Ὅσιος Παΐσιος: Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ἦταν Ὀρθοδοξότατος. Οἱ Δυτικοὶ τὸν συκοφάντησαν, ἐπειδὴ καλλιέργησε τὸν ἡσυχασμό!

Μία ἄλλη φορά ἕνας θεολόγος, ποὺ εἶχε σπουδάσει στὴν Γαλλία, ἐπέμενε ὅτι ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ δὲν ἦταν Ὀρθόδοξος, ἐπειδὴ εἶχε διατελέσει Ἐπίσκοπος σὲ περιβάλλον νεστοριανῶν*.

Ὁ Πατὴρ Παΐσιος προσπαθοῦσε νὰ τοῦ δώση νὰ καταλάβη ὅτι ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ δὲν τὸν ἔπειθε, καὶ γι’ αὐτὸ στεναχωρήθηκε πολύ. «Τόσο πολὺ πόνεσα, εἶπε, ποὺ ἂν μὲ χτυποῦσε ἕνας μὲ τσεκοῦρι στὸ κεφάλι, δὲν θὰ πονοῦσα τόσο. Μετὰ εἶδα καὶ ἕνα γεγονός. Γι’ αὐτὸ λέω ὅτι, ὅταν πονάη κανεὶς γιὰ κάτι, ὁ Θεὸς μετὰ τὸν πληροφορεῖ• ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι. Ἂν δὲν πονάη ἡ καρδιά, δὲν πληροφορεῖ ὁ Θεὸς γιὰ τὴν ἀκρίβεια».

Ὁ Θεὸς λοιπὸν τὸν πληροφόρησε μὲ ἀκρίβεια γιὰ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα. Εἶδε σὲ ὅραμα νὰ περνοῦν ἀπὸ μπροστά του Ἱεράρχες• ἀνάμεσά τους ἦταν καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ, ὁ ὁποῖος στράφηκε πρὸς τὸ μέρος του καὶ τοῦ εἶπε: «Ναί, ἔζησα σὲ νεστοριανὸ περιβάλλον, ὑπῆρχαν στὴν ἐπαρχία μου αἱρετικοί, ἀλλὰ ἐγὼ ἤμουν Ὀρθόδοξος καὶ τοὺς πολέμησα». Ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ… ὁ Ὅσιος διακήρυττε μὲ ἔμφαση: «Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ἦταν Ὀρθοδοξότατος». 

Ἐξηγοῦσε μάλιστα ὅτι οἱ Δυτικοὶ τὸν συκοφάντησαν ὡς μὴ Ὀρθόδοξο, ἐπειδὴ καλλιέργησε τὸν ἡσυχασμό.

Γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ὀνόμαζε «ἀδικημένο Ἅγιο». Καὶ στὸ Μηναῖο, στὸ Συναξάρι τῆς 28ης Ἰανουαρίου, ποὺ εἶναι ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, εἶχε προσθέσει: «Καὶ Ἰσαὰκ τοῦ μεγάλου Ἠσυχαστοῦ καὶ πολὺ ἀδικημένου».
* Νεστοριανοί: Αἱρετικοί, ὀπαδοὶ τῆς διδασκαλίας τοῦ Νεστορίου, ὁ ὁποῖος ἠρνεῖτο τὴν ἑνότητα τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ (τῆς θείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης) στὸ ἕνα πρόσωπό Του.
Μέ πρωτοβουλία τοῦ Ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ ὁποῖος εὐλαβεῖτο πολύ τόν ὅσιο Ἰσαάκ, συντάχθηκε ἡ ἀκολουθία του καί ἐπελέγη ἡ 28η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα ἑορτασμοῦ τῆς ὀσιακῆς μνήμης του.

(Πηγή: Ιερά Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἠμῶν Ἰσαάκ τοῦ Σύρου ἐπισκόπου Νινευΐ, Ἱερόν Κελλίον Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος, Καψάλα, Ἅγιον Ὅρος, σ. 5-6).
Ἁγιογραφία: Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, Μεταμορφώσεως Χαλκιδικῆς

=========================================================================

Η κενοδοξία ανοίγει το δρόμο των παθών (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)

 1 Η κοσμική δόξα είναι σαν το βράχο στη θάλασσα, που τον σκεπάζουν τα νερά, και ο πλοίαρχος δεν το ξέρει, μέχρι να χτυπήσει η καρίνα του πλοίου και να βυθισθεί. Έτσι κάνει και η κενοδοξία στον άνθρωπο, που παραμένει κρυμμένη μέχρι να τον βυθίσει στα πάθη και να τον καταστρέψει. Είπαν γι’ αυτήν οι άγιοι Πατέρες, ότι στην ψυχή που πέφτει στην κενοδοξία, ξαναγυρίζουν όλα τα πάθη, που νικήθηκαν με τη χάρη του Θεού, και αναχώρησαν. (288).

Πώς εξουσιάζονται τα πάθη.

Όποιος συγκρατεί τη γλώσσα του και δε μιλάει, σε όλους τους τρόπους του θα είναι ταπεινόφρων και, χωρίς να κοπιάσει, θα εξουσιάσει τα πάθη του. Τα πάθη εκριζώνονται και εκδιώκονται με την αδιάλειπτη μελέτη του Θεού, και αυτή η μελέτη είναι το ξίφος που τα θανατώνει. (177).

Είναι καλύτερο να καταβάλλεις τα πάθη με καλούς λογισμούς, μνημονεύοντας τις αρετές, παρά με την αντίσταση. Διότι τα πάθη, όταν διεγερθούν και κινηθούν εναντίον σου για να σε πολεμήσουν, τότε εντυπώνουν στο νου σου διάφορα σχήματα και εικόνες, που προσκαλούν στην αμαρτία.

Αυτός ο πόλεμος εναντίον του νου μας έχει πολύ μεγάλη δύναμη, καθώς ταράζει τις παλιές μνήμες και μας θορυβεί. Εάν όμως, πάνω στην επίθεσή τους, τους υποσκάπτεις με αγαθούς λογισμούς, όπως είπαμε, τότε ούτε ίχνος παθών δε φαίνεται πια στο νου σου, μετά την αποδίωξή τους. (227).

Κανένας δεν μπορεί να νικήσει τα πάθη παρά με τις πρακτικές και αισθητές αρετές, ενώ το διασκορπισμό του νου μπορούμε να τον νικήσουμε μόνο με το να καταγινόμαστε με τα πνευματικά. Γιατί ο νους μας είναι ελαφρός και, αν δε δεσμευθεί με κάποιο πνευματικό λογισμό, δε θα πάψει να τριγυρίζει εδώ και εκεί. Και άμα δεν κατορθώσουμε τις πρακτικές αρετές, δεν μπορούμε να φυλαχθούμε από τα πάθη. Γιατί, αν δε νικήσει κάποιος τους εχθρούς, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Και αν η ειρήνη δε βασιλεύει στην ψυχή μας, πώς είναι δυνατό να βρούμε και να χαρούμε τα αγαθά της; Τα πάθη είναι ένα διάφραγμα, που δεν αφήνει να ενεργοποιηθούν οι κρυμμένες αρετές της ψυχής. 

Αν λοιπόν, δεν πέσουν πρώτα αυτά με τις φανερές αρετές, δε γίνονται αισθητές οι κρυμμένες αρετές της ψυχής.

Και βέβαια, κανείς δεν μπορεί, ενώ είναι έξω από το τείχος, να συναναστραφεί με αυτούς που είναι μέσα. Και όπως δεν μπορείς να δεις τον Ήλιο μέσα στην ομίχλη, έτσι δεν μπορείς να αισθανθείς τη δύναμη της αρετής της ψυχής, ενόσω διαμένει γύρω της η ταραχή των παθών. (269).

5 Όπως ένας άνθρωπος, άμα πιει κρασί την ημέρα του πένθους, μεθάει και ξεχνάει κάθε λύπη και κάθε πόνο˙ έτσι και εκείνος που μεθάει από την αγάπη του Θεού σ’ αυτό τον κόσμο, που είναι το σπίτι του πένθους και του κλάματος, ξεχνάει όλους τους πόνους και τις λύπες του και γίνεται, από το μεθύσι, αναίσθητος σε όλα τα πάθη της αμαρτίας. 

Αν η καρδιά ενός ανθρώπου έχει στηριχθεί μόνο στην ελπίδα του Θεού, η ψυχή του γίνεται ελαφρά σαν το πουλί που πετάει, και συνεχώς ο νους του υψώνεται από τη γη και, καθώς μελετάει τα θεία, πετάει πάνω από τα ανθρώπινα, και απολαμβάνει και ευφραίνεται με τα αθάνατα μυστήρια του Υψίστου. Σ’ αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. (280-1).

6 Ο έμπορος που ταξιδεύει στη θάλασσα, φοβάται και τρέμει μήπως σηκωθεί τρικυμία και βυθιστεί η ελπίδα των κόπων του. Και ο μοναχός, όσο ζει σ’ αυτόν τον κόσμο, κυριαρχείται από το φόβο, μήπως ξυπνήσει εναντίον του η τρικυμία των παθών, και χάσει όλους τους κόπους του, από τα νιάτα του ως τα γηρατειά του. Ο έμπορος έχει στραμμένο το βλέμμα του στη στεριά, και ο μοναχός στην ώρα του θανάτου.

