Ἔχει χαθεῖ πιὰ κάθε μέτρο;

Πατριάρχης Κύριλλος: Ὅσοι θυσιαστοῦν στὸν πόλεμο θὰ συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες τους.

 Μέχρι τώρα ὁ μοναδικὸς χριστιανὸς ἱεράρχης ποὺ εἶχε κηρύξει ἄφεση ἁμαρτιῶν γιὰ ὅσους θυσιαστοῦν στὸν πόλεμο, δηλαδὴ συγχωροχάρτι, ἦταν ὁ Πάπας Οὐρβανὸς Β΄ στὴν ἔναρξη τῶν σταυροφοριῶν. Φυσικὰ τὸ ἴδιο ἔπραξαν ὅλοι οἱ Πάπες μετὰ ἀπὸ αὐτὸν καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῶν σταυροφοριῶν δίνοντας ἄφεση ἁμαρτιῶν ἀκόμα καὶ μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κων/πόλεως.

Ἡ δικαιολογία: Οἱ σταυροφορίες ἦταν πόλεμος ἱερὸς ἐνάντια σὲ ἄθεους δηλ. πόλεμος πίστεως, πόλεμος ὑπὲρ τῆς πατρίδος καὶ φυσικὰ πόλεμος ἀξιῶν. Τὸ ἴδιο  καὶ γιὰ τὴν ἴδια δικαιολογία ἔπραξαν καὶ οἱ διάδοχοί τους, ὅταν ἀθώωσαν π.χ. τὶς ἁμαρτίες τῶν Κονκισταδόρων ἐνάντια τῶν Ἰνδιάνων ἢ τῶν Κροατῶν στρατιωτῶν ἐνάντια τῶν Σέρβων.

Οἱ Ὀρθόδοξοι ποτὲ δὲν ἔπραξαν κάτι τέτοιο. Ἄλλο ἡ τιμὴ καὶ ἡ ἀναγνώριση τῶν ἀνθρώπων ποὺ πολεμοῦν καὶ θυσιάζονται γιὰ τὴν πατρίδα καὶ ἄλλο ἡ συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν τους γι’ αὐτὸ τὸν λόγο. Ὁ ἅγιος πατριάρχης Πολύευκτος (5. Φεβρ.) ἀρνήθηκε νὰ ἁγιοποιήσει παρὰ τὶς ἐπίμονες προσπάθειες τοῦ αὐτοκράτορα Νικηφόρου Φωκᾶ τοὺς στρατιῶτες ποὺ ἔπεσαν στὶς μάχες κατὰ τῶν Ἀράβων. 

Τώρα ὅμως μετὰ τὸν κάθε Πάπα τῆς Ρώμης, μετὰ τὸν “Πάπα” τῆς Ἀνατολῆς Βαρθολομαῖο ποὺ εὐλόγησε τὸν “δίκαιο” ἀγώνα τῶν Τούρκων στὴν Συρία καὶ στὸ Β. Ἰράκ (!), ὁ νέος “Πάπας” τοῦ Βορρᾶ, ὁ Κύριλλος Μόσχας, ὅλως τυχαίως μετὰ τὴν διακήρυξη μερικῆς ἐπιστράτευσης ἀπὸ τὸν Ποῦτιν, κήρυξε στοὺς Ρώσους στὸ κήρυγμα τῆς Κυριακῆς ὅτι “η Εκκλησία συνειδητοποιεί ότι αν κάποιος, ωθούμενος από την αίσθηση του καθήκοντος και την ανάγκη να εκπληρώσει τον όρκο του… πάει να κάνει αυτό που τον καλεί το καθήκον του και, αν κάποιος πεθάνει κατά την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, τότε έχει αναμφίβολα διαπράξει κάτι που ισοδυναμεί με θυσία. Θα έχει θυσιαστεί για άλλους. Και επομένως, πιστεύουμε ότι αυτή η θυσία ξεπλένει όλες τις αμαρτίες που έχει διαπράξει ένας τέτοιος άνθρωπος“. Καὶ ἐμεῖς ὡς ἀδαεῖς ρωτοῦμε;

