσα και θα σας υπακούσει » . Τι είναι τώρα ο ορθολογισμός ; Ο ορθολογισμός είναι ο εξής : « Πώς είναι δυνατόν ένα βουνό να φύγει από την θέση του και να πάει να πέσει εις την θάλασσαν ; Είναι δυνατόν ποτέ ; ».

 Θέλετε ακόμη κάτι άλλο ; Έχομε ιστορικό προηγούμενο ; Εάν είχαμε ένα ιστορικό προηγούμενο , να αποπειραθούμε να το κάνομε. Μα εάν δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο , τότε γιατί ; Ε, αυτό θα πει ορθολογισμός . Δηλαδή το να βάζεις όχι την εμπιστοσύνη σου στον λόγο του Θεού μπροστά , αλλά το να βάζεις τον δικό σου λογισμό, το δικό σου σχήμα της λογικής , για να ερμηνεύσεις τα φαινόμενα. Αυτό λέγεται ορθολογισμός .

Δηλαδή με άλλα λόγια είναι μια αρρώστια του ιδίου του λογικού. Διότι η λογική είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά η λογική η ιδία , σαν δημιούργημα του Θεού , θα πρέπει να πει στον εαυτόν της : « Έχω τα όριά μου » . Η ιδία η λογική πρέπει να υπαγορεύσει εις τον άνθρωπον και να του πει· αφού έχω τα όριά μου, πέραν τούτων των ορίων θα έχεις εμπιστοσύνη στην αγάπη και την δύναμη και την σοφία του Θεού . Αλλά δεν το κάνει όμως αυτό η λογική , γιατί έχει αρρωστήσει . Και αφού έχει αρρωστήσει , αυτή η λογική , έχει αρρωστήσει , υποβάλλει αρρωστημένα πράγματα .

Συνεπώς ο ορθολογισμός είναι μία αρρωστημένη κατάστασις . Είναι αυτή η αρρωστημένη κατάσταση του πεπτωκότος ανθρώπου , του ξεπεσμένου ανθρώπου . Δηλαδή αυτός ο ορθολογισμός πάνω στον οποίον στηρίζεται , τρέφεται , ζει , αυξάνει γενικά ο άνθρωπος , ειδικότερα δε ο δυτικός άνθρωπος, ο άνθρωπος της Δύσεως . Τρέφεται με αυτόν τον ορθολογισμόν . Παρότι η Δύσις είναι χριστιανική , φωλιάζει μέσα στην καρδιά του δυτικού ανθρώπου αυτός ο ορθολογισμός που του γεννά την απιστία και έχομε τόσα φαινόμενα απιστίας στον δυτικόν άνθρωπον .

      Είναι όμως κι άλλος λόγος, που μπορεί να δημιουργήσει την απιστία.

Είναι ο διεφθαρμένος βίος. Όταν κανείς, δηλαδή, πιστεύει στον Θεό, αλλά ταυτοχρόνως ζει έναν βίον διεφθαρμένον, έναν βίον αμαρτωλόν. Έναν αμαρτωλό βίο, τον οποίον όμως αγαπά. Δεν ομολογεί. Διότι ποιος δεν είναι αμαρτωλός;  Θα λέγαμε τότε, αφού είμεθα όλοι αμαρτωλοί, τότε όλοι κουτσαίνομε στην πίστη ; Αναμφισβήτητα όχι. Δεν είναι η αμαρτωλότητα που ομολογώ. Δεν είναι η αμαρτωλότητα για την οποία μετανοώ και παραδέχομαι. Αλλά είναι η αμαρτωλότητα την οποία δεν παραδέχομαι· θέλω να την κρατώ για δική μου, να είναι στη ζωή μου και θα ήθελα και να την δικαιολογώ, αν θέλετε -τραγικό για τον άνθρωπο…- με το ίδιο το  Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο να μου δικαιολογεί την διεφθαρμένη μου ζωή . Είναι φοβερό ! Φοβερό !

    Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, αγαπητοί μου, θα μπορούσαμε να πούμε είναι εκείνο το οποίον λέγε ι πάλι ο λόγος του Θεού, ο Ιωάννης το λέγει : « Τό φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον καί οἱἄνθρωποι ἠγάπησαν μᾶλλον τό σκότος ἤ τό φῶς ». Λέγει εδώ : «ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰἔργα. Πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴἐλεγχθῇ τὰἔργα αὐτοῦ ». Να η ψυχολογία του πράγματος , να η ερμηνεία του πράγματος . « Καθένας που πράττει », λέει, «το πονηρόν, πράττει τα φαύλα , μισεί το φως » . Γιατί ; Το μισεί διότι , εφόσον επιμένει και θέλει να επιμένει εις το να πράττει τα φαύλα , επόμενον είναι , εάν έρθει κοντά στο φως που είναι ο Χριστός , η ζωή του να ελεγχθεί , να φανερωθεί .

Και τότε , εάν απ’ την μία επιμένει να ζει και απ’ την άλλη θα είναι κοντά στο φως , τότε τι κάνει ; Προσβάλλεται , υποτιμάται , και για να μην υποτιμηθεί , τι κάνει ; Δεν πάει στο φως. Και όχι μόνον δεν πάει στο φως αλλά και μισεί το φως. Επιτίθεται εναντίον του φωτός , να το σταυρώσει το φως , να φύγει από την μέση , δια να μην υπάρχει στοιχείον ελέγχου της συνειδήσεώς του .

     Είναι φοβερή η ψυχολογία του ανθρώπου που θα ήθελε να μένει στην αμαρτία χωρίς να μετανοεί. Αυτό του δίδει την διάσταση της απιστίας. Μένει στην απιστία τελικά. Όταν θα του πεις του άλλου: «Μην πέφτεις στην ανηθικότητα», την οποία αγαπά, θα σου πει : « Και πού είναι γραμμένο αυτό ; ». «Μα το είπε ο Χριστός » . « Το αμφισβητώ ». « Πιστεύεις στον Χριστό ; ». «Βεβαιότατα !». « Ε, μα πώς πιστεύεις στον Χριστό, όταν αμφισβητείς τα λόγια Του ; ».

Πιστεύω στον Χριστό σημαίνει « πιστεύω στα λόγια Του ». Εδώ υπάρχει μία ασυνέπεια. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να λες « Πιστεύω » και να αμφισβητείς τον λόγον του Χριστού ; Βλέπετε, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μένει στην αμαρτία ; Ενώ ο άνθρωπος ο αμαρτωλός που έχει μετάνοια, θα πει : « Δεν το ήξερα . Ώστε το λέγει ο Χριστός, θα αλλάξω ζωή ». Αυτό είναι μία φυσιολογική ομαλή κατάστασις.

    Θυμηθείτε εκείνο που λέγει ο ψαλμικός στίχος : « Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· Οὐκ ἔστι Θεός ».

Ποιος είναι αυτός ο ἄφρων ; Είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος ο οποίος λέγει · « Δεν υπάρχει Θεός ». Ώστε σήμερα , αν υποτεθεί ότι λέμε, και το λέμε , ότι δεν υπάρχει ο Θεός , τότε τι σημαίνει ; Σημαίνει δύο πράγματα . Η λέξις ἄφρων σημαίνει δυο πράγματα . Καταρχάς, κατά κυριολεξίαν θα πει ο μη έχων φρόνησιν , ο άμυαλος άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος που δεν έχει μυαλό. Λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Ώστε είναι αμυαλοσύνης αποτέλεσμα η αθεΐα ; Ε, δεν θέλει φιλοσοφία , να το καταλάβει κανείς αυτό το πράγμα.

Και το άλλο , ἄφρων θα πει εδώ και αμαρτωλός. Ώστε , εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ … Πού το είπε; «Ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ». Γιατί ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ ; Διότι η καρδία, κατά τον Κύριον, είναι η έδρα των λογισμών των επιθυμιών και όλων εκείνων που κατόπιν η καρδία θα εξωτερικεύσει με πράξεις . Λέει : « Από την καρδία εκπορεύονται μοιχείες , πορνείες , κλοπές », είπε ο Κύριος.