Ο καπετάνιος βλέπει τα άστρα, όταν διαπλέει τη θάλασσα, και κατευθύνει το καράβι ανάλογα με τη θέση των άστρων, μέχρι να φθάσει στο λιμάνι. Έτσι και ο μοναχός˙ έχει μπροστά στα μάτια της ψυχής του την ευχή, διότι με αυτήν διορθώνει την πορεία του, και κατευθύνεται ίσια στο λιμάνι που προσεύχεται να φθάσει. (286).

(Από το βιβλίο: “Ανθολόγιο από την ασκητική εμπειρία του Αγίου Ισαάκ του Σύρου”. Ερμηνευτική απόδοση – επιμέλεια, Κωνσταντίνου Χρ. Καρακόλη, Δρος Θεολογίας, Φιλολόγου)

(Πηγή: orp.gr, Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη)

Η κενοδοξία ανοίγει το δρόμο των παθών (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος) | Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ (alopsis.gr)

Ο Αρχιμ. Χριστόδουλος Αγγελόγλου, λογοκρίνει τον Άγιο Παΐσιο!

Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σχολιάσω ένα βίντεο που εστάλη στο ιστολόγιο, στο οποίο ο ιερομόναχος Χριστόδουλος Αγγελόγλου βάλλει κατά της Αδελφότητος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης επειδή, σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις, δεν μετέφερε καθαρά έναν λόγο του Αγίου Παΐσίου περί εμβολίου και χαράγματος με αποτέλεσμα να παρερμηνεύεται ο Άγιος στο σημείο αυτό και να χάνονται σήμερα ζωές στα νοσοκομεία, όπως είπε, διότι ο κόσμος δεν πάει να εμβολιαστεί κατά του κόβιντ-19. Ναι. Διαβάσατε καλά. Ο Ιερομόναχος Χριστόδουλος θεωρεί τις Μοναχές και όσους διαφωνούν με εκείνον και αντιλαμβάνονται διαφορετικά το εν λόγω απόσπασμα, υπεύθυνους για τους θανάτους στα νοσοκομεία που αποδίδονται (!) στον κορωνοϊό.

Έτσι λοιπόν για το καλό μας, δηλαδή για να τρυπηθούμε περισσότεροι με το «σωτήριο» μπόλι και να [μην] καταλήξουμε στα νοσοκομεία (και «αλλού»), έσπευσε ο π. Χριστόδουλος να «διορθώσει» τη Μονή και να δώσει την δική του «σωστή ερμηνεία» στα λόγια του Αγίου Παΐσίου! Και ενώ το εν λόγω βίντεο προέκυψε σύμφωνα με τα λεγόμενά του π. Χριστοδούλου λόγω της διατύπωσης που έκανε η Αδελφότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι, και λόγω της ερμηνείας που του απέδωσαν διάφοροι ΕπίσκοποιΑγιορείτες Καθηγούμενοι, Μοναχοί, πνευματικοί, και λαϊκοί θεολόγοι, ο π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης, στο κανάλι του οποίου φιλοξενείται αυτό το βίντεο, γράφει στην περιγραφή του για κάποιους, σε εισαγωγικά, «χριστιανούς», οι οποίοι «λένε ότι αυτό το είπε ο τάδε Άγιος, χωρίς ο Άγιος να έχει πει κάτι τέτοιο ή και αν έχει πει, έχει παρερμηνευθεί.». Αποκαλεί «χριστιανούς» σε εισαγωγικά, τις Μοναχές στη Σουρωτή, τους Επισκόπους, Αρχιμανδρίτες, Μοναχούς και λαϊκούς θεολόγους; !!

Ο ιερομόναχος Χριστόδουλος, από την αρχή του βίντεο επιχειρεί να κατοχυρώσει το δικαίωμά του να ανακατευτεί με τον τρόπο που ανακατεύτηκε, δηλαδή να ελέγξει την Ηγουμένη Φιλοθέη της Μονής στη Σουρωτή που μας έχει δώσει τόση χαρά και στήριξη με τα βιβλία που εκδίδει, και να δώσει τη δική του ερμηνεία στα λόγια του Αγίου Παϊσίου!:

«Ξεκαθαρίζω λοιπόν για το ποια είναι η θέση μου εντός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας έχει θέσει υπευθύνους πνευματικούς ταγούς για να διευθετούν τα όποια πνευματικά προβλήματα ανακύπτουν και για να έχουν την μέριμνα για την απλανή καθοδήγηση των πιστών

Όπως θα δούμε παρακάτω, για την «απλανή καθοδήγηση των πιστών» ζήτησε από το Μοναστήρι να λογοκρίνει τον λόγο του Αγίου Παΐσίου, γιατί ο λόγος αυτός δεν τα πάει και τόσο καλά με την πολιτική ορθότητα. Ο κόσμος δεν τρέχει να εμβολιαστεί και αρρωσταίνει ακούγοντας τον λόγο αυτό! Και επειδή η Ηγουμένη του απάντησε ότι δεν μπορούν να τον αλλάξουν διότι έτσι τον είπε ο Άγιος, ο π. Χριστόδουλος εμφανίστηκε δημοσίως για να διορθώσει τον Άγιο, διότι αυτή είναι η θέση του στην Εκκλησία! Να διορθώνει τα «πνευματικά προβλήματα» που ανακύπτουν από τα λόγια των Αγίων!

Και ο γλυκός μας Άγιος Παΐσιος, μάλλον για να μας απαλλάξει από την «απλανή καθοδήγηση» κάποιων τέτοιων «υπεύθυνων πνευματικών ταγών» φρόντισε να γράψει ιδιοχείρως τα «Σημεία των Καιρών». Ο λόγος όμως του Αγίου ελέγχει. Ο λόγος εκθέτει όσους υποστηρίζουν τα αντίθετα και όσους επιχειρούν προβάλλοντας τη θέση τους μέσα στην Εκκλησία, ίσως και το ιερατικό τους αξίωμα, να αποδομήσουν για λόγους «αδιευκρίνιστους» τις προτροπές των Αγίων. Αυτήν την «κατάχρηση εξουσίας» είδαν πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας όπως ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς που είπε ότι στα έσχατα χρόνια ο κάθε πιστός θα είναι υπεύθυνος για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Τότε οδηγός των ανθρώπων θα είναι τα κείμενα των Αγίων Πατέρων διότι η αίρεση θα έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ και δεν θα υπάρχει κληρικός να καθοδηγήσει.

Το θέμα λοιπόν είναι πολύ σοβαρότερο απ’ ότι φαίνεται και πολύ βαθύτερο. Εμείς οι πιστοί οφείλουμε να προστατεύσουμε τα κείμενα και τα λόγια των Αγίων. Θα είναι η μόνη παρηγοριά και πηγή Αλήθειας για τους ανθρώπους του μέλλοντος. Νομίζω ότι ήδη το καταλαβαίνουμε αυτό από τώρα. Μέσα στην όλη σύγχυση που επικρατεί έχουμε ανάγκη από καθαρό αληθινό λόγο να γαντζωθούμε πάνω του και να προχωρήσουμε. Ας επικοινωνήσουμε και με το Ησυχαστήριο στη Σουρωτή να δείξουμε την στήριξή μας στις Αδελφές εκεί να μην τρομοκρατηθούν από αυτήν την παρενόχληση, από αυτό το μπούλινγκ που τους γίνεται, και να συνεχίσουν να είναι άξιες κληρονόμοι του πνευματικού πλούτου που τους εμπιστεύθηκε ο Άγιος Παΐσιος.

Σαφώς και όλοι θέλουμε απλανείς και ταπεινούς ταγούς να μας καθοδηγούν. Γι’ αυτό εμείς λεγόμαστε ποίμνιο κι εκείνοι ποιμένες. Να ακολουθούν όμως οι ποιμένες τον Ποιμένα, όχι να κάνουν του κεφαλιού τους και να μας οδηγούν στο γκρεμό. Όταν συμβαίνει αυτό εμείς τα λογικά πρόβατα ακολουθούμε τον Πατέρα μας, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και κρατήθηκε η Πίστη. Σήμερα μάλιστα ο ουρανός μας το έκανε εύκολο για να μπορέσουμε να διακρίνουμε εμείς το λογικό ποίμνιο το σωστό από το λάθος. Μας πλασάρουν ένα «σωτήριο» πειραματικό, νέας τεχνολογίας εμβόλιο με κυτταρικές σειρές εκτρωμένων εμβρύων, και έρχονται διάφοροι «υπεύθυνοι πνευματικοί ταγοί» σαν τον π. Χριστόδουλο Αγγελόγλου, τον π. Νεκτάριο Μουλατσιώτη, τη ΔΙΣ και διάφοροι Μητροπολίτες, και μας λένε να τρυπηθούμε με αυτό το πράγμα για να μην πεθαίνει κόσμος!!