Ὁ ἅγ. Παΐσιος ἀλλὰ καὶ ὁ ἀείμνηστος π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ὁμολόγησαν, ὅτι πολλοὶ στρατιῶτες, κατὰ τὰ ἄλλα ἡρωικοί, ἔπεσαν στὸν πόλεμο  καὶ τοῦ ’40 καὶ στὸν ἐμφύλιο ἀπὸ σφαίρα ἢ βόμβα, ὡς τιμωρία, διότι ὕβριζαν τὰ θεῖα. Αὐτῶν γιατὶ δὲν συγχωρέθηκε ἡ ἁμαρτία τῆς ὕβρεως; 

Κομμουνιστὲς ποὺ πολέμησαν κατὰ τῶν Γερμανῶν θυσιαζόμενοι γιὰ τὴν πατρίδα τους, πολεμοῦσαν παράλληλα τὴν Ἐκκλησία καὶ σκότωσαν Χριστιανούς. Θὰ συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες τους καὶ ἡ ἀθεΐα τους  ἐπειδὴ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν πατρίδα τους;

Πολλοὶ στρατιῶτες τῶν Ρώσων εἶναι εἴτε μουσουλμάνοι (Τσετσένοι ἢ Τουρκμένοι), εἴτε ἄθεοι, καὶ ὅπως συμβαίνει σὲ κάθε πόλεμο κάποιοι (ὄχι ὅλοι) εἴτε κλέβουν, εἴτε βιάζουν, εἴτε βασανίζουν. Θὰ συγχωρεθοῦν οἱ ἁμαρτίες τους καὶ ἡ ἀθεΐα τους  ἐπειδὴ πολεμοῦν γιὰ τὴν πατρίδα τους;

Οἱ Οὐκρανοὶ στρατιῶτες πολεμοῦν κι αὐτοὶ γιὰ τὴν πατρίδα τους καὶ μάλιστα ὁ Κιέβου Ὀνούφριος εὐλόγησε τὴν ἀντίστασή τους ἐνάντια στοὺς Ρώσους; Κι ἀπὸ αὐτοὺς κάποιοι (ὄχι ὅλοι) εἶναι ναζί, καὶ ὅπως συμβαίνει σὲ κάθε πόλεμο κάποιοι βασανίζουν, κάποιοι κλέβουν, κάποιοι βιάζουν. Θὰ συγχωρεθοῦν κι αὐτῶν οἱ ἁμαρτίες τους, ἐπειδὴ πολεμοῦν καὶ θυσιάζονται γιὰ τὴν πατρίδα τους;

Καὶ τότε θὰ ἔχουμε τὸ φαινόμενο, τὸ ἔνα μέρος τῆς Ἐκκλησίας (Κύριλλος) νὰ συγχωρεῖ τὶς ἁμαρτίες τῶν Ρώσων καὶ ἕνα ἄλλο (Ὀνούφριος) ὑπακούοντας στὴν διδασκαλία τοῦ Πατριάρχου του τὶς ἁμαρτίες τῶν Οὐκρανῶν ; Καὶ κατὰ τὴν διδασκαλία αὐτὴ ὁ Θεὸς θὰ συγχωρεῖ ἁμαρτίες ἀνθρώπων κάθε θρησκεύματος καὶ στάσεως ζωῆς, ἐπειδὴ αὐτοὶ θυσιάζονται γιὰ τὴν πατρίδα τους;

Ἔχει χαθεῖ πιὰ κάθε μέτρο;

Δεῖτε τὸ ἄρθρο καὶ τὸ κήρυγμα Κυρίλλου ἐδῶ 

πηγή

==============

Γ. Φίλης :Δεν θέλουν τα λεφτά μας την Ψυχή μας θελουν // «Μην τσιμπάτε» Yannis Bakman

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και κουστούμι

Είχα πει πριν πολλούς μήνες πως όλες οι κυβερνήσεις του Δυτικού Κόσμου

θα αλλάξουν προς την πλευρά των “άκρων” ή γενικώς “θα αλλάξουν”.