      Πολύ ωραία λέγει ο ιερός Αυγουστίνος το εξής : « Κανείς δεν αρνείται τον Θεό παρά μόνον όσοι έχουν συμφέρον να μην υπάρχει ». Αλλά εκείνη η μαρτυρία που είναι πολύ αξιόλογη, είναι του αγίου Θεοφίλου Αντιοχείας, είναι του 2ου αιώνος, που λέγει στην πρώτη του επιστολή προς Αυτολύκον – φίλος του ήτο ή εικονικόν πρόσωπον, δεν ξέρομε ακριβώς-  τα εξής . Αμφισβητεί αυτός ο φίλος του ο ειδωλολάτρης , αμφισβητεί διά την ύπαρξιν του Θεού , όπως τα παρουσιάζει τα πράγματα ο Θεόφιλος . Και λέγει : « Ἐὰν φῇς· “ Δεῖξόν μοι τὸν θεόν σου ”, κἀγώ σοι εἴποιμι ἄν· “Δεῖξόν μοι τὸν ἄνθρωπόν σου κἀγώ σοι δείξω τὸν Θεόν μου”». Είναι κλασική αυτή η πρότασις · κλασική.

Ακούσατέ την. Και πολύ σπουδαία. Νομίζω συνοψίζει όσα είπαμε. « Εάν μου πεις, δείξε μου τον Θεόν σου για τον οποίον μιλάς τόσο και λες ‘’ ο Θεός μου και ο Θεός μου ’’· δείξε μου τον . Θα σου τον δείξω , λέγει . Θα σου τον δείξω , εάν μου δείξεις κι εσύ ποιος είσαι ». « Δεῖξόν μοι τὸν ἄνθρωπόν σου ». Δείξε μου ποιος είσαι , ποια είναι η ζωή σου. «Βλέπεται γὰρ Θεὸς τοῖς δυναμένοις αὐτὸν ὁρᾶν » . Διότι τον Θεόν πράγματι μπορείς να τον δεις. Βλέπεται ο Θεός, οράται ο Θεός. Για εκείνους που μπορούν να Τον δουν. « Δεῖξον οὖν καὶ σὺ σεαυτόν , εἰ οὐκ εἶ μοιχός (:Δείξε κι εσύ τον εαυτό σου ότι δεν είσαι μοιχός ), ἅρπαξ , ὀργίλος , φθονερός , ἀλαζών , πλήκτης, φιλάργυρος » . Εάν δεν είσαι όλα αυτά , τότε δεν έχεις λόγους να πεις ότι δεν υπάρχει ο Θεός . Εάν είσαι όλα αυτά και θέλεις να μένεις σε αυτό που είσαι , τότε έχεις λόγους να λες : « Πού είναι ο Θεός ; » .

          Και κάτι που είναι πολύ σπουδαίο ακόμα και είναι όχι ένα παράδειγμα, προσέξτε αυτό το σημείο, όχι ένα παράδειγμα, αλλά είναι μία πραγματικότης · λυπούμαι , δεν θα μπορέσω να σας την αναλύσω περισσότερο .

Είναι η εξής . Λέγει : « Η ανθρωπίνη ψυχή μοιάζει με ένα κάτοπτρο , με έναν καθρέπτη . Εάν τώρα η επιφάνεια του καθρέπτου έχει σκουριά , τότε δεν μπορεί να ανακλάσει το φως ». Όλα , ξέρετε , τα χαρίσματα , όλες οι θείες ενέργειες έρχονται στον άνθρωπο από τον Θεό . Η αγάπη δεν είναι παρά μία ενέργεια του Θεού , που έρχεται στον άνθρωπο . Δεν μπορεί να αγαπήσει ο άνθρωπος , εάν ο Θεός δεν στείλει την ενέργειά Του αυτή, την άκτιστη ενέργεια . Και η πίστις το ίδιο .

Έχει πολλά σημεία η Αγία Γραφή που το δείχνει αυτό. Θυμηθείτε για την πίστη που μιλάμε, θυμηθείτε εκείνο που λέγει ο Χριστός : «Εάν ο Πατήρ δεν σας ελκύσει προς Εμένα , δεν μπορείτε να ‘ρθείτε σε μένα ». Τι θα πει « Δεν σας ελκύσει ; ». Θα πει ότι πρέπει να στείλει την θεία Του άκτιστη ενέργεια που αναφέρεται στο θέμα της ελκύσεως στην πίστη . Αλλιώτικα δεν γίνεται. « Μα τότε » , θα πει κάποιος , « μα τότε εγώ δεν ελκύστηκα , για να μην πιστεύω ».

     Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά μια που μιλάω για την έλξη, επιτρέψατέ μου να χρησιμοποιήσει την μαγνητική ιδιότητα. Αδελφέ μου , εάν είσαι σίδηρος θα ελκυστείς . Εάν είσαι μπρούντζος , δεν θα ελκυστείς . Εάν είσαι αλουμίνιο, δεν θα ελκυστείς . Δεν παύει να ασκεί την ελκτική δύναμη ο μαγνήτης . Εσύ δεν έλκεσαι . Γιατί είσαι κάτι άλλο.

Έτσι κι εδώ . Όταν έρχονται οι θείες ακτίνες , οι θείες άκτιστες ενέργειες , επάνω στην ψυχή να ανακλαστούν και να επανέλθουν , παν ό,τι ανακλάται , ξαναγυρίζει πίσω… τι θα πει «ανακλάται» εδώ; «Ανακλάται» θα πει, αγαπητοί μου, ότι όταν θα σου στείλει ο Θεός την ενέργεια να πιστέψεις , πρέπει να ανακλάσεις αυτήν την ενέργεια . Δηλαδή να ανταποκριθείς . Σου στέλνει την ενέργειά Του κι Εσύ πρέπει να πεις : « Πιστεύω, Κύριε ».

Αλλά πότε θα γίνει η ανάκλασις αυτών των θείων ακτίνων ; Όταν ο καθρέπτης της ψυχής σου είναι λείος , είναι καθαρός και μπορεί να ανακλάσει . Πότε γεμίζει σκουριά ; Από τις αμαρτίες, τις ηθελημένες αμαρτίες. Γιατί ο αμαρτωλός σώζεται . Μετανοεί . Αλλά τις ηθελημένες , που είναι εκεί ο εγωισμός , ο ριζωμένος στο κέντρον της ψυχής , που δεν αφήνει περιθώρια ανακλάσεως αυτής της θείας ενεργείας. Γι΄αυτό ο Κύριος είπε : « Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται ». « Ευτυχισμένοι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά , γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό ». Πώς ; Είναι ό,τι σας λέγω τόσην ώρα .

       Αλλά ακόμη είναι και κάτι άλλο που γεννάει , αγαπητοί μου , την απιστία . Δηλαδή στο κέντρον της πίστεως δημιουργείται το μικρόβιον της απιστίας . Ποιο είναι αυτό ; Αυτό είναι… – εδώ θέλω να το προσέξετε αυτό – είναι…- θα πω μία σύγχρονη λέξη , η οποία δεν μ’ αρέσει σαν λέξη , αλλά θα την πω γιατί είναι γνωστή – είναι ο σνομπισμός . Δηλαδή να το πω Ελληνικά , η μίμησις . Αλλά η μίμησις επί αξιοθρήνητων πραγμάτων. Όχι επί σπουδαίων πραγμάτων. Το να μιμηθείς το καλό, να μιμηθείς το ωραίο, αυτό δεν λέγεται σνομπισμός. Η λέξις αυτή – ξένη είναι , όπως σας είπα- και καθιερώθηκε στην γλώσσα μας , να φανερώσει την μίμησιν επί πραγμάτων ανοήτων και που δεν διαθέτει κανείς κρίση και λογική να κρίνει αν αυτό είναι καλό ή δεν είναι καλό .

