Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ – Δημ. Δουμάνης (11) / Σταμούλης– ΚΕΦΆΛΑΙΟ Γ΄: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΘΕΟΥ.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΘ Σύμβουλος Καθηγητής κ. Χρ. Σταμούλης

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Δημήτριος Δουμάνης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015

ΚΕΦΆΛΑΙΟ Γ΄: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΘΕΟΥ.

Α). ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ.

α. Εκκλησία και αποκάλυψη.

Η εκκλησία του Χριστού σίγουρα αποκαλύπτεται, δεν δημιουργείται, την ημέρα της Πεντηκοστής, διότι Πεντηκοστή (=επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος), είχαμε και στην εποχή του Προφήτου Μωυσέως (Αρ. ια’,16)263, όταν το Αγ. Πνεύμα επιφοίτησε τους 72 πρεσβυτέρους στη σκηνή του μαρτυρίου, αλλά ακόμη και την ημέρα της εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή πριν από το πάθος όταν το Αγ. Πνεύμα επιφοίτησε τους Ιουδαίους ώστε να υποδεχτούν τον Χριστό κραυγάζοντας «Ωσσανά τω υιώ Δαυίδ»264. Η ανθρωπότητα του Λόγου θεώνεται με την υποστατική ένωση . [ ΑΛΛΟ ΦΥΣΗ ΑΛΛΟ ΥΠΟΣΤΑΣΗ. ΕΛΑΒΕ ΤΑ ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ ΠΑΘΗ. Η ΘΕΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΟΥΤΕ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ]. 

Έτσι, ακόμη και η ανθρώπινη φύση του Χριστού « “τα της θείας φύσεως πλουτήται αυχήματα”, σύμφωνα με τον Αθανάσιο Πάριο».265[Ο ΥΙΟΣ ΔΑΥΙΔ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΟΥΤΕ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. ΥΙΟΣ ΔΑΥΙΔ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΩΜΑΙΚΟ ΖΥΓΟ ΚΑΙ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ.

. ………..

β. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

Η εκκλησία του Χριστού, ο «Θεανθρώπινος αυτός οργανισμός»266, υπάρχει προ Χριστού, για έναν ακόμη λόγο. Σύμφωνα με τους πατέρες της εκκλησίας, όπως πολύ εμφαντικά τονίζει ο καθ. κ. Χρυσ. Σταμούλης και επιμένει σχεδόν σε όλα του τα πονήματα, «η εκκλησία είναι εικόνα της Αγ. Τριάδος. Η εκκλησιαστική ζωή έχει σαν πρότυπό της την Τριαδική ζωή».267[Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, ΔΗΛ. ΣΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΣ ΕΝ ΤΡΙΑΔΙ. ΜΟΝΟΝ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕ ΚΕΝΩΝΟΝΤΑΣ ΕΑΥΤΟΝ ΜΟΡΦΗΝ ΔΟΥΛΟΥ ΛΑΒΩΝ.] Συνεπής προς την Ορθόδοξη παράδοση ο κ. καθ., γιατί ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με τον Συμεών Θεσ/νίκης «η Εκκλησία αύτη εν τη Τριάδι εγήγερται» [ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΛ. ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΑΓΙΑ ΤΕΤΡΑΔΑ;]268. Όπως τα τρία Θεϊκά πρόσωπα του Τριαδικού Θεού, δια της Θείας αγάπης, δηλαδή φυσικώς και ελευθέρως, κοινωνούν μεταξύ τους,[ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΑ, Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.] έτσι και οι πιστοί οι «σύσσωμοι του Χριστού»[ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ]269, κοινωνούν μεταξύ τους δια του αγίου Πνεύματος. Κατά αυτόν τον τρόπον και η Αγία Τριάδα, γίνεται πρότυπο της Εκκλησίας.

Υπάρχει βέβαια και η γνώμη του Κλήμεντος Αλεξανδρείας, : «…το βούλημα αυτού, (του Θεού), ανθρώπων εστί σωτηρία, και τούτο Εκκλησία κέκληται»270. Φυσικά και δεν έχουν βέβαια οντολογική προαιωνιότητα όλα τα γενόμενα εκ του Θεού, λόγω της υπάρξεώς τους στη βουλή του Θεού. Κάτι τέτοιο άλλωστε θα επέστρεφε την ορθόδοξη θεολογία στην περί προϋπάρξεως της ύλης θεωρίας του Πλάτωνος;;;;, η οποία σε κάποια σημεία υιοθετήθηκε από τους αιρετικούς γνωστικούς και τον Ωριγένη και έγινε μία από τις αιτίες της καταδίκης του από την Ε’ Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό που πρέπει να τονιστεί, και εδώ πιστεύουμε ότι εκφράζουμε και το πνεύμα του εκκλησιαστικού συγγραφέα, είναι ότι άμα τη εμπράκτω εμφανίση του Θείου θελήματος, άμα τη ενεργεία του Θεού, αρχίζει και η δημιουργία της Εκκλησίας. [ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ.]