Το βλέπουμε να γίνεται και στην Ιταλία.

Αυτό που κάποιοι θεωρούν “δικαίωση” γιατί θα φύγουν οι “κακοί κυβερνώντες”

που επέβαλαν όλα αυτά τα “κακά πραγματάκια” και μας έφεραν στην επισεπισιτιστική κρίση

είναι απλώς “χειραγώγηση”. Ψυχολογία μαζών.

Φυσικά είναι αδιάφορο στον κόσμο αν αυτοί οι νέοι “σωτήρες” έχουν θετική άποψη για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και για το ψηφιακό νόμισμα που φαίνεται ως μονόδρομος πλέον.

Έχετε προσέξει, πως κανείς από αυτούς τους Σωτήρες δεν έχει πει ούτε λέξη για αυτά τα “νέα” κακά πραγματάκια;

Και μιλάω ακόμη και για την Ελλαδίτσα μας. Έχετε αναρωτηθεί γιατί κανείς από αυτούς τους σωτήρες σας

που κάνουν κόμματα και σας απασχολούν με αόρατες “νίκες” δεν αναφέρονται σε αυτά τα “πραγματάκια”

αλλά σας κρατούν δεμένους στο παρελθόν;

Δεν έχουν άποψη για αυτά που έρχονται στο μέλλον; Είναι λογικό όμως.

Γιατί αυτοί που θα έρθουν να “σε σώσουν” στην ουσία έχουν άλλο, πιο σημαντικό ρόλο να παίξουν

Τον οποίο δεν θα καταλάβεις ποτέ αν μένεις μέσα στο Μάτριξ.

Απλώς θα γίνει έτσι, γιατί είναι προγραμματισμένο να γίνει.

Τα καμμένα χαρτιά φεύγουν και έρχονται νέα. Νέοι ηθοποιοί.

Πιο “ακραίοι”. Με άλλους ρόλους. Αφού ετοιμάζουν την απόλυτη δυστοπία.

Αυτό το κτήριο που ονομάζουν “βουλή” ουδεμία σχέση έχει με πολιτική.

Είναι απλά ένα “παράρτημα” μιας εταιρίας που θα “επιστρατεύσει” νέα στελέχη ηθοποιούς.

ΥΓ

Να πω ότι δεν το είπα κι αυτό ; Το πα.

Έρχονται γυναίκες πρωθυπουργοί, παντού στην Ευρώπη , μετά από την προπαγάνδα “για το ασθενές φύλο”.

Το κίνημα “Μην αγγίζετε τις γυναίκες” θα είναι υποσυνείδητα η άφεση αμαρτιών για το “τσουνάμι” που έρχεται και

για κάθε απόφαση των γυναικών πρωθυπουργών.

Φυσικά δίπλα της “και λίγο πιο μπροστά” αυτός που πραγματικά θα κάνει κουμάντο.

Ένας δισεκατομμυριούχος που κατέχει τα media της Ιταλίας και φυσικά με τεράστια πρωθυπουργική εμπειρία.

Δεν βλέπω καμία διαφορά στην Ιταλία. Δεν είδα κανένα μέσον του Μπερλουσκόνι

να υποστηρίζει κάτι από αυτά που θα αλλάξουν την Ιταλία πραγματικά.

Υπέρ στις υποχρεωτικότητες. Υπέρ σε όλα.

 Yannis Bakman

=========

Γ. Φίλης :Δεν θέλουν τα λεφτά μας την Ψυχή μας θελουν

=======

=======

===================