Απλώς επειδή το κάνουν οι πολλοί , το κάνω κι εγώ . Ντύνεται ο άλλος σαν καραγκιόζης , θα ντυθώ κι εγώ σαν Καραγκιόζης , όχι διότι κάπως η λογική μου δεν θα μου έλεγε ότι αυτό που είναι… βγαίνω με τις πυτζάμες μου , σήμερα βγαίνουν οι γυναίκες με τις πυτζάμες τους έξω . Φοράνε κάτι παντελόνια… σαν πυτζάμες είναι· που κάποτε θα ντρεπόντουσαν να βγουν στο σαλόνι τους απ’ την κρεβατοκάμαρά τους , και βγαίνουνε στους δρόμους… Να πει κανείς: «Βρε κυρά μου , δεν ντρέπεσαι με αυτόν τον τρόπο που βγαίνεις έξω ; ». Θα σου απαντήσει, αν είναι ειλικρινής : « Το καταλαβαίνω ». « Γιατί το κάνεις ; ». « Μα όλες έτσι βγαίνουν ». Άρα λοιπόν τι είναι ο σνομπισμός ; Ο σνομπισμός είναι η μίμησις επί πραγμάτων που η λογική και η κρίσις έχουν ευνουχιστεί , έχουν παραμεριστεί . Είναι δυστύχημα, όταν ο άνθρωπος ενεργεί κατ΄αυτόν τον τρόπον . Ο λογικός άνθρωπος .

     Ε, λοιπόν, αγαπητοί, σήμερα παρουσιάζεται το φαινόμενο και της απιστίας και της αθεΐας ευρύτατα, στον ελληνικό μας χώρο, να μην πάω πιο πέρα, μένω στον ελληνικό μας χώρο. Αν ερωτήσετε κάποιον : « Καλά δεν πιστεύεις ; Εσύ ήσουνα πιστός μέχρι τώρα ». Αν έχει ειλικρίνεια, θα σας πει ότι πιστεύει . Αλλά τότε γιατί μιλάει με τρόπο που σαν να δείχνει ότι είναι άθεος ; Θα σας πει , αν έχει πάντα ειλικρίνεια , το ξαναλέγω, θα σας πει : « Γιατί όλοι έτσι μιλάνε ».

Μα δεν έχεις προσωπικότητα, άνθρωπε ; Δεν έχεις ιδίαν κρίσιν ; Είσαι τόσο δουλικός , ώστε να ακολουθείς το τι λέγει το σύνολο , η μάζα ; Δεν έχεις δική σου κρίση ; Αυτό είναι το φοβερό . Λοιπόν , στην εποχή μα ς, στον ελλαδικό μας χώρο , αγαπητοί μου , αυτό το φαινόμενο , αυτό το μυστήριο της ανομίας ενεργείται . Και συναγωνιζόμεθα να εμφανιστούμε ο ένας απιστότερος του άλλου , ο ένας αθεότερος του άλλου . Αυτό όμως είναι πια ένα κατάντημα αυτής της χώρας , που υπήρξε ανέκαθεν χριστιανική .

Και αν θέλετε, η πίστις υπήρχε και στους προγόνους μας, που ήσαν ειδωλολάτρες. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η πίστη , έστω κ ι αν ειδωλολάτρες ήσαν , δεν θα κτίζανε Παρθενώνες και σπουδαίους ναούς με καλλιτεχνήματα που τα θαυμάζει ο κόσμος όλος.

     Τι σημαίνει ; Σημαίνει ότι έχομε μαραζώσει, έχομε ξεφτίσει. Και βλέπετε την αθεΐα  να κηρύσσεται παντού με τον τρόπο που σας είπα· τον σνομπισμό. Στην οικογένεια μέσα ; Ω στην οικογένεια μέσα ! Αρχίζει η πίστη στην οικογένεια να ατονεί και να δημιουργείται η απιστία . Δεν κάνουν πια οι άνθρωποι προσευχή . Οι γονείς δεν βάζουν τα παιδιά τους από νήπια να μάθουν να προσεύχονται , να κάνουν τον σταυρό τους στο τραπέζι , να κοινωνούν , να εξομολογούνται , να πηγαίνουν στην Εκκλησία .

Στην κοινωνία έξω ; Τι να πει κανείς ; Τι να πει κανείς ; Στα σχολεία μας; Που εκεί ακριβώς καθρεπτίζεται η αγωγή της νέας γενεάς ; Κατεβάζομε τις εικόνες του Χριστού , οι δάσκαλοι και καθηγηταί μιλάνε εναντίον του Χριστού , άλλοι θα μιλήσουνε περιφρονητικότατα για τον Χριστό και άλλοι , οι κάπως ευγενέστεροι , όχι ολιγότερον δηλητηριώδεις , θα μιλήσουν για την ανθρωπίνη μόνον φύσιν του Χριστού. Έτσι βλέπετε, διαρκώς , μέσα σ’ αυτούς τους χώρους , στην οικογένεια , το σχολειό και την κοινωνία να ανθεί το φαινόμενον της αθεΐας και της απιστίας . Δεν είναι κρίμα ; Δεν είναι κρίμα ;

      Οι Έλληνες δεν είμαστε πολλοί . Εννέα εκατομμύρια είμαστε . Αν αγαπητοί μου , όμως μερικοί άνθρωποι ξεφύγουν απ’ αυτόν τον κλοιόν , γιατί περί κλοιού πρόκειται, που λέγεται «σνομπισμός» και σταθούν όρθιοι και πουν : « Για στάσου βρε αδελφέ , αν εσύ είσαι άπιστος , εγώ δεν είμαι . Λες ότι είσαι παραδοσιακός ; Και τι είναι η παράδοση ; Τα μπουζούκια ; Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ; Και τα σαντούρια ; Γιατί αυτά βάζομε συνέχεια στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και λέμε… «παράδοσις» και «παράδοσις». Στα χωριά κρατάνε από μια μέχρι εφτά μέρες οι γιορτές, με σαντούρια και με χορούς. Αυτά είναι η Παράδοση ; Αυτά είναι η Παράδοση ;

Φτωχοί άνθρωποι ! Η Παράδοσις είναι να κρατήσεις την ψυχή του λαού σου . Και η ψυχή του λαού σου είναι η πίστις . Η πίστις στον Χριστό και η αγάπη στην πατρίδα σου . Αν αυτά δεν τα κρατήσεις, έχασες την ψυχή σου.

     Θυμηθείτε τι έλεγε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Τι έλεγε ; « Ό,τι να σας κάνουν , να σας γδάρουν , να σας τηγανίσουν , να σας κάνουν , να σας κάνουν… ψυχή και Χριστό μην χάσετε ». Αυτό είναι η Παράδοσις. Αυτό που λέγει στον Τιμόθεο ο Παύλος : « Φύλαξε την παρακαταθήκη ». Αυτό θα πει παρακαταθήκη . Θα πει παράδοσις . Δηλαδή αυτό που παίρνω και σου δίνω . Αυτό θα πει παρακαταθήκη. Παίρνω και σου δίνω. Και σου λέω « Κράτα το καλά ».

Και τι λέει εκεί στην Αποκάλυψη ο Χριστός ; « Κράτει καλά αυτό που έχεις. Για να μην σου πάρει κανείς το στεφάνι με το να πετάξεις αυτό που κρατάς . Κράτα καλά αυτό που έχεις ». Τι είναι αυτό που έχεις ; Αυτό που σας είπα τόσην ώρα . Αυτό είναι Παράδοσις . Εκείνος που το κατάλαβε καλά αυτό , που είναι η ψυχή της ψυχής μας , τότε δεν παρασύρεται από τα ρεύματα αυτά της εποχής , από αυτόν τον σνομπισμόν τον ανόητο , τον βλακωδέστατο και δαιμονικότατον ταυτοχρόνως . Αλλά στέκεται όρθιος . Στέκεται όρθιος και λέει : « Εγώ κρατώ την παράδοση των προγόνων μου . Κρατώ εκείνο που πήρα από την μάνα μου και τον πατέρα μου , κι εκείνοι απ’ τους γονείς των κι εκείνοι απ’ τους Αποστόλους και οι Απόστολοι από τον Χριστό . Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η μία πίστις , αυτή είναι η μία Παράδοση , μπροστά στην οποία αξίζει να πεθάνει κανείς ».