Το θέλημα του Θεού φυσικά και προϋπάρχει προαιωνίως στη θεία βουλή, αποκαλύπτεται όμως εν χρόνω στην κτίση και την ιστορία [Ο ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΟΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΝ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΔΕΝ ΠΡΟΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ]271. Έτσι ενώ η βουλή του Θεού είναι προαιωνία, η εμφάνιση και πραγματοποίησή της, είναι εν χρόνω και κατά συνέπεια τα αποτελέσματά της, δηλαδή ο ορατός και αόρατος κόσμος είναι κτιστά.

γ. Η Αγιοτριαδική ενότητα, η ενότητα της Εκκλησίας

Αν θέλαμε βεβαίως ετυμολογικά να μιλήσουμε για την έννοια της λέξεως εκκλησία, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, θα πρέπει να μιλήσουμε για κοινωνία προσώπων. Αυτήν ακριβώς την κοινωνία εννοούσε και ο Αγ. Μάξιμος ο Ομολογητής λέγοντας: «Την τοίνυν Αγίαν Εκκλησίαν κατά πρώτην θεωρίας επιβολήν, τύπον και εικόνα Θεού φέρειν, έλεγεν ο μακάριος γέρων εκείνος, (αναφέρεται στον Αγ. Διονύσιο Αρεοπαγίτη), ως την αυτήν αυτώ κατά μίμησιν και ενέργεια έχουσαν»272. Και ποια είναι αυτή η ενέργεια της Εκκλησίας; Η δυνατότητα που παρέχει στους πιστούς και μόνον273, της σωτηρίας, της κατά χάριν θεώσεως.

Αυτή η Αγιοτριαδική ενότητα της κοινωνίας των τριών Θείων [Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΤΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.] Υποστάσεων είναι που διασφαλίζει και την ενότητα της Εκκλησίας σύμφωνα και προς την Αρχιερατική προσευχή του Ιησού όπως περιγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο «τήρησον αυτούς εν τω ονόματι σου ους δέδωκας μοι, ίνα ώσιν έν καθώς ημείς… ίνα πάντες έν ώσι, καθώς σοί, Πάτερ, εν εμοί καγώ εν σοί, ίνα και αυτοί εν ημίν έν ώσι……. ίνα ώσιν έν καθώς ημείς έν εσμέν, εγώ εν αυτοίς και σύ έν εμοί, ίνα ώσι τετελειωμένοι εις έν.»274[Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ]

Ο Μέγας Φώτιος είναι κατηγορηματικός: «Διό και προς εαυτήν μέν ή της Τριάδος ενότης, εί θέμις ειπείν εκκλησιάσασα, θέμις δε τούτο λέγειν επί της αναπλάσεως»275. Η κατά φύσιν και αιτία ενότητα της Αγ. Τριάδος, διαχέεται στο σώμα της Εκκλησίας κατά Χάριν και ενέργεια και έτσι Αγ. Τριάδα και κτιστά λογικά όντα αποτελούν το σύμπαν της Εκκλησίας την Κεφαλή της και το Σώμα της.[ΤΡΙΑΔΑ ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΧΩΡΙΣΤΟΣ. ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΕΝΟΤΗΣ. Η ΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΡΕΥΕΙ, ΟΧΙ Η ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ. Ο ΠΑΤΗΡ ΕΙΝΑΙ ΑΓΕΝΝΗΤΟΣ]

Αγ. Κύριλλος Αλεξανδρείας τονίζει: «Την ουσιώδη παραλαβών ενότητα Χριστός, ήν έχει μέν ο Πατήρ προς αυτόν, Αυτός δε πάλιν προς τον Πατέρα, συνανακιρνάσθαι τρόπον τινά και ημάς αλλήλοις βούλεται, εν δυνάμει δήλον ότι της Αγίας τε και Ομοουσίου Τριάδος, ως έν νοείται το Σύμπαν της Εκκλησίας Σώμα». Και συνεχίζει «Εν μέν τοις ήδη παρωχηκόσι, τον της Θείας ενότητος τρόπον και την ουσιώδη της αγίας Τριάδος ταυτότητα, και την εισάπαν αναπλοκήν απομιμείσθαι δείν ούκ ασυνέτως ελέγομεν την καθ’ ομόνοίαν τα και ομοψυχίαν των πιστευόντων ένωσιν. Εν δε τούτοις ήδη πως και φυσικήν την ενότητα δεικνύναι σπουδάζομεν, καθ’ ήν ημείς τε αλλήλοις και οι πάντες Θεώ συνδούμεθα.»276