Πέρα από την λογική που μας ζητούν να αγνοήσουμε αυτοί οι ρασοφόροι και σύμμαχοι των εχθρών της Θείας Κοινωνίας, μας ζητούν να γίνουμε και κανίβαλοι, να ρέει μέσα στο αίμα μας αίμα εκτρωμένων παιδιών για να επιτευχθεί η «ανοσία της αγέλης» και να σωθούν ζωές! «Ανοσία της αγέλης» ή αναισθησία της αγέλης; Μήπως να ξαναδιαβάσει τα «Σημεία των Καιρών» του Αγίου Παϊσίου ο π. Χριστόδουλος; Να διαβάσει να δει τί λέει εκεί για τα ειδωλόθυτα. Να διαβάσει να δει τι λέει εκεί για τους γνωστικούς και πως προσπαθούσαν να εμποδίσουν τους Μάρτυρες να ομολογήσουν προτρέποντάς τους να κρατήσουν δήθεν την πίστη εσωτερικά αλλά να συμμορφωθούν εξωτερικά. Από τη μία να λέμε ότι πιστεύουμε και κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του Εσφαγμένου Αρνίου που θυσιάστηκε για να σώσει όλον τον κόσμο από τον όντως θάνατο, και από την άλλη να συναινούμε δημοσίως στις σφαγές αθώων παιδιών που θυσιάζονται στο βωμό του ατομισμού και της ηδονής για να σώσουμε ΤΟ ΤΟΜΑΡΙ ΜΑΣ. (Που ούτε κι αυτό σώζουμε γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει στη γωνία.) Και οι σημερινοί γνωστικοί τα ίδια κάνουν όπως τότε. Μόνο που δεν φοράνε παντελόνια κάτω από τα ράσα για να βγουν και να μιλήσουν για τις εκτρώσεις και τον κρυπτοχριστιανισμό που κηρύττουν. Κάνουν πως δεν βλέπουν τις εκτρώσεις. Κάνουν πως δεν βλέπουν την προδοσία της Πίστεως και την έλλειψη ομολογίας.

Έχουν αναλογισθεί αυτοί οι «απλανείς υπεύθυνοι πνευματικοί ταγοί» τί κόσμος ξημερώνει και σε πόσα πράγματα λέμε «ναι» εάν δεχθούμε αυτό το πειραματικό εμβόλιο; Φαίνεται πως δεν έχουν, δεν μπορούν να αναλογιστούν τίποτα από αυτά που προβληματίζουν εμάς διότι δείχνουν να συμπλέουν πολύ περισσότερο με το πνεύμα του κόσμου τούτου απ’ ότι θα νόμιζε κανείς.

Για γερά νεύρα:

Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει λόγω της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού ένα μείζονος σημασίας θέμα που είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και αφορά την τήρηση των μέτρων και του εμβολιασμού για την επιδημία του κορωνοϊού. Το πλήρωμα της Εκκλησίας έχει χωρισθεί με αποτέλεσμα να αισθάνεται κανείς ότι φαινομενικά, επιφανειακά, ως μη όφειλε, υφίσταται ένα μικρό άτυπο σχίσμα γνώμης μέσα στην Εκκλησία. Η μεν επίσημη συνοδική Εκκλησία που φέρει την ευθύνη έχει αποφανθεί υπέρ της αυστηρής τήρησης των μέτρων και προτρεπτικά, χωρίς να θέτει θέμα υπακοής, έχει διατεθεί και υπέρ του εμβολιασμού, βάζοντας πρώτα τους Επισκόπους να εμβολιαστούν, ως πραγματικά όφειλε να κάνει σύμφωνα και με το ἔμπροσθεν αὐτῶν ο ποιμήν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ.

Είναι αυτό που διαβάσαμε ένα «μικρό άτυπο σχίσμα γνώμης»; Εδώ έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Για πόσο ακόμα θα το κουκουλώνουμε; Αν όμως αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στα ηνία της Εκκλησίας, αν αυτοί ποιμαίνουν ψυχές, μην απορούμε γιατί φτάσαμε ως εδώ. Στα πνευματικά καθήκοντα του π. Χριστοδούλου περιλαμβάνεται η προώθηση των σχεδίων των φαρμακευτικών μεγαθηρίων της νέας τάξης, του νεοταξίτη πρωθυπουργού ή κάποιων άλλων; Αφού ο π. Χριστόδουλος επί της ουσίας δεν ασχολείται πνευματικά με το θέμα, μήπως έχει τουλάχιστον κάποια ιατρική γνώση για τα μπόλια που θα ήθελε να μοιραστεί πληροφοριακά μαζί μας; Γνωρίζει κάτι παραπάνω ο π. Χριστόδουλος από τις εταιρείες που θησαυρίζουν για τις μελλοντικές επιπτώσεις των πειραματικών εμβολίων στον ανθρώπινο οργανισμό; Αυτές δεν αναλαμβάνουν καμμιά ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει, θα αναλάβει ο π. Χριστόδουλος; Αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα τρία παιδιά της 44άχρονης που παρουσίασε θρόμβωση μετά το εμβόλιο της AstraZeneca, έμεινε εγκεφαλικά νεκρή και την κήδευσε η οικογένειά της;

Σαραντατετράχρονη μητέρα τριών παιδιών στα καλά καθούμενα νεκρή! ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΙ; Δικαιολογείται ο θάνατός της «για το καλό του συνόλου»;

Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον π. Χριστόδουλο και σ’ όποιον άλλον να εμφανίζουν την Εκκλησία να παίρνει θέση υπέρ αυτού του ναζιστικού / ευγονικού ψευτο-διλήμματος των φαρμακευτικών εταιρειών;

Δικαιολογούνται οι χιλιάδες θάνατοι από τα μπόλια επειδή στα νοσοκομεία έχουν ένα πρωτόκολλο σαν την ηλεκτρική σκούπα που κοβιντοποιεί τα πάντα και στις κλινικές κόβιντ φλερτάρουν με τον θάνατο; Στην Εκκλησία που ο καλός Ποιμήν αφήνει τα 99 πρόβατα για το ένα, δικαιολογείται ένας -όχι χιλιάδες αλλά ΕΝΑΣ- θάνατος;

ΚΑΝΕΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ. Κανένας ατομιστικός ωφελιμισμός δεν στέκει στην Εκκλησία του Χριστού. Βαδίζει λάθος ο «υπεύθυνος» π. Χριστόδουλος που θέλει να μας πείσει ότι μεριμνά «για την απλανή καθοδήγηση των πιστών». Βαδίζει λάθος που κάνει πως δεν βλέπει τις εκτρώσεις. Βαδίζει λάθος που θεωρεί ότι η Εκκλησία χειροτονεί Επισκόπους για να πρωταγωνιστούν σε διαφημιστικά σποτάκια των φαρμακευτικών με τα γυμνά τους μπράτσα να τρυπιούνται μπροστά στις κάμερες. Βαδίζει λάθος που θεωρεί ότι ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να κρατάει την ομπρέλα στον Καίσαρα. Βαδίζει λάθος που σε αυτήν την πρωτόγνωρη δυστοπική κατάσταση που ζούμε δεν έχει τίποτα πνευματικό να μας πει παρά έχει εξισώσει τον πνευματικό της Εκκλησίας με τον «καλό μπάτσο» του συστήματος.

Και συνεχίζει ο π. Χριστόδουλος:

Από την άλλη πλευρά διάφοροι Αγιορείτες, Καθηγούμενοι μάλιστα, και Μοναχοί, διάφοροι προβεβλημένοι πνευματικοί, διάφοροι Επίσκοποι κυρίως εκ της αλλοδαπής, διάφοροι Ιερείς και λαϊκοί θεολόγοι εκφράζουν την αντίρρησή τους στην από των πιστών τήρηση των μέτρων και είναι και κατά του εμβολιασμού των πιστών, προφάσσει διαφόρων ισχυρισμών. Προκειμένου δε να ισχυροποιήσουν εντός του πληρώματος της Εκκλησίας την άποψή τους, προβάλλουν κατ’ εξοχήν ένα επιχείρημα, το ότι το εμβόλιο αυτό είναι ή έχει σχέση με το χάραγμα του Αντιχρίστου.