     Αν λοιπόν, εμείς οι Έλληνες, είμαστε 9 εκατομμύρια και μερικοί δεν υποκύψουν σ’ αυτούς τους συγχρόνους πειρασμούς αντί πινακίου φακής, για να έχομε κάποια αγαθά και κάποια καλοπέραση, τότε ίσως μας λυπηθεί ο Θεός και επιζήσουμε . Αν όμως όλοι οι Έλληνες φθάσουν σ’ αυτό το κατάντημα της απεμπολήσεως των πάντων, ε, τότε… η Ελλάδα τέλειωσε την ζωή της μέσα στην Ιστορία · την τέλειωσε. Δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι προφήτης κακών αλλά ας μιμηθούμε τουλάχιστον τον Αβραάμ που ζήτησε : « Αν υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στα Σόδομα , να σωθούν οι πόλεις αυτές ». Έτσι, αν υπάρχουν, αν υπάρχουν κάποιοι Έλληνες πιστοί, που θα μείνουν πιστοί παρά το ρεύμα της εποχής, τότε η Ελλάς θα ζήσει .

Καταλαβαίνετε , αγαπητοί μου , τι ανεβαίνει και τι πέφτει επάνω στους ώμους μας ; Καταλαβαίνετε τι επωμιζόμεθα ; Κι εμείς οι κληρικοί κι εσείς οι λαϊκοί.  Εμείς οι πιστοί δηλαδή . Καταλαβαίνετε ; Έχομε πολλή ευθύνη . Έχω να σηκώσω στους ώμους μου εκείνο που δεν σηκώνει ο άλλος . Και ο παραπέρα και ο παραπέρα . Το φορτίο ;  Βαρύτατο. Μα πρέπει να το σηκώσω. Και ο Χριστός θα με βοηθήσει να το σηκώσω , να το σηκώσομε . Και άμα το σηκώσομε , αγαπητοί μου , το φορτίο , τότε κι εμείς θα σωθούμε και θα έχομε εκφράσει στους συμπατριώτες μας , Έλληνε ς και Χριστιανούς , την πιο αγνή , την πιο καθαρή , την πιο σπουδαία αγάπη . Μια αγάπη στηριγμένη πάνω στη βαθιά πίστη .

                  ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ      και με απροσμέτρητη ευγνωμοσύνη στον πνευματικό μας καθοδηγητή μακαριστό γέροντα Αθανάσιο Μυτιληναίο,

    μεταφορά της απομαγνητοφωνημένης ομιλίας σε ηλεκτρονικό κείμενο και επιμέλεια : Ελένη Λιναρδάκη, φιλόλογος

ΠΗΓΕΣ:

To Σάββατο 24 Αυγούστου/4 Σεπτεμβρίου, 1779, οι ενσωματωμένοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Ισοκρατικο΄Εβραίοι και οι Τουρκαλβανοί σκότωσαν τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Οι Εβραίοι χρηματοδότησαν την επιχείρηση με Μπόνους 25.000 γρόσια.

Σαν σήμερα Εβραίοι και Τούρκοι σκότωσαν τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό

To Σάββατο 24 Αυγούστου/4 Σεπτεμβρίου, 1779 ο Κουρτ Πασάς του Βερατίου έστειλε τον χότζα με στρατιώτες και συνέλαβαν, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό ενώ κήρυττε στο Κολλικόντασι. 
Tον κρέμασαν από ένα δέντρο και στη συνέχεια τον έγδυσαν και τον πέταξαν στον Άψο ποταμό. 

Ο Κούρτ Πασάς πήρε από τους Εβραίους 25000 γρόσια για να τον σκοτώσει. 

Η κατηγορία των Εβραίων ήταν οι το Αγιος Κοσμάς ετοίμαζε επανάσταση και ήταν «πράκτορας των Ρώσων» .
Τρείς μέρες μετά την εκτέλεση του Αγίου ο εφημέριος του χωριού Κολλικόντασι Μάρκος ανέσυρε τον Άγιο από τον Ποταμό και ο Άγιος ενταφιάσθηκε στην Ιερά Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου στον περίβολο της οποίας διατηρείται και σήμερα ο τάφος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που διεσώθη ως εκ θαύματος το 1968 .

«Καλύτερον, αδελφέ μου, να έχεις ελληνικόν σχολείον εις την χώραν σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια».

Κοσμάς ο Αιτωλός

http://deltio11.blogspot.com/2022/08/to-24-4-1779-25000.html

==============

Κάλλιστος Γουέαρ (1&2) Το ανθρώπινο πρόσωπο ώς εικόνα της Αγίας Τριάδος.

 Κάλλιστος Γουέαρ (1) Το ανθρώπινο πρόσωπο ώς εικόνα της Αγίας Τριάδος. εκδόσες ΠΑΡΡΗΣΙΑ, 2013

“Η πνευματική του Διαθήκη”.

 Σήμερα λέει, οι Χριστιανοί θεωρούν το Χριστιανικό δόγμα μία άσχετη και καθόλου βοηθητική περιπλοκή που τους προκαλεί αμηχανία. Όμως όχι. Θα έπρεπε όλοι μας να μπορούμε να νιώθουμε ότι το δόγμα της Αγίας Τριάδος έχει άμεση σχέση με τον εαυτό μας και πρακτικές συνέπειες για το πρόσωπό μας !

          Ο Θεός δέν είναι κάτι αόριστο , αλλά αποκαλύπτει τον εαυτό Του μέσα απο μία σειρά συναντήσεων. Σ’αυτή την σειρά συναντήσεων υπάρχει μία βαθμιαία εξέλιξη , η οποία αναπτύσσεται σε τρία στάδια. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός η Π.Δ. εκήρυσσε φανερώς τον Πατέρα , η Κ.Δ. τον Υιόν και στο τρίτο στάδιο στην δική μας εποχή τής Εκκλησίας εμπολιτεύεται το Πνεύμα . Ο Άγιος Γρηγόριος προβλέπει τις σύγχρονες ιδέες λοιπόν περί εξελίξεως και  με τους φωτισμούς και τις εκλάμψεις , λέει και τις κατά μέρος προσθήκες , το ανθρώπινο γένος προχωρεί εκ δόξης εις δόξαν (Λόγος 31ος, 26-27).

        Αυτή είναι η κανονιστική, βιβλική, ιστορική προσέγγιση ! Είναι ανάγκη όμως να προχωρήσουμε. Ποιά είναι η εσωτερική λογική του δόγματος της Αγίας Τριάδος, η συνοχή του , η βασική του έμπνευση και ποιές οι ηθικές καί πνευματικές του συνεπαγωγές: Η ιστορική προσέγγιση μάς λέει ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος αλλά δέν μας υποδεικνύει το γιατί ! [ Οτι ακατάληπτον τό θείον καί ότι ου δεί ζητείν καί περιεργάζεσθαι τά μή παραδεδομένα ημίν υπό τών αγίων προφητών καί αποστόλων καί ευαγγελιστών. Ιωάν. Δαμασκηνού, έκδοσις ακριβής τής ορθοδόξου πίστεως . ]

          Αυτό θα το βρεί ο Κάλλιστος με την βοήθεια τριών συγγραφέων. Ενός Έλληνα, του Μ.Βασιλείου και δύο Λατίνων. Ο Μ.Βασίλειος μιλά περί της ενότητος του Θεού με όρους κοινωνίας μεταξύ των τριών υποστάσεων ή προσώπων. (Εν τη κοινωνία τής Θεότητος εστίν η ένωσις). Και ο Γρηγόριος Νύσσης συμπληρώνει “Μηδεμίαν είναι παραλλαγήν εν τη ζωοποιώ φύσει, επί Πατρός λέγω και Υιού και πνεύματος Αγίου, αλλά τινά συνεχή και αδιάσπαστον κοινωνίαν εν αυτοίς θεωρείσθαι” (Επιστολή 381,4).

Αυτή είναι μία νύξη ώς πρός το εσωτερικό νόημα του δόγματος της Τριάδος. Υπάρχει κάτι που αντιστοιχεί στην έννοια της ενότητος εν τη ποικιλία !