Μάλιστα ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας χρησιμοποιεί και την αριστοτελική ορολογία της «ενεργείας» και της «εντελεχείας» για καταδείξει την προς την θείαν ομοίωσιν προσπάθεια και οντολογικό προορισμό του ανθρώπου : «… το φιλοσοφικόν όργανον, με το οποίο ειργάσθη ο Κύριλλος,[ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ] ήσαν αι αριστοτελικαί έννοιαι της “ενεργείας” και της “εντελεχείας”. Ο Χριστός νοείται υπ’ αυτού ως ενεργητικόν “είδος” ζωής και ως τοιούτον επιτελεί δια της ενανθρωπίσεως την σωτηρία και την αποκατάσταση του ανθρώπου. Το πρότυπον πάσης ζωής είναι ο Τριαδικός Θεός, εν τω οποίω ο Πατήρ είναι η δημιουργική δύναμις, ο Λόγος το πρώτον είδος;;;; και η κοσμοποιός δύναμις, το δε Άγιο Πνεύμα το δεύτερο είδος, όπερ άγει τα πάντα εις την τελείωσιν. Τα εγκόσμια όντα δεν έχουν αυθυπαρξία, αλλά οντοποιούνται [ΟΥΣΙΩΝΟΥΝ] δια της κοσμοποιητικής δυνάμεως του Λόγου.

Οιονδήποτε όν εξέρχεται εκ της δυναμικής του καταστάσεως και προχωρεί προς την ενεργητικήν δια της επενέργειας του Λόγου. Ο άνθρωπος συνίσταται εκ σωματικού είδους και ψυχικού, εν τω οποίω διακρίνομεν το λογικόν, το φιλάρετον και το αρχικόν. Υπεράνω δε των τριών τούτων ιδιοτήτων κατείχε κατά την πρωταρχικήν της κατάσταση η ψυχή και το χαρακτηριστικό της “ομοιώσεως”. Αυτή ενεδυνάμωνε το αρχικόν της τμήμα κατά τρόπον, ώστε να αναπτυχθή εντελεχειακώς και να φθάση εις την “αφθαρσίαν”. Δια του προπατορικού αμαρτήματος απωλέσθη η ομοίωσις και η ψυχή περιέπεσεν εις δυναμικήν κατάστασιν. Εγένετο κάτι, το οποίο ηδύνατο να φθάση εις την εντελέχειαν της αφθαρσίας, αλλά δεν το κατώρθωνε, διότι δια του προπατορικού αμαρτήματος είχεν εισέλθει εις τον κόσμον ο θάνατος……

Την ομοίωσιν προς τον Θεόν, ήτις εξασφαλίζει δια τον άνθρωπο την αφθαρσίαν, την νοεί ο Κύριλλος συντελουμένην  κατά το αριστοτελικόν σχήμα της μεταβάσεως εκ της δυνάμεως προς την εντελέχειαν. Δια της ενέργειας του Χριστού ενεργοποιούνται αι προς σωτηρίαν προδιαθέσεις της ανθρώπινης ψυχής και αποκτά αυτή αφθαρσίαν και ζωή ομοία προς την ζωήν του Τριαδικού Θεού…… Βλέπομεν ούτως ότι ο Κύριλλος διεσαφήνισε, χρησιμοποιών εννοίας της αριστοτελικής φιλοσοφίας, την διδασκαλίαν, δι ής επιτυγχάνεται η ηθική τελειότης. Έφθασε να θεωρή την Εκκλησίαν ως οργανικόν πνευματικόν σύνολον μορφωποιούμενον υπό της δημιουργικής δυνάμεως του Πατρός , της ορφοδοτικής επενέργειας του Υιού και της ενωτικής ενοποιήσεως του Πνεύματος»277.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ, ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

======

ΑΣ ΧΑΡΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΕΤΡΑΔΑ. Η ΠΟΝΗΡΙΑ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ.“Η εκκλησία του Χριστού σίγουρα αποκαλύπτεται, δεν δημιουργείται, την ημέρα της Πεντηκοστής”

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Κ.Δ. ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΞΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ. Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΔΗΛ. ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΟΔΟ, ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

Ο ΗΣΥΧΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΕΙ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ.

========

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.