«Προφάσσει διαφόρων ισχυρισμών»; Δεν μας αναφέρει ο π. Χριστόδουλος ποιοι είναι αυτοί οι «ισχυρισμοί». Μήπως βρίσκονται στον πρόχειρο φάκελο «συνωμοσιολογίες» και δεν χρειάζεται καν να τους αναφέρει; Διότι κάποια από αυτά που προβληματίζουν και συζητιούνται είναι τα εξής: ότι το εμβόλιο κόβιντ-19 είναι πειραματικό, ότι έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι λόγω του εμβολίου, ότι εκατομμύρια άνθρωποι ήδη αντιμετωπίζουν παρενέργειες και ότι κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τί μέλλει γενέσθαι, ότι σε κάποιο στάδιο ή σε όλα έχουν χρησιμοποιηθεί κυτταρικές σειρές εκτρωμένων εμβρύων, ότι παίζουν με το dna μας, ότι εμμέσως πλην σαφώς το μπόλι είναι υποχρεωτικό για να επανέλθουμε στην «κανονικότητα» που δεν θα είναι ποτέ ξανά κανονική. Ο Μητροπολίτης Ηλείας & Ωλένης Γερμανός για παράδειγμα απέλυσε νωρίς-νωρίς 2 εργαζόμενους στο Γηροκομείο της Μητροπόλεως επειδή αρνήθηκαν να κάνουν το μπόλι. Αυτά εννοεί ισχυρισμοί ο π. Χριστόδουλος; Έχει την παραμικρή ιδέα ο π. Χριστόδουλος τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολλούς χώρους εργασίας, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα; Γνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι απειλούνται ότι αν δεν κάνουν το εμβόλιο είτε θα χάσουν τη δουλειά τους είτε θα έχουν πρόβλημα με τον μισθό τους;

Είναι δυνατόν να απειλούνται και να εξαναγκάζονται οι άνθρωποι να προβούν σε μία ιατρική πράξη πάνω στο σώμα τους, όταν δεν έχουν πεισθεί οι ίδιοι ότι είναι για το καλό τους; Τί θα γίνουμε τώρα; Εξαναγκασμένοι αυτόχειρες;

Και δεν μιλάμε μόνο για την υγεία του σώματος αλλά κυρίως για την σωτηρία της ψυχής. Τι θα πούμε στον Θεό όταν Τον αντικρύσουμε; Δέχτηκα το μπόλι με τα κύτταρα των εκτρωμένων εμβρύων για να έχω να φάω; Πόσες φορές ήρθαν οι Χριστιανοί αντιμέτωποι με παρόμοια διλήμματα; Να έχουν όλες τις δόξες και τα πλούτη του κόσμου αρκεί να αρνηθούν την Πίστη τους. Εάν τελικά επιτρέψει ο Θεός να εγκατασταθεί η δικτατορία στη μορφή που γνωρίζουμε από τις Γραφές είναι το ζήτημα ή ποια πρέπει να είναι η στάση μας; Και εν τέλει, πόση φαντασία χρειάζεται για να καταλάβει κανείς ότι δεν βρισκόμαστε και τόσο μακριά από αυτό που λέει στην Αποκάλυψη; Με την τεχνολογία εκεί που έχει φτάσει και την αποστασία τη δική μας, πόση φαντασία χρειάζεται να καταλάβουμε ότι αυτά που ζούμε είναι τα προοίμια μιας απάνθρωπης δυστοπίας που θα φέρει τον Αντίχριστο; Ας παρακολουθήσουν για αρχή οι πατέρες το βίντεο αυτό του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Ο Κλάους Σβαμπ, μέντορας του Κυριάκου Μητσοτάκη και συγγραφέας της «Μεγάλης Επανεκκίνησης», το ίδρυσε. Μόνοι τους τα λένε ανοιχτά σε όλους τώρα, δεν είναι «συνωμοσίες». Κουραστήκαμε με την (σκόπιμη;) άγνοιά των πατέρων. Ο ίδιος ο Κλάους Σβαμπ επαναλαμβάνει συνέχεια ότι σε αυτήν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που οραματίζονται η μεγαλύτερη αλλαγή που θα συμβεί θα είναι μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο !! Μας λένε ότι τώρα που θα έχουν πρόσβαση στις σκέψεις και στα συναισθήματα των ανθρώπων θα μπορούν να δημιουργήσουν έναν χώρο για να σκέφτονται οι άνθρωποι ελεύθερα, διαφορετικά, δημιουργικά !! Μας λένε ότι θα επαναπροσδιοριστεί η έννοια του ανθρώπου, ότι θα είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς το βιολογικό μέρος του ανθρώπου από εκείνο που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης !! Και τώρα με τα μπόλια θέλουν να κάνουν τον άνθρωπο να φτιάχνει μέσα στο σώμα του τον ιό ο οποίος εν μέρη είναι συνθετικός, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης σε υπολογιστή!! Ο Θεός να βάλει το χέρι Του. Μήπως αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννάν οι κότες; Δεν είπε κανείς να μην προσέχουμε από αυτόν τον ιό, όπως προσέχουμε από κάθε άλλον ιό, αλλά εσείς χτυπιέστε για τα μπόλια και λέτε βαριές κουβέντες κι εμείς άλλα περιμένουμε από ποιμένες που τους έχει ορίσει η Εκκλησία να οδηγούν το ποίμνιο απλανώς. Εσείς όμως για κάποιον λόγο αγνοείτε επιμόνως κάποια σημεία. Ο Άγιος Παΐσιος αν και ήταν αισιόδοξος είχε πει ότι όλοι θα κριθούμε για την στάση που κρατήσαμε.

Και τί θα μας έλεγε σήμερα ο Άγιος Παΐσιος αν ήταν ανάμεσά μας; Να κάνουμε το μπόλι με τα κύτταρα των εκτρωμένων εμβρύων;

Τί καλό μπορεί να προκύψει από αυτό; Να εμπιστευθούμε και να συνταχθούμε με αυτήν την συμμορία που τα ‘κανε όλα ρημαδιό μέσα στην Εκκλησία;

Και συνεχίζει ο π. Χριστόδουλος, λέγοντας ότι για να ισχυροποιήσουν «την άποψή τους» … «που είναι η αποτροπή των πιστών από την τήρηση των μέτρων και ο μη εμβολιασμός των» κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι επικαλούνται τον Άγιο Παΐσιο και συγκεκριμένα κάτι που έχει γραφτεί στο βιβλίο της Σουρωτής με τίτλο «Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Β’ Πνευματική Αφύπνιση», έκδοση 1999, στη σελίδα 181:

«Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν

Και παίρνουνε λέει αυτό το απόσπασμα διάφοροι άνθρωποι, επίσκοποι, μοναχοί, πνευματικοί, γεροντάδες κτλ και ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει συγκλίνοντας στο ότι το εμβόλιο είναι ή έχει σχέση με το χάραγμα του Αντιχρίστου. Και αυτά, λέει, μεταδίδονται και στο εξωτερικό, σε χώρες που ευλαβούνται τον Άγιο και ο κόσμος φοβάται να κάνει το εμβόλιο νομίζοντας ότι θα πάρει το χάραγμα με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να αρρωσταίνουν και να έχουμε «εκατόμβη νεκρών»! Κι εκεί που κατηγόρησε τους πνευματικούς αυτούς ανθρώπους ότι δήθεν επενδύουν στο φόβο για να επηρεάσουν τους πιστούς να μην κάνουν το εμβόλιο, διότι θα πάρουν το χάραγμα, ο ίδιος ούτε λίγο ούτε πολύ χρεώνει το ξεκλήρισμα ολόκληρων Εκκλησιών στις τρεις γραμμές της Σουρωτής !!

Αδελφοί αυτές οι διαδόσεις έχουν επικρατήσει εδώ στην Ελλάδα αλλά δυστυχώς οι εν λόγω καθηγούμενοι και λοιποί που τα διαδίδουν, δέχονται και δημοσιογράφους από Ορθόδοξες χώρες όπως η Ρωσσία, η Σερβία και άλλες χώρες. Και τα διαδίδουν δυστυχώς και στους πιστούς αυτών των χωρών που όπως γνωρίζετε λατρεύουν τον Άγιο Παΐσιο, λατρεύουν τον Γέροντα. Και επηρεάζονται και αυτές οι χώρες. Το αποτέλεσμα αδελφοί είναι ότι πολλοί πλέον ευλαβούμενοι τον Άγιο, εν πλάνη διατελώντες περί αυτού του θέματος, φεύγουν από την ζωή αυτή εκ του κορωνοϊού τοις εκείνου -δήθεν του Αγίου- τοις εκείνου ρήμασι πειθόμενοι. Πιστεύουν δηλαδή ότι είχε πει αυτό, είναι αυτό, το εμβόλιο ότι είναι το χάραγμα, δεν κάνουν ούτε το εμβόλιο, ούτε παίρνουν μέτρα κτλ, και δυστυχώς έχουμε εκατόμβη νεκρών. Η Εκκλησία της Σερβίας ξεκληρίστηκε κυριολεκτικά. Από τον Πατριάρχη, Επισκόπους, Ιερείς, Μοναχούς, πιστά μέλη της Εκκλησίας μας. Η Ρωσσία έχει ως στιγμή πληρώσει αδρό τίμημα. Στην Πατρίδα μας αυτό που γίνεται είναι απίστευτο.

Και αναφέρει μετά μία σειρά από τηλεφωνήματα που έλαβε μόνο μέσα σε μία ημέρα στα οποία άκουγε συνέχεια για νοσηλείες, διασωληνώσεις και θανάτους, μοναχών, μοναζουσών, ιερέων, λαϊκών. Χαμός! Και αν γινόταν ένας επίσημος απολογισμός στα Μοναστήρια, στις τάξεις των κληρικών, στις οικογένειές τους, στο «προσωπικό» των Ναών, «θα τραβάγατε τα μαλλιά σας», λέει ο π. Χριστόδουλος. Και αναφέρει για το Άγιον Όρος:

Πόσες εκατοντάδες Αγιορείτες Μοναχοί νόσησαν; Από στατιστικά επίσημα γύρω στους 800. Πόσοι Αγιορείτες Πατέρες διασωληνώθηκαν και απεβίωσαν στα νοσοκομεία έξω;

Ο Οσιολογιώτατος Αρσένιος Μοναχός από τη Σκήτη Κουτλουμουσίου μας πληροφορεί για την ανακρίβεια των λεγομένων:

Σε άλλο μέρος της ομιλίας του, μας λέει πως στο Άγιον Όρος, έχουν νοσήσει από τον COVID-19, 800 μοναχοί και υπάρχουν πολλοί θάνατοι!!! Σ’ αυτό κάνει τεράστιο λάθος, διότι εγώ που ζω εδώ και 30 χρόνια στο Άγιον Όρος, οι πληροφορίες που έχω είναι πως οι νοσούντες από τον κορωνοϊό δεν έχουν φτάσει τους 100 ακόμη και οι θάνατοι απ’ ότι πληροφορήθηκα είναι μόνον τρεις (3). Εκ των οποίων ο ένας μοναχός ήταν 82 ετών.

Μόνο υπερβολές; Εδώ μιλάμε για 700 παραπάνω Μοναχούς. Σχεδόν το μισό Άγιον Όρος! Αλλά και για τα άλλα Μοναστήρια που ανέφερε ο π. Χριστόδουλος ρωτά ευλόγως ο Μοναχός Αρσένιος γιατί δεν μας είπε ποια ήταν αυτά; Γιατί δεν μας έδωσε τα ονόματα των νοσούντων για να προσευχηθούμε γι’ αυτούς; Το ότι θα ήταν φουσκωμένα τα «επίσημα στατιστικά» ήταν αναμενόμενο, το γνωρίζουμε από τα νοσοκομεία που βαπτίζουν ‘κόβιντ’ και την κουτσή Μαρίκα. Τούτο όμως το πράγμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία!

Όλη αυτή η τρομολαγνεία και η θανατίλα για να εκτιμήσουμε το «ύψιστο αγαθό της υγείας»! Πάλι καλά που υπάρχουν και κάποιοι ορθοφρονούντες λαϊκοί που ξεκαθαρίζουν τα πράγματα: Περί «ὑγείας» (καί ἑτέρων παραχαράξεων)… Πώς άλλαξαν έτσι οι καιροί; Πώς άλλαξαν οι άνθρωποι γύρω μας τόσο ξαφνικά; Ας υποθέσουμε για μια στιγμή ότι όλα αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Αρχιμ. Χριστόδουλος είναι αληθινά, ότι ο Θεός επέτρεψε να φύγουν πολλοί για τους ουρανούς από την Στρατευομένη Εκκλησία. Πού είναι η Θεϊκή παρηγοριά; Πού είναι η τόνωση της πίστης, όπως γράφει ο Άγιος Παΐσιος στα Σημεία των Καιρών; Είναι λόγος αυτός ποιμένα να συμβουλεύει τα παιδιά του να τρέξουν να κάνουν το μπόλι του Ηρώδη για να παρατείνουν λίγο παραπάνω (όπως νομίζουν) την βιολογική τους ζωούλα; Έδινε σημασία ο Άγιος σε τέτοια πράγματα που όταν τον έπιασε εκείνο το σαρκικό δαιμόνιο άρπαξε ένα τσεκούρι να κόψει το πόδι του; Ο Άγιος που είχε πει τόσα για τις εκτρώσεις θα δεχόταν τα μπόλια του Ηρώδη; Δεν θα τα δεχόταν και θα αποκαλούσε Μάρτυρες όσους δεν θα υπέκυπταν στις απατηλές Σειρήνες.

Ο Ιερομόναχος Χριστόδουλος Αγγελόγλου προσέγγισε τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης μέσω κάποιου άλλου. Έβαλε κάποιον άλλον να ελέγξει τη Γερόντισσα εκ μέρους του! την οποία θεωρεί υπεύθυνη για την παρερμηνεία που γίνεται:

Τελικώς επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της το πρωί 10 Μαΐου, και της είπε: Γερόντισσα ο π. Χριστόδουλος μου είπε να σας διαβιβάσω ότι από το τμήμα αυτό του συγκεκριμένου βιβλίου σας και την σελίδα 181, διάφοροι ισχυρίζονται ότι ο Άγιος Παΐσιος προφήτευσε ότι το εμβόλιο για τον κορωνοϊό θα ενυπάρχει στο χάραγμα, και πλήθος κόσμου δεν τηρεί τα μέτρα. Δεν εμβολιάζονται φοβούμενοι δήθεν το σφράγισμα και πεθαίνουν, και διασύρεται και ο Άγιος. Ο π. Χριστόδουλος ρωτά, κάνατε κάποια ενέργεια να σταματήσει όλο αυτό το κακό της παρερμηνείας ή πρόκειται να κάνετε κάτι; … Δεν κάναμε κάτι διότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για την όποια ερμηνεία κάνει ο καθένας και ούτε πρόκειται να κάνουμε κάτι διότι εμείς το γράψαμε όπως μας το είπε ο Γέροντας.
Μετά από αυτό λυπήθηκα πολύ και αποφάσισα να κάνω αυτό που κάνω. Το τί ερμηνείες κάνουν οι άλλοι είναι σίγουρο ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς. Εάν όμως με αυτό που γράψαμε όπως το γράψαμε δίνουμε το δικαίωμα ο καθένας να ερμηνεύει κατά το δοκούν, το γράφουμε δηλαδή δίκην τακτικής μαντείου Δελφών, ήξεις αφήξεις ούκ εν πολέμω θνήξεις και βάλε εσύ το κόμμα όπου θέλεις για να πάρεις την πληροφορία, τότε είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι για την σύγχυση που επέρχεται και το πλήθος των παρερμηνειών, που σε πολλούς η λάθος ερμηνεία έχει ως κόστος τον μαρτυρικό θάνατο από τον κορωνοϊό. Το τμήμα αυτών των τριών κυριολεκτικά γραμμών στη σελίδα 181 που επικαλούνται όλοι αυτοί οι επιφανείς πνευματικοί είναι πάρα πάρα πολύ κακογραμμένο και πιστεύω ότι ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ή δεν το είπε έτσι και έχει μεταφερθεί από τις αδελφές λανθασμένα ή και αν το είπε έτσι, λακωνικά, ο λόγος είναι φοβερά ελλιπής και αφήνει πάρα πολλά κενά που δίνει το δικαίωμα σε κάποιους, είτε να το παρερμηνεύσουν είτε να βάλουν την φαντασία τους να κατασκευάσει σενάρια.

Τους πήρε όλους σβάρνα ο Αρχιμ. Χριστόδουλος. Δεν του αρέσει ο τρόπος που είναι γραμμένο το απόσπασμα και μας λέει ότι ή συμβαίνει οι Μοναχές να φταίνε που μετέφεραν λανθασμένα τον λόγο του Αγίου, ή συμβαίνει να φταίει ο Άγιος Παΐσιος που μίλησε λακωνικά, με αποτέλεσμα ο λόγος του να είναι «φοβερά ελλιπής»! Και σε άλλο σημείο πιο κάτω αφήνει υπόνοιες ότι είτε ο Άγιος Παΐσιος δεν είδε το συγκεκριμένο κομμάτι (δηλαδή υπονοεί ότι οι Μοναχές το πέρασαν στα μουλωχτά), είτε αυτό παραποιήθηκε!

Τίθεται λοιπόν το εύλογο ερώτημα, είμαστε λογικοί άνθρωποι: Το συγκεκριμένο προβληματικό τμήμα της σελίδος 181 του Β’ τόμου το είδε ο Άγιος; Αναπαύθηκε; Ικανοποιήθηκε; Το βρήκε απόλυτα κατανοητό και δεν θεώρησε ότι κάτι πρέπει να διορθωθεί και να συμπληρωθεί; Είναι όπως ακριβώς τα είπε και εννοούσε;

Η συμπεριφορά του Αρχιμ. Χριστοδούλου προκαλεί θλίψη. Ένα εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι για ποιον λόγο δεν επεσήμανε γραπτώς τις διαφωνίες του με τις ερμηνείες των διαφόρων πνευματικών ανθρώπων που λέει ότι απέχουν από την αλήθεια, αλλά κατηγορεί τόσο απροκάλυπτα την Ηγουμένη και την Αδελφότητα, και ζήτησε να λογοκριθεί ο Άγιος. Ένας κληρικός, όποια θέση κι αν κατέχει, όσα βιβλία κι αν έχει γράψει, μπορεί να κάνει κοπτοραπτική στους λόγους των Αγίων της Εκκλησίας, να τους χαρακτηρίζει ενίοτε ακατανόητους και ελλιπείς και να ζητά την «διόρθωσή» τους; Έτσι «διευθετούν» τα «πνευματικά προβλήματα» οι «υπεύθυνοι πνευματικοί ταγοί»; Μπορεί ένας «κοινός θνητός» όπως όλοι εμείς να καταλάβει έναν Άγιο της Εκκλησίας; Πέρασε από το μυαλό του π. Χριστοδούλου ότι ο Άγιος Παΐσιος άφησε το συγκεκριμένο κομμάτι να περάσει έτσι διατυπωμένο γιατί αυτό ακριβώς ήθελε; Γιατί είχε λόγους να το κάνει; Είναι δυνατόν να λογοκρίνουμε τους Αγίους που ζουν μέσα στο χρόνο επειδή με τη δική μας εφήμερη ματιά δεν βολεύει εκείνο που λένε αυτή τη στιγμή που εμείς ζούμε; Επειδή πάει ενάντια στην πολιτική ορθότητα και στις δικές μας προσωπικές επιλογές;

Είναι πολύ σοβαρό το θέμα διότι εμείς είμαστε αυτοί που ζημιωνόμαστε από τα δώρα των Αγίων του Θεού, των μόνων αληθινών φίλων, οδηγών και στηριγμάτων που έχουμε σ’ αυτήν την εφήμερη ζωή. Είναι επίσης ενδεικτικό πού αλλού «άναψε φωτιές» ο Άγιος Παΐσιος με το συγκεκριμένο απόσπασμα. Σε μία διαδικτυακή συνάντηση οικουμενιστών και άλλων στην Αμερική με την πομπώδη ονομασία «Διάσκεψη Κορυφής Χάλκης»! Εκεί τον Άγιο Παΐσιο τον «διόρθωσε» ο παπόφιλος Σικάγου Ναθαναήλ, ο γνωστός οικουμενιστής και υποστηρικτής της ομοφυλοφιλίας! Πρώτα ο Θεός θα σχολιάσω και το συγκεκριμένο απόσπασμα. Είναι αξιοπρόσεκτο όμως αυτό που συμβαίνει, για να καταλάβουμε πώς ο αλατισμένος, ασυμβίβαστος και αληθινός λόγος των Αγίων καίει ακριβώς εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Και ακούμε τα αχ και τα ουχ δεξιά και αριστερά, απ’ τη μια άκρη του πλανήτη στην άλλη! Γι’ αυτό και ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος θέλει να «τιθασεύσει» και να περιορίσει αυτόν τον λόγο, και είδαμε ολόκληρη αρχαία Ελληνική τραγωδία (με πιάνο στο φόντο) πάνω στους φουσκωμένους θανάτους. Για να δικαιολογήσει μετά την «εισπήδηση» που έκανε στο Ησυχαστήριο και την απαίτησή του από την Γερόντισσα Φιλοθέη να κάνει «κάποια ενέργεια» να περιοριστεί το θανατικό! Και μας είπε ότι ο λόγος αυτός του Αγίου είναι ντε και καλά πολύ «αόριστος» και εξάπτει τις φαντασίες! Διότι θέλει να τον κάνει του χεριού του, ανάλατο. Διότι ο λόγος αυτός τον καίει και τον ελέγχει για τις επιλογές του. Όπως ελέγχει και τον π. Νεκτάριο Μουλατσιώτη και όλους όσους στηρίζουν αυτήν την δαιμονική κατάσταση.

Και στη συνέχεια ο π. Χριστόδουλος αναφέρει ένα παράδειγμα για να εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι των λόγων του Αγίου Παΐσίου είναι «κακογραμμένο». Ότι δηλαδή του λείπουν οι επιπρόσθετες πληροφορίες που δεν θα άφηναν περιθώρια παρερμηνειών. Και δίνει ως παράδειγμα μία επίσκεψη που δέχτηκε στο Μοναστήρι από ένα νεαρό αρραβωνιασμένο ζευγάρι. Όταν τους ρώτησε αν είναι παντρεμένοι, ο νεαρός απάντησε ότι είναι αρραβωνιασμένοι, ότι ξέρουν ότι δεν είναι σωστό που κάθονται έτσι και ότι σιγά σιγά θα το προγραμματίσουν. Και ο π. Χριστόδουλος τους ρώτησε γιατί δεν κάνει που παραμένουν αρραβωνιασμένοι! Aπάντησαν ότι σε ένα βιβλίο της Σουρωτής ο Άγιος Παΐσιος μάλωσε έναν και του είπε ότι δεν κάνει να κάθονται για πολύ αρραβωνιασμένοι, γιατί υπάρχουν και οι παράνομες σχέσεις κτλ. «Μου είπανε λοιπόν αυτό το πράγμα», είπε έκπληκτος ο π. Χριστόδουλος!

Απορώ. Το ζευγάρι εκφράζει ένα υγιές φρόνημα και ο πνευματικός της Μονής δείχνει μπερδεμένος. Tο ζευγάρι έχει την καλή ανησυχία να μην μείνουν για πολύ καιρό αρραβωνιασμένοι, πράγμα που σημαίνει ότι το βιβλίο της Σουρωτής έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, και ο π. Χριστόδουλος σα να ακούει πρώτη φορά τέτοιο πράγμα ζητάει εξηγήσεις! Να έχουν σχεδιάσει οι άνθρωποι να πάνε Αθήνα-Λαμία και να θέλει να τους πάει με το στανιό μέσω Κρήτης! Σα να θέλει να ενοχοποιήσει σώνει και καλά τη Σουρωτή, ότι ντε και καλά ήταν ελλιπής και αυτή η περιγραφή όπως θεωρεί ελλιπές το απόσπασμα στην σελ. 181, ρωτάει το ζευγάρι αν στο περιστατικό αυτό που διάβασαν υπάρχουν διευκρινίσεις, πόσον καιρό ήταν αρραβωνιασμένοι, γιατί καθυστερούσαν κτλ. Και όταν απάντησαν ότι δεν υπήρχαν διευκρινήσεις στο κείμενο, ο π. Χριστόδουλος ανέφερε 2 ακραία παραδείγματα στα οποία ο Άγιος Παΐσιος έδωσε διαφορετική συμβουλή. Στο ένα που το ζευγάρι ήταν οχτώ χρόνια αρραβωνιασμένο! ο άγιος μάλωσε τον επισκέπτη και του είπε να παντρευτούν το συντομότερο. Στο άλλο που ήθελαν να παντρευτούν και είχαν μείνει 6 μήνες αρραβωνιασμένοι γιατί η μητέρα του ενός είχε διαγνωσθεί με καρκίνο, θα έφευγε και ήταν στενοχωρημένη, ο Άγιος τους είπε να περιμένουν.

Το παράδειγμα που χρησιμοποιεί εδώ ο π. Χριστόδουλος για να δικαιολογήσει την ωμή παρέμβασή του στα λόγια του Αγίου είναι παντελώς άσχετο και ατυχές. Δεν καταφέρνει να μας εξηγήσει γιατί είναι πάντα απαραίτητες οι εξηγήσεις για να αποφευχθούν οι παρερμηνείες. Αλλά και να το κατάφερνε αυτό, δεν θα δικαιολογούσε (αν είναι δυνατόν) την δική του παρέμβαση στα λόγια ενός Αγίου. Το εν λόγω παράδειγμα δείχνει μάλιστα το αντίθετο, ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πολλές εξηγήσεις είναι περιττές έως και προβληματικές και μπορεί ακόμη και να βλάψουν. Τα ακραία παραδείγματα είναι οι εξαιρέσεις που αποδεικνύουν τον κανόνα στο παράδειγμα που έδωσε. Σκοπός του αρραβώνα είναι ο γάμος. Αυτός είναι ο κανόνας και δόξα τω Θεώ είναι ακόμη γνωστός, δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Στις άλλες πιο ειδικές περιπτώσεις σαφώς και θα προστεθούν περισσότερες πληροφορίες. Ακόμη και τότε όμως, είναι εξαιρέσεις που αποδεικνύουν τον κανόνα. Ο καθένας που έχει τα ιδιαίτερα θέματά του, έχει και τον πνευματικό του. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ.

Ο π. Χριστόδουλος παρά ταύτα προχωρεί στην «διευκρίνιση» του αποσπάσματος του βιβλίου της Σουρωτής για να μην… καταστραφούμε!

«Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν

Ξεκινώντας ο π. Χριστόδουλος ισχυρίζεται ότι το «τώρα» που είπε ο Άγιος αναφέρεται στο ΕΙΤΖ, την αρρώστια της εποχής εκείνης και οπωσδήποτε δεν αναφέρεται σε κάποια μελλοντική αρρώστια. Το δε εμβόλιο που βρήκαν ήταν, λέει ο π. Χριστόδουλος, ένα εμβόλιο που εκείνη την εποχή δοκιμαζόταν για το ΕΙΤΖ. και που κάποια στιγμή στο μέλλον «θα είναι υποχρεωτικό». Για να πείσει παραπάνω ότι δεν πρόκειται για το το εμβόλιο του κορωνοϊού, λέει ότι ο Άγιος Παΐσιος μίλησε για ένα εμβόλιο και όχι για πολλά όπως έχουμε σήμερα «και δεν ξέρουμε ποιο να πρωτοκάνουμε».