          Μία δεύτερη νύξη υπάρχει στον Αυγουστίνο . Οι Καππαδόκες θεωρούν τήν Τριάδα σάν κατ’ αναλογίαν ένωση τριών ανθρώπων που σχετίζονται μεταξύ τους . Αντιθέτως ο Αυγουστίνος εργάζεται πάνω  στο ψυχολογικό πρότυπο τού ενός προσώπου , το οποίο διαθέτει νού , αυτοσυνειδησία και αγάπη πρός τον εαυτό του . Ακόμη δέ και μνήμη , κατανόηση και βούληση . Αλλά επιτέλους μιλά για την αγάπη . Διότι η αγάπη υπονοεί τρία πράγματα , τον εραστή , το ερώμενο αντικείμενο και τον έρωτα που διαπερνά αμοιβαία και τον αγαπώντα και τον αγαπώμενο. 

Βεβαίως το πρότυπό του αποπροσωποποιεί το Πνεύμα και είναι διπρόσωπο αντί για τριπρόσωπο. Όμως δίνει περιεχόμενο στον λόγο του Ιωάννη ” ο Θεός αγάπη εστί “.

          Ο Σκωτσέζος όμως Richard του St.Victor (+1173) επεξηγεί αποτελεσματικά την σημασία του δόγματος.

          Η αγάπη λέει είναι δώρο και αντίδωρο, πρέπει να είναι αμοιβαία. Απαιτεί ένα εγώ και ένα εσύ. Και δέν πρέπει να είναι μόνον αμοιβαία αλλά και μεθεκτή , καί γιά να μπορεί να μοιράζεται πρέπει οι δύο να μοιράζονται την αμοιβαία τους αγάπη μ’ έναν τρίτο . Αυτός ο τρίτος είναι το Άγιο Πνεύμα . [ Σύμφωνα όμως με την οικογενειακή αναλογία του Richard ο Υιός είναι ο τρίτος της αγάπης, διαφορετικά μένουμε στους δύο Θεούς του Αυγουστίνου, μόνο πού τήν θέση τού Υιού τήν λαμβάνει τό Αγιο Πνεύμα . ]

          Ερχόμενοι στον Ζηζιούλα τώρα, μαθαίνουμε ότι ” ο Θεός είναι όν σχεσιακό “. Υπάρχει εντός του Θεού μία σχέση μεταξύ του ” Εγώ και του Εσύ “. Ο Θεός είναι διαπροσωπικός , δέν είναι μονάδα , αλλά ενότητα . Ο Θεός είναι κοινωνικός , απολύτως ανοικτός , αντίθετα απο εμάς οι οποίοι βιώνουμε το πρόσωπο μας με αποκλειστικότητα και παχύτητα και αδιαπερατότητα . Η σωτηρία μας είναι η έννοια της ” περιχώρησης “. Περιχώρηση σημαίνει κυκλική κίνηση , άρα κοινωνία , διάλογο και αμοιβαία εγκατοίκηση . Σημαίνει χώρηση συν χωρώ . Λόγω της περιχώρησης , ο Πατήρ , ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ενοικούν ο καθείς εις τον άλλον . Κατοικεί κάθε πρόσωπο στα άλλα δύο διά της ατελευτήτου κινήσεως της αμοιβαίας αγάπης . [ Καταργείται μέ τήν περιχώρηση τής αγάπης τό ομοούσιο ].

         Το νέο πρόβλημα που προκύπτει λοιπόν είναι η έννοια του προσώπου . Η θεολογική παράδοση δέν εννόησε ποτέ το πρόσωπο σαν σύγχρονο υποκείμενο με αυτο-συνειδησία, αλλά σάν συνάντηση και επικοινωνία ! Δέν ενοούσαν ότι είναι τρια διακριτά κέντρα αυτοσυνειδησίας αλλά ότι το κάθε ενα έχει διακριτό και μόνιμο ” τρόπο υπάρξεως “. Έτσι ο  Karl  Barth  συμπεραίνει ότι αυτό που εμείς σήμερα εννοούμε με τον όρο ” προσωπικότης ” θα πρέπει να αποδοθεί στην μία ουσία και όχι στα τρία Πρόσωπα ή Υποστάσεις . Ο Θεός δέν είναι τρείς προσωπικότητες , αλλά μία , δέν είναι τρία ” Εγώ ” αλλά ” ΕΝΑ” επί τρία . Όμως αυτές οι κινήσεις Η τρόποι υπαρξης μπορούν να αγαπούν η μία την άλλη αφού μόνον τα πρόσωπά είναι ικανά για αμοιβαία αγάπη ;

Και όμως , λέει , στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς προσεύχεται στον Πατέρα Του και ο Πατήρ απαντά , κάτι που μας δίνει αμέσως την έννοια του διαλόγου δύο συνειδητών υποκειμένων . Και ας μείνουμε με αυτή την ιδέα , λέει , ότι δηλ. στα πλαίσια της ανθρώπινης εμπειρίας μας , η αμοιβαία αγάπη είναι το λιγότερο ατελές ανάλογο της Θείας ζωής .

 Πρίν συνεχίσουμε όμως την διαπραγμάτευση του ανθρωπίνου προσώπου σαν εικόνος της Αγίας Τριάδος ,  η οποία αγάπη εστί , ας δούμε το νόημα εν τέλει αυτής τής αγαπολογίας .

 Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος :  “Η αγάπη είναι η Βασιλεία την οποία ο Κύριος μυστικά υποσχέθηκε στους Μαθητές . Όταν αποκτήσουμε την αγάπη , θα έχουμε εγγίσει τον Θεό και το ταξίδι μας θα έχει τελειώσει . Θα έχουμε φθάσει στο νησί που κείται πέραν του κόσμου , όπου ο Πατήρ , ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα “. 

Με την οικονομία του Αγίου Πνεύματος λοιπόν , το οποίο είναι η Αγάπη , φτάνουμε στο τέλος του ταξιδού χωρίς να’ χουμε ταξιδέψει , χωρίς μετάνοια , άσκηση και προσευχή !

======

ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΓΟΥΕΑΡ (2)

Το ανθρώπινο πρόσωπο ώς εικόνα της Αγίας Τριάδος.

Το ανθρώπινο πρόσωπο ώς κοινωνία.

 Αφού μιλήσουμε για τον αιώνιο κύκλο της αγάπης εντός της Τριάδος , ας ρίξουμε μία ματιά στον κύκλο ο οποίος διευρύνεται έτσι , ώστε να αγκαλιάζει την δημιουργία . Τί μου λέει η πίστη στην Τριάδα για τον εαυτό μου ; Η κοινωνική προσέγγιση της Τριάδος τί λέει για την θεολογία του ανθρώπινου προσώπου : ” Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’εικόνα ημετέραν και καθ’ομοίωσιν ” (Γεν. 1,26).

          Η δημιουργία του ανθρώπου είναι μία ” συνοδική ” πράξη , ενώ η εικόνα του Θεού μέσα μας είναι σαφώς η εικόνα της Τριάδος . Άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς ” (1,27) . Η εικόνα του Θεού ώς ” όντος κοινωνικού ” είναι εικόνα ” σχεσιακή ” ή οποία αντανακλάται στην σχέση μεταξύ ανδρός και γυναικός . Μόνο μέσα σε μία διαπροσωπική κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί σωστά η ομοίωση πρός την Τριάδα . Η ανθρώπινη ταυτότητά μας ή είναι κοινωνική ή δέν είναι τίποτε . Δέν θα είμαι πρόσωπο , αν δέν αντικρίζω τους άλλους , αν δέν κοιτάζω πρός αυτούς και δέν τους επιτρέπω να κοιτάζουν πρός εμένα  [ Αλλά και τότε ” Κάλλιστε ” δέν βλέπουμε την τρίχα στο μάτι του άλλου ; Το ίδιο δέν υφίσταται και ο άλλος ; Δέν βλέπουμε μόνον τρίχες μεταξύ μας ; ]. [ Το αρσεν και θηλυ δέν ανήκει στό κατ’εικόνα ]

          Και όλα αυτά , επειδή ο Θεός είναι Τριάς [ ανακουφιστήκαμε ] , θεωρώντας τήν ανθρώπινη φύση υπό το φώς της Τριάδος , μπορούμε να κάνουμε την διάκριση ανάμεσα στο ατομο και στο πρόσωπο .

Το άτομο είναι ο ανταγωνιστής . Το πρόσωπο είναι ο συν-άνθρωπος Οι σχέσεις μας είναι αυτές που μας κάνουν πρόσωπα . [ Βασισμένες στην ελευθερία του Βολταίρου που λέει θα σέβομαι την ελευθερία σου όσο εσύ θα σέβεσαι την δική μου ! Και τί νόημα έχει να αγαπούμε αυτους που μας αγαπούν και μας σέβονται ; ].

          Ώστε να είναι όλοι ένα , λέει ο Ιησούς στην αρχιερατική προσευχή . Όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος μ’εμένα κι εγώ μ’εσένα . Καθώς λέει ο Χριστός , όπως και ο Πλάτων ” Όπως επάνω έτσι και κάτω ” ή ” ώς εν ουρανώ και επί της γής “. Εμείς ώς εικόνες της Αγίας Τριάδος , καλούμαστε να υλοποιούμε επί γής  την κίνηση της Θείας περιχώρησης , αναπαράγοντας εδώ κάτω την αμοιβαία αγάπη των Θείων επροσώπων . Έτσι λέει και ο Γοντικάκης : ” Η Τριαδική αγάπη διαστέλλει το χώρο σε παράδεισο ” .  ” Κοινωνικό μας πρόγραμμα είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος ” λέει ο  Nikolai  Fedorov . [ Και σε τί διαφέρει η Εκκοσμίκευση ; ]

Κάθε κοινωνική ομάδα λοιπόν καλείται να μεταμορφωθεί διά της χάριτος σε ζωντανή εικόνα της Θείας περιχωρήσεως . Πρέπει να αντανακλά αυτό που ονομάσαμε ” εν ποικιλία ενότητα ” του Θεού , να συμφιλιώνει και να εναρμονίζει την διαφορετικότητα με την ενότητα , την ελευθερία με την αμοιβαία ελληλεγγύη , κατά το πρότυπο της Τριάδος ! [ ΑΛΛΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΜΟΟΥΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ]

          ΣΧΟΛΙΟ : Όλη η διαπραγμάτευση προϋποθέτει την έλλειψη του Χριστού , λόγω της αναλήψεώς Του και την παρουσία ανάμεσα μας μόνον του Αγίου Πνεύματος . Μόνο που την αίρεση της οικονομίας του Αγίου Πνεύματος την καλύπτει με το καθολικό δόγμα της αναλογίας . Τί να πούμε ; Παράπλευρες απώλειες της εσχατολογίας. Ένας πρόωρος Χριστιανός. Μόλις βαπτίστηκε αγάπησε !  Μία και μόνον απλή ερώτηση μπορεί να ανατρέψει όλη αυτή την θολούρα !  Cur Deus Homo ;  Εάν όλα αυτά που ισχυρίζονται οι αγαπολόγοι είναι αλήθεια , τότε γιατί ενσαρκώθηκε ο Κύριος; Γιατί δέν άνοιξε απλώς τους ουρανούς να μας πεί : Όπως αγαπά ο άνδρας την εαυτού γυναίκα έτσι να αγαπιέστε , σ’αυτή την αγάπη αντικατοπτρίζεται ο Θεός σας , η Αγία Τριάδα . Η  αναλογία της αγάπης , καθότι αγάπη είναι το Άγιο Πνεύμα , προϋποθέτει την απουσία του Χριστού και την οικονομία του Αγίου Πνεύματος .                                          

Αμέθυστος.

=========

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware

 Εκοιμήθη σήμερα, Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 και σε ηλικία 88 ετών ο Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Γουέαρ.

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος Ware, υπήρξε από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές και θεολογικές φυσιογνωμίες του καιρού μας, γεννήθηκε στην Αγγλία το 1934. Σπούδασε Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Φιλοσοφία και Θεολογία στην Οξφόρδη. Αγγλικανός από γέννηση και ανατροφή, ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την Ορθοδοξία το 1952, γοητευμένος από την ορθόδοξη, θεία Λειτουργία και την παράδοση της μυστικής θεολογίας.

Έγινε δεκτός στην Ορθόδοξη Εκκλησία το Πάσχα του 1958, ενώ το 1965 χειροτονήθηκε διάκονος· τον ίδιο χρόνο εκάρη μοναχός στην Μονή του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Επιστρέφοντας στην Οξφόρδη ανέλαβε καθήκοντα εφημερίου στην ελληνική ορθόδοξη ενορία, ενώ παράλληλα εξελέγη Λέκτωρ στον κλάδο των Ορθόδοξων Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης. Το 1970 γίνεται μέλος του Κολλεγίου Ρebroke της ίδιας πόλης.

Το 1985 εξελέγη επίσκοπος Διοκλείας από την Συνοδό του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ο πρώτος Βρετανός που αναδεικνύεται επίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας από την εποχή του Σχίσματος !

Έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά τα βιβλία του Ο Ορθόδοξος Δρόμος, Η Ορθόδοξη Εκκλησία, Η δύναμη του Ονόματος. Η εντός ημών Βασιλεία. κ.α. Ο ίδιος ο επίσκοπος Κάλλιστος έχει μεταφράσει στα αγγλικά τα Μηναία, το Τριώδιο και την Φιλοκαλία (από κοινού με τον μακαριστό Ρh. Sherrard), ενώ είναι ένας από τους συνεκδότες του γνωστού θεολογικού περιοδικού Sobornost.

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Διοκλείας Κάλλιστος Ware | Πεμπτουσία (pemptousia.gr)

Αναρτήθηκε από amethystos

================

Από τις προφητείες του Αγίου πατρο-Κοσμά του Αιτωλού.

Κοσμάς ο Αιτωλός _Saint Cosmas of Aetolia, Equal to the Apostles_св. Косма Этолийский_St. Kosmas life 1

5. “Θάρθη καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά, αλλά σεις να μην αλλάξετε την πίστη σας, όπως θα κάμνουν οι άλλοι. “ (Ελέχθη εν Σιατίστη)

24. “Όσα χωριά είναι κοντά σε δρόμο πολλά θα τραβήξουν”.
30. “Οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θάρθουν πάλι• έπειτα θα τους κυνηγήσετε έως την Κόκκινη Μηλιά”.

«Από τρία μπουγάζια στενά, Κρα, Κράψη και Μουζήνα θα περνούν πολλά στρατεύματα για την Πόλη. Καλόν είναι τα γυναικόπαιδα να βγουν στα βουνά. Θα σας ρωτούν αν είναι μακρυά η Πόλη, εσείς να μην λέτε την αλήθεια, διότι θα σας κακοποιήσουν. Ο στρατός αυτός δεν θα φθάση στην Πόλη, στη μέση του δρόμου θα μάθη ότι ο πόλεμος ετελείωσε».
«Όσα χωριά είναι κοντά σε δρόμο πολλά θα τραβήξουν», είπε για τα χωριά της Δρόπολης.
Στην ομιλία του στο Μέτσοβο είπε: «Ω ευλογημένα βουνά, πόσες ψυχές γυναικόπαιδα θα σώσετε, όταν έλθουν χαλεπά χρόνια». «Καλότυχοι σεις, οι οποίοι ευρέθητε εδώ πάνω εις τα ψηλά βουνά, διότι αυτά θα σας φυλάξουν από πολλά δεινά».
Και στη Σιάτιστα: «Καλότυχοι σεις, οι οποίοι ευρέθητε εδώ πάνω εις τα ψηλά βουνά, διότι αυτά θα σας φυλάξουν από πολλά δεινά. Θα ακούτε και δεν θα βλέπετε τον κίνδυνο. Τρεις ώρες ή τρεις μέρες θα υποφέρετε».

«Ευλογημένα βουνά! Πολλές ψυχές θα γλυτώσετε»

«Με δυσκολία θάρθει», εννοείται το ‘‘ποθούμενο’’, είπε αλλού.
«Με δυσκολία, με μεγάλη δυσκολία, αλλά θάρθει εξάπαντος η ελευθερία», επανέλαβε στους Βουλιαράτες.
Παρεμφερείς είναι οι επόμενες προφητείες: «Όταν θα ιδήτε το χιλιάρμενο στην Άσπρη Θάλασσα, θαρθή το ποθούμενον».
      «Όταν θα ιδήτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά νερά, τότε θάρθει».
      «Όταν θα ιδήτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθή το ζήτημα της Πόλης».
«Στην Πόλη θα χυθή αίμα, που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλέξη (=πλεύσει)».
«Εξαδάκτυλος την παρέδωσε την Πόλη, εξαδάκτυλος θα την παραλάβει».