Καταρχάς, ένας που προφητεύει με το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να είναι εκεί την ώρα που προφητεύει και να ομιλεί σε χρόνο ενεστώτα για το μέλλον. Πως είναι τόσο σίγουρος ο Αρχιμ. Χριστόδουλος από ένα «τώρα» ότι ο Άγιος Παΐσιος αναφέρεται στην αρρώστια του ΕΙΤΖ και όχι σε μία μελλοντική αρρώστια;

Επίσης, εκείνο το εμβόλιο που δοκίμαζαν και ισχυρίζεται ο π. Χριστόδουλος ότι για αυτό το εμβόλιο μιλούσε ο Άγιος Παΐσιος όταν είπε ότι «θα είναι υποχρεωτικό», εκείνο λοιπόν απορρίφθηκε και έως τώρα δεν έχει βρεθεί εμβόλιο για το AIDS. Τότε που δοκιμαζόταν γιατί να μιλήσει με τόση σιγουριά ο Άγιος και μάλιστα να πει ότι κάποια στιγμή θα είναι και υποχρεωτικό; Ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος εάν το έλεγε αυτό θα λέγαμε ότι είναι επιπόλαιος. Και ο Αρχιμ. Χριστόδουλος διασύρει τον Άγιο Παΐσιο έτσι όπως το παρουσιάζει, την ώρα που κατηγορεί ότι τον Άγιο τον διασύρουν άλλοι. Διότι δεν είναι δυνατόν όταν δεν υπάρχει κανένα εμβόλιο για το AIDS να βγαίνει και να λέει ότι ο Άγιος πριν τόσα χρόνια μίλησε για ένα εμβόλιο για το AIDS που κάποια στιγμή μάλιστα είπε ότι «θα είναι υποχρεωτικό». Δηλαδή μας λέει ότι ο Άγιος όχι μόνο δεν έβλεπε πέρα από τη μύτη του, αλλά φανταζόταν και πράγματα.

Και σήμερα δεν ξέρουμε ποιο μπόλι να πρωτοκάνουμε, διότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας οι χρεοκοπημένες νεοφιλελέ κυβερνήσεις παρέδωσαν στις φαρμακευτικές εκατομμύρια ανθρώπινα πειραματόζωα. Χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμμία νομική ευθύνη. Αυτά είναι πειραματικά εμβόλια. Που ξανά τέτοια ευκαιρία; Γέμισε ο ιππόδρομος με κάθε λογής άλογα κι όποιον πάρει ο χάρος! Εν τω μεταξύ, οι δόσεις λέει μπορεί να είναι και από διαφορετικές εταιρείες. Και ήδη μας ψήνουν για συνεχόμενους εμβολιασμούς αλλά με τα εμβόλια m–RNA. Δείτε εδώ στο 15. Άρα σα να αρχίζουμε να απομακρυνόμαστε από το «κλασσικό» εμβόλιο που έως τώρα γνωρίζαμε. Αυτά που φαίνεται ότι θέλουν να προωθήσουν είναι τα εμβόλια νέας τεχνολογίας και να τα κάνουν συχνά στον γενικό πληθυσμό, είτε ως ενισχυτικά (της ανοσίας) είτε για τις μεταλλάξεις.

Αυτό το ένα εμβόλιο που βρήκαν, που είπε ο Άγιος Παΐσιος, θα μπορούσε να είναι εμβόλιο νέας τεχνολογίας, όχι απαραιτήτως της ίδιας εταιρείας αλλά της ίδιας τεχνολογίας, το οποίο θα μας αναγκάσουν από κάποια στιγμή και πέρα να το δεχτούμε σα ρουτίνα στη ζωή μας. Δηλαδή, αυτό που κάνουν αυτήν την στιγμή, να εκβιάζουν από ‘δω κι απ’ εκεί τον κόσμο τί είναι; Δεν οδηγούν τα πράγματα προς την υποχρεωτικότητα; Και με τις επαναλαμβανόμενες δόσεις η υποχρεωτικότητα γίνεται και μονιμότητα. Να παίρνεις τη «δόση» σου, το ενισχυτικό σου, αλλιώς σου λέει δεν θα μπορείς να κυκλοφορήσεις, να εργασθείς κτλ. και όσο υποχωρείς άλλο τόσο θα σου σφίγγουν το λουρί γύρω απ’ το λαιμό. Και αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι τούτα τα μπόλια δεν θα περιοριστούν στον κορωνοϊό, ο οποίος έκανε απλά την αρχή, αλλά θα είναι και για οτιδήποτε άλλο «εμφανισθεί» ή/και μεταλλαχθεί. Μακάρι να μην γίνει αλλά τα σημεία είναι εδώ και φαίνονται. Να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε διότι ενοχλείται ο Αρχιμ. Χριστόδουλος; Νομίζω ότι οι περισσότεροι κάπως έτσι κατάλαβαν την κατάσταση. Ότι είναι ρευστή και έχει συνέχεια (προς το χειρότερο) αλλά η αρχή έγινε με τον κόβιντ-19 και τα νέας τεχνολογίας εμβόλια. Άρχισαν δηλαδή να φαίνονται ξεκάθαρα κάποια χαρακτηριστικά σημεία των έσχατων καιρών και αν δεν μετανοήσουμε να επέμβει ο Θεός, αυτά θα πυκνώσουν. Έχει κάποιο πρόβλημα ο π Χριστόδουλος που το λέμε αυτό;

Όσο για την υποχρεωτικότητα του εμβολίου που αναφέρει ο Άγιος στις τρεις γραμμές της Σουρωτής ο Αρχιμ. Χριστόδουλος με έναν ακατανόητο ελιγμό απέφυγε να μιλήσει. Όποιος κατάλαβε ας μας πει τι λέει. Ο Άγιος Παΐσιος είπε συγκεκριμένο πράγμα «θα είναι υποχρεωτικό». Πού πήγε αυτό; Το κατάπιε! Αυτό που μένει από την παρακάτω παράγραφο είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα και αν ποτέ γίνει κάποιο εμβόλιο υποχρεωτικό θα είναι λόγω «ανάγκης» και «κάτω από αδιέξοδα φρικτών επιδημιών».

Είναι σαφές ότι η αναφορά του σε ένα εμβόλιο που βρήκαν, αφορά και μόνο στην αρρώστια που έχει εμφανιστεί στην εποχή του, και η ανάγκη παρασκευής εμβολίου μας κάνει πάντα ακόμη κι εμείς να εικάζουμε ότι επρόκειτο περί κάποιας επικίνδυνης επιδημικής νόσου, τότε, γεγονός που συνηγορεί και η συνέχεια του κειμένου όπου συνεχίζει ο Γέροντας και λέει, «πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό». Το κείμενο όπως διατυπώνεται μας πληροφορεί ότι αυτό το χρονικό διάστημα που βρέθηκε δεν έχει καταστεί υποχρεωτικό αλλά ότι μελλοντικά θα καταστεί υποχρεωτικό. Από το 1994 που κοιμήθηκε ο Άγιος έως σήμερα κανένα εμβόλιο δεν καταστάθηκε υποχρεωτικό. Μάλιστα έως σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Διεθνές Δίκαιο έχουν κατοχυρώσει το ανθρώπινο δικαίωμα ώστε καμμιά ιατρική πράξη να μην γίνεται στο σώμα του ανθρώπου άνευ της βουλήσεως και της συγκαταθέσεώς του. Δεν γνωρίζω αν η παγκόσμια κοινότητα στο μέλλον αναγκαστεί να αλλάξει το νόμο στο μέλλον, κάτω από αδιέξοδα φρικτών επιδημιών, ωστόσο αυτό ίσχυε την εποχή του Αγίου που έλεγε αυτά τα πράγματα έως και σήμερα.

Και για να μπερδευτούμε ακόμη περισσότερο, ο Αρχιμ. Χριστόδουλος προς το τέλος της ομιλίας λέει ότι ο Άγιος Παΐσιος όταν τους μιλούσε για το συγκεκριμένο εμβόλιο, μιλούσε υποθετικά!:

Έτσι εκείνη την χρονιά που ο Γέροντας έλεγε και έγραφε αυτά για το 666, το 1987, ανακοινώθηκε και η ανάπτυξη του πρώτου εμβολίου για το AIDS … Τότε λοιπόν ο Γέροντας αυτήν την φρικτή ασθένεια μας έφερνε ως παράδειγμα και το σωτήριο εμβόλιο που περίμενε με αγωνία όλη η ανθρωπότητα για να δει τα αποτελέσματά του έφερνε ως παράδειγμα, ότι μπορεί, υποθετικά το έλεγε, να το χρησιμοποιήσουν για να εκβιάσουν τον κόσμο να πάρει το χάραγμα. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια που εμείς δεν την ερμηνεύουμε, δεν την εικάζουμε, δεν την φανταζόμαστε αλλά την βιώσαμε εκείνη την περίοδο και ακούγαμε τον Άγιο πολλές φορές να φέρνει ως παράδειγμα την εν λόγω ασθένεια αλλά και το εμβόλιο που είχε τότε ακουστεί ότι δοκιμάζεται.

Εδώ τα ερωτήματα του αδελφού γεννούν έναν λογικό προβληματισμό σε σχέση με το άνω απόσπασμα της ομιλίας. Γιατί να εκβιάσουν τον κόσμο να πάρει το χάραγμα με ένα εμβόλιο για μία ασθένεια που «προσέβαλε, αρχικά συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες – συμπεριφορές και όχι όλο τον παγκόσμιο πληθυσμό»; Μιλούσε πράγματι για το εμβόλιο του ΕΙΤΖ;

Επίσης αυτό που λέει πιο πάνω ήδη συμβαίνει κατά κάποιον τρόπο με το τωρινό εμβόλιο. Η καλλιέργεια του φόβου με τους φουσκωμένους θανάτους (γνωρίζει κάτι για αυτό ο π. Χριστόδουλος;) οι εκβιασμοί, τα αδιέξοδα ωθούν την σημερινή ανθρωπότητα να αναμένει ένα «σωτήριο εμβόλιο» με αντάλλαγμα κάθε μια από τις ελευθερίες της -πράγμα που θα την οδηγήσει σταδιακά στο χάραγμα. Μου είπε μία ξαδέλφη μου πριν λίγες ημέρες: «Έχω κλείσει να κάνω το εμβόλιο τον επόμενο μήνα, για να ελευθερωθώ». «Πώς θα ελευθερωθείς, της λέω, όταν θα έχεις δεχθεί να γίνεις πειραματόζωο;» «Έχεις δίκιο», μου λέει. Αλλά θα το κάνει!

Εάν πάντως πάρουμε το απόσπασμα της Σουρωτής και εφαρμόσουμε πάνω του την ερμηνεία του π. Χριστοδούλου, το πρώτο μισό ο Άγιος το έλεγε κανονικά, το δεύτερο το έλεγε υποθετικά!! :

«Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν.» !!

Τι μπέρδεμα είναι αυτό; Δεν μπορεί να μίλησε έτσι ο Άγιος, δε νομίζω ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος θα μπορούσε να μιλήσει έτσι. Μήπως τελικά όντως αναφέρεται σε άλλη αρρώστια και σε άλλο εμβόλιο από αυτά του ΕΙΤΖ;

Και φτάνουμε στο σημείο του σφραγίσματος. Εκεί που λέει «…γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν.». Και σε αυτό το σημείο ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος δεν σηκώνει κουβέντα: το σφράγισμα που αναφέρεται εδώ δεν μπορεί να είναι ή να έχει σχέση με το εμβόλιο-κόβιντ19. Εδώ ο Άγιος Παΐσιος κάνει μία υπόθεση, σου λέει, με αφορμή το εμβόλιο για το ΕΙΤΖ και την ανάγκη ας πούμε που προέκυψε τότε, ότι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν μια παρόμοια ανάγκη για να αναγκάσουν τον κόσμο να σφραγιστεί. Δεν βλέπει κάτι τέτοιο να εξελίσσεται σήμερα ο π. Χριστόδουλος, όχι! Και προχωρεί να μας «εξηγήσει» παραπάνω πώς τα εννοούσε ο Άγιος Παΐσιος όλα αυτά στη σελίδα 181! Δηλαδή, μέχρι τώρα μας τα «εξήγησε» μια χαρά και θέλουμε κι΄ άλλο!

Όμως επειδή για τα ίδια θέματα και εγώ εκτενώς τα είχα συζητήσει με τον Άγιο και του υπέβαλα και ερωτήσεις, θα σας εκθέσω ακριβώς τί εννοούσε ο Γέροντας όπως έχουν γραφεί στην σελίδα 181. Εάν συνεχίσετε την ανάγνωση –γιατί όλοι αυτοί οι πνευματικοί παίρνουν τις τρεις γραμμές μόνο και φτιάχνουν όλα αυτά τα σενάρια που φτιάχνουν– αν συνεχίσετε την ανάγνωση λίγο πιο κάτω, θα δείτε ότι ο Γέροντας εξηγεί πλέον και γράφει: «αργότερα».. ενώ προηγουμένως γράφει «τώρα» βρέθηκε μια ασθένεια, βρέθηκε το εμβόλιο και για να το κάνει θα γίνει υποχρεωτικό και θα σφραγίζεται όποιος είναι για να το κάνει «τώρα», τώρα λίγες γραμμές παρακάτω λέει.. σας διαβάζω επί λέξει τι λέει το βιβλίο στη σελίδα 181: «αργότερα, όποιος δεν είναι σφραγισμένος» -φύγουμε απ’ το «τώρα» και πάμε στο «αργότερα», το «αργότερα» μπορεί να είναι 3, 5, 10, 20, 50, 100 δεν ξέρουμε πόσα χρόνια θα είναι το «αργότερα», πάντως έχουμε 2 γραμμές πριν το «τώρα» και 3 γραμμές παρακάτω «αργότερα»,

Βλέπουμε πόσο επίμονα προσπαθεί να ξεχωρίσει το τώρα από το αργότερα. Το «αργότερα» το έχει εξακτινώσει στο μακρύ μέλλον. Δεν ξέρουμε που ακριβώς βρίσκεται. Και το «τώρα» έχει ξεμείνει πίσω στο 1987. Εκεί λέει, που «παιζόντουσαν» όλα. Το ΕΙΤΖ, το εμβόλιο, τα «Σημεία των Καιρών» που έγραψε ο Άγιος, η κουβέντα για την ηλεκτρονική ταυτότητα. Χαμός! Εμείς εδώ τώρα, που έχουμε πλήξει από τη βαρεμάρα, δεν έχουμε καμμία σχέση ούτε με το ένα, ούτε με το άλλο … Και διαβάζει:

Ἀργότερα, ὅποιος δέν εἶναι σφραγισμένος μέ τόν ἀριθμό 666 δέν θά μπορεῖ οὔτε νά πουλᾶ, οὔτε νά ἀγοράζη, ἤ νά παίρνη δάνειο, νά διορίζεται κ.λπ. 

Αφού στολίσαμε για τα καλά τις Μοναχές και εκηδεύσαμε τα λόγια του Αγίου σ’ εκείνες τις τρεις πρώτες γραμμές (πέθαναν από ΕΙΤΖ), «αργότερα» σου λέει θα πρέπει να είναι ο άλλος σφραγισμένος με το 666 για να πουλά και ν’ αγοράζει. «αργότερα». «Αργότερα» σε 3, 5, 10, 20, 50, 100 χρόνια… ποιός ξέρει; Αργότερα βρε παιδί μου, αργότερα. Και συνεχίζει:

Μοῦ λέει ὁ λογισμός ὅτι ὁ Ἀντίχριστος μέ αὐτό τό σύστημα θέλησε νά πιάση ὅλο τόν κόσμο καί, ἅμα δέν εἶναι κανείς στό σύστημα, δέν θά μπορῆ νά δουλέψη κ.λπ.»

Και σχολιάζει:

Εδώ ο Γέροντας αποκαλύπτει την πηγή των λόγων του. Ούτε τάδε λέγει Κύριος, ομολογεί, ούτε λέγει προφητεύω, ούτε λέει είδον εν οράματι της νυκτός μου, αλλά τί λέει; Εν πνεύματι αληθείας ο Γέροντας, γιατί ο Γέροντας αγαπούσε την αλήθεια και εμφορείτο υπό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και ενεργείτο υπό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος- εν πνεύματι αληθείας λέει: μου λέει ο λογισμός μου ότι ο Αντίχριστος… Εκθέτει απλά τους ανθρώπινους συλλογισμούς του. Ο Γέροντας λοιπόν και Άγιος μας λέει ότι μου λέει ο λογισμός μου, και οι πνευματικοί λένε ότι προεφήτευε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εν εκστάσει ευρισκόμενος.. Μιλάμε για αρρωστημένες καταστάσεις αδελφοί. Συγνώμη αλλά πεθαίνουν άλλοι και δεν μπορώ να είμαι έτσι σε ήπια κατάσταση. Μιλάμε για ότι πεθαίνουν! Συνεπώς. Ο Γέροντας λέει, μου λέει ο λογισμός μου. Εκθέτει λοιπόν τους ανθρώπινους συλλογισμούς του και τίποτα παραπάνω. Έχει το δικαίωμα και ο Γέροντας να σκέφτεται κάποια πράγματα, να εικάζει κάποια πράγματα και να θεωρεί ότι κάπως έτσι μπορεί να γίνουν υποθετικά.

Δείτε. Δείτε πως μιλάει!
Εν τω μεταξύ, πόσοι λένε «τώρα θα προφητεύσω»; Στο κελλάκι του Αγίου που πήγαινε κόσμος και τους έλεγε διάφορα για το μέλλον, τους έλεγε τώρα θα προφητεύσω, ή αυτά τα προφήτευσα; Σίγουρα θα υπήρχαν περιπτώσεις που το καταλάβαινε ο άλλος ή