38. “Πολλοί θα χάνονται από την πείνα”.
39. “Οι πλούσιοι θα γίνουν πτωχοί και οι πτωχοί θα πεθάνουν”.
40. “Μια χούφτα μάλαμα μια χούφτα αλεύρι”.
41. ” Θα έρθει καιρός που οι Ρωμιοί θα τρώγονται αναμεταξύ τους. Εγώ συστήνω ομόνοιαν και αγάπην”.

44. “Θα έρθει καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα”.
(“Τα άλαλα και τα μπάλαλα” – Εννοεί τα άψυχα μηχανήματα των διαφόρων εφευρέσεων. Αυτά αντικατέστησαν και ολονέν αντικαθιστούν τας εργατικάς χείρας και κυριαρχούν εις την ζωήν των ανθρώπων, ως νεώτερα είδωλα προσκυνούμενα υπό του υλόφρονος κόσμου.)
«Θαρθή καιρός, που ο διάβολος θα μπη μέσα σ’ ένα κουτί και θα φωνάζη. Και τα κέρατά του θάναι στα κεραμίδια». 

46. “Η αιτία του γενικού πολέμου θάρθη από τη Δαλματία. Πρώτα θα διαμελιστεί η Αυστρία και ύστερα η Τουρκία”.
47. “Ο χαλασμός θα γίνει από ένα κασσιδιάρη”.
(Η προφητεία εις το αλβανικόν χειρόγραφον φέρεται ως εξής: “Ο χαλασμός θάρθη από τυφλό και κασσιδιάρη”)
48. “Θα προσπαθούν να το λύσουν με την πέννα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και μια με την πέννα”.
49. “Αν βρεθούν 3 δυνάμεις σύμφωνες, τίποτε δεν θα πάθετε”.
50. “Αν το ζήτημα λυθεί με τον πόλεμο, θα πάθετε πολλές καταστροφές· σε τρεις χώρες μια θα μείνει…
Ο πόλεμος θα ξεκινήσει από ένα μικρό κρατίδιο Οθωμανών. Στο τέλος οι Χριστιανοί θα νικήσουν.
Οι Έλληνες θα πάνε στον πόλεμο τελευταίοι για νεκροθάφτες. Η Ορθοδοξία θα νικήσει.
Θα δούμε και θα ζήσουμε τα Σόδομα και τα Γόμορα στον τόπο μας.
Η ανθρωπότητα θα χαθεί. Άνθρωπος με άνθρωπο θα συναντιούνται μετά από πορεία πολλών χιλιομέτρων.
51. “Θα έρθει καιρός που δεν θα ακούτε (=μαθαίνετε) τίποτε”.
52. “Ότι σας ζητούν, να δίνετε · ψυχές μόνον να γλιτώνετε”.

Κοσμάς ο Αιτωλός _Saint Cosmas of Aetolia, Equal to the Apostles_св. Косма Этолийский_Κοσμᾶς αγιοςKOSMAS-AITOLOS-JPG

54.Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους”.
Τα πιάτα σας θα είναι γεμάτα, αλλά τα φαγητά δεν θα τρώγονται.
55. “΄Η τρεις μέρες ή τρεις μήνες ή τρία χρόνια θα βαστάξει”.
56. “Θάρθη καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου”.
57.Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων”.
«Ακούσατε, αδελφοί μου χριστιανοί. Θάρθη καιρός, που δεν θα παρατηρείται αυτή η αρμονία, που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου. Όταν θα πηγαίνη ο παπάς σε σπίτι λαϊκού, μόλις θα φεύγη, θα τον θυμιάζουν με θυμίαμα. Αν θα καθήση σε στρώμα, μετά την αναχώρησίν του θα το τινάζουν. Αν θα συναντούν οι άνθρωποι κληρικόν στο δρόμο, θα γυρίζουν πίσω και δεν θα εξακολουθούν τον δρόμον τους».
Όταν είδε, ότι οι κληρικοί που ήταν μαζί του λυπήθηκαν, πρόσθεσε: «Αμ’ εγώ τι είμαι; Δεν είμαι από την ιδικήν σας τάξιν; Σας λέγω πως αυτά, δυστυχώς, θα γίνουν».

58. “Στην Πόλι θα χυθεί αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλέξη (=πλεύση) “.
59. “Καλότυχος όποιος ζήσει μετά το γενικό πόλεμο. Θα τρώγει με ασημένιο κουτάλι… “.
60. “Μετά το γενικό πόλεμο θα ζήση ο λύκος με τ’ αρνί”.
61. “Θάρθη πρώτα ένα ψευτορωμαίϊκο· να μη το πιστέψετε· θα φύγει πίσω”.

63. “Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φθάσουν ως τα Εξαμίλια. Στο τέλος θα τους διώξουν εις την Κόκκινη Μηλιά. Από τούς Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί, το άλλο τρίτο θα βαπτισθεί και μονάχα το 1/3 θα πάει στην Κόκκινη Μηλιά”.
(“Κόκκινη Μηλιά”. Τοποθεσία, την οποίαν η φαντασία των υποδούλων Ελλήνων έθετεν εις τα βάθη της Ασίας).
Κι ο άγιος Παΐσιος έλεγε:

«Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είχε δίκιο που είπε για τα «Εξαμίλια», διότι τα «Εξαμίλια» δεν είναι ούτε χωριά, ούτε πόλεις, αλλά είναι τα έξι ναυτικά μίλια, η ζώνη των έξι μιλίων που περιβάλλει τα παράλια της Ελλάδας και κάθε νησί μας. «Εξαμίλι» είναι κάθε σημείο που απέχει έξι μίλια από τις ακτές της Ελλάδας, χερσαίες ή νησιωτικές. Εκεί, λοιπόν, θα γίνει εκείνο που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός».
«Όταν ο τουρκικός στόλος ξεκινήσει να κατευθύνεται κατά της Ελλάδος και φθάσει στα έξι μίλια, πράγματι θα καταστραφεί. Θα είναι η ώρα που θα έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους. Αλλά, αυτό δε θα γίνει από εμάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το «Εξαμίλι» θα είναι η αρχή του τέλους…..Μετά θα αρχίσουν όλα τα γεγονότα, που θα καταλήξουν στο να πάρουμε την Πόλη….»
«Όταν ακούσεις στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για τα μίλια για την επέκταση των μιλίων (της αιγιαλίτιδας ζώνης) από 6 σε 12 μίλια τότε από πίσω έρχεται ο πόλεμος. Ακολουθεί…. Μετά την πρόκληση των Τούρκων θα κατέβουν οι Ρώσοι τα Στενά (Βόσπορος). Όχι για να βοηθήσουν εμάς. Αυτοί θα έχουν άλλα συμφέροντα.. Αλλά, χωρίς να το θέλουν, θα βοηθάνε εμάς. »
«Θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Στην αρχή οι Τούρκοι θα νομίσουν ότι νικάνε αλλά αυτό θα είναι η καταστροφή τους. Οι Ρώσοι τελικά θα νικήσουν τους Τούρκους και θα πέσει η Πόλη (Κωνσταντινούπολη) στα χέρια τους. Μετά θα την πάρουμε εμείς…… Θα αναγκασθούν να μας τη δώσουν…».

64. “Τόσα πολλά θα γίνουν, που οι μανάδες θα γεννήσουν πρόωρα από το φόβο τους”.

67. “Θα σας επιβάλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφθάσουν”.
68. “Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα”.
69. “Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτες. Δεν θα προφθάσουν όμως”.
70. “Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό 3 μέρες γρηγορότερα από τούς Χριστιανούς”.
(Το αλβανικόν χειρόγραφον έχει την προφητείαν ως εξής: “Οι Τούρκοι θα το καταλάβουν τρεις ημέρες γρηγορότερα από τούς Χριστιανούς”)
71. “Όταν ακούσετε ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω, τότε κοντά θα είναι”.
72. “Αν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα θα πάθετε· αν πιαστεί από πάνω, θα καταστραφείτε”.

73. “Οι βράχοι και οι λάκκοι θα είναι γεμάτοι κόσμο”.
74. “Θάρθη ξαφνικά· ή το βόιδι στο χωράφι ή το άλογο στ΄ αλώνι”.
«Να παρακαλήτε να είναι μέρα και όχι νύκτα, καλοκαίρι και όχι χειμώνας».
75. “Λυπηρόν είναι να σας το ειπώ· σήμερον, αύριον καρτερούμεν δίψες, πείνες μεγάλες που να δίδωμεν χιλιάδες φλουριά και να μην ευρίσκωμεν ολίγον ολίγον ψωμί”.
«Σήμερον, αύριον περιμένωμεν θανατικάς ασθενείας μεγάλας, οπού να μη προφθάσωμεν οι ζωντανοί να θάπτομεν τους αποθαμένους».
76. “Μετά τον πόλεμο οι άνθρωποι θα τρέχουν μισή ώρα δρόμο, για να βρίσκουν άνθρωπο και να τον κάμουν αδελφό”.

78. “Θα γίνει ένα χαρτοβασίλειο, που θα έχει μέγα μέλλον στην Ανατολή”.
79. “Ο κόσμος τόσον θα πτωχεύσει, που θα ζώνεται με κληματσίδες”.

84. “Θα έρθει καιρός, που θα φέρει γύρες ο διάβολος με το κολοκύθι του”.

88. “Ένα ψωμί θα χαθεί το μισό, και ένα ολόκληρο”.
89. “Θα έρθει καιρός που μια γυναίκα θα διώχνει δέκα Τούρκους με τη ρόκα”.
90. “Τον Πάπαν να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία”.

92. “Πολλά χωριά θα καταστραφούν, οι τρεις χώρες θα γίνουν μία”.
«Όταν ο τόπος θα σειώται, τότε θάναι σιμά το τέλος του κόσμου». Η προφητεία αναφέρεται στους μεγάλους σεισμούς

96. “Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί, γιατί δεν θάχουν αγάπη στα δένδρα”.
97. “Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί, γιατί θα γίνουν τεμπέληδες”.
98. “Από ψηλά, μέσα από το λιμάνι θάρθη ο χαλασμός”.
99. “Θα σας ρίξουν παρά πολύ · θα σας ζητήσουν να τον πάρουν πίσω, αλλά δεν θα μπορέσουν”.
100. “Εσείς θα σώσετε άλλους και οι άλλοι εσάς”.

102. “Θαρθή ξαφνικά· τ΄ άλογα θ΄ απομείνουν ζεμένα στις δουλειές τους και σεις θα φύγετε”.
103. “Θάνε όγδοος αιώνας που θα γίνουν αυτά”.

105. “Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν μπαράγκες”.
106. “Θαρθή καιρός που θα βγει ο καταραμένος δαίμονας από το καυκί του”.
107. “Θαρθή μια φορά ένας ψευτοπροφήτης· μη τον πιστέψετε και μη τον χαρείτε. Πάλι θα φύγει και δεν θα μεταγυρίσει”.
108. “Θάρθη καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου”.
109. “Νάχετε το σταυρό στο μέτωπο, για να σας γνωρίσουν ότι είσθε χριστιανοί”.
110. “Δεν θα φθάσει ο στρατός στην Πόλι· στη μέση του δρόμου θάρθη το μαντάτο, ότι έφθασε το ποθούμενο».
“H μεγάλη μάχη θα γίνει στην Πόλη. Εκεί θα μαζωχτούν όλα τα κράτη και θα χυθεί τόσο αίμα που θα κολυμπήσει μοσχάρι. Νικητής θα βγει το ξανθό γένος. Εμείς θα είμαστε με το ξανθό γένος”.
«Θαρθεί καιρός που θα κατέβει το Ρώσικο γένος για να πηγαίνουν στους Εβραίους, όπου θα γίνει πόλεμος και θα πλέξη το τριχρονίτικο δαμάλι στο αίμα. Θα είναι τακτικός στρατός. Απ’ αυτόν δεν θα πάθετε τίποτε. Αλλά από το ρέμπελο θα πάθετε πολλά. Αν περάσει από την Αυλώνα, χαρά στην Μακεδονία. Aν περάσει από τη Μακεδονία, αλλοίμονο στη Μακεδονία. Θα γίνει μεγάλο κακό».
Κι ο άγιος Παΐσιος έλεγε: «Οι Τούρκοι τα κόλλυβα τα έχουν στη μέση τους. Θα πάθουν μεγάλο κακό. Τότε θα επέμβη από πάνω ο Ρώσος και θα γίνει όπως τα λέει η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Οι μεγάλοι θα φροντίσουν… Την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες πρέπει να τη φυλάξουν. Και, έτσι, ο Θεός θα τη χαρίσει σε μας. Θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι».  «Μετά τη διάλυση της Τουρκίας, η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τον Περσικό Κόλπο και θα σταματήσουν τα στρατεύματά της έξω από την Ιερουσαλήμ… Ο Πόλεμος που θα ξεσπάσει θα είναι Παγκόσμιος… Θα ακολουθήσει μεγάλη σφαγή. Οι μεγαλουπόλεις θα γίνουν παραγκουπόλεις. Εμείς, οι Έλληνες, δεν θα συμμετάσχουμε στον παγκόσμιο πόλεμο.».

116. “Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δεν φαντάζεται”.
117. “Θα δείτε στον κάμπο αμάξι χωρίς άλογα να τρέχει γρηγορότερα από τον λαγό”.
118. “Θάρθη καιρός που θα ζωστεί ο τόπος με μια κλωστή”.
(Ελέχθη εν ‘Aσσω της Κεφαλληνίας).
119. “Θαρθή καιρός που οι άνθρωποι θα ομιλούν από ένα μακρινό μέρος σε άλλο, σαν νάνε σε πλαγινά δωμάτια, π.χ. από την Πόλι στη Ρωσία”.

Να παρακαλάτε να πιασθεί το φίδι απ’ το κεφάλι. Αν πιασθεί απ’ το κεφάλι χαρά σε σας, αν πιασθεί απ’ την ουρά αλλοί σε σας. Όταν πιασθούν οι μεγάλοι να είναι μέρα να μην είναι νύχτα».
    –  «Ο κόσμος θα γίνει τρία μεράδια, το ένα θα βαρεθεί, τ’ άλλο θα πεθάνει κι ένα θα μείνει εδώ κι εκεί. Ο ένας θ’ αγναντεύει τον άλλον, θα πλαλάει(τρέχει) κοντά του. Θα τον κρένει, εκείνος δεν θα ακούει και δεν θα σμίγουν».
   –   «Θα βλέπετε να πηγαίνουν άλλοι επάνω και άλλοι κάτω».
   –   «Θα σας γίνει ένας ήσκιος, αλλά για λίγο καιρό θα τον έχετε. Να μην τον πιστέψητε», να μην πιστέψουν στις υποσχέσεις του κατακτητή.

Θαρθεί καιρός, που θα σας πουν να βουλωθείτε με τη βούλα του Σατανά. Να μη βουλωθείτε. Αν βουλωθείτε και στου βοδιού το κέρατο να κρυφθείτε θα σας βρουν…
Όσο ο κόσμος ξεφεύγει από το Θεό, τόσο θα περάσει πολλά κακά.

Θερμή από την καρδιά ας ανεβαίνει η προσευχή μας στους αγίους μας:
«Βοήθα μας, άι Γιώργη,
και συ άγιε Κοσμά
να πάρουμε την Πόλη
και την Αγιά Σοφιά»!
Αμήν Παναγία μου !

Δέος και συγκίνηση καταλαμβάνει τον προσκυνητή που προσέρχεται στο ιερό κόσμημα της Ορθοδοξίας , την Αγία Σοφία…

http://trelogiannis.blogspot.com/2022/08/blog-post_429.html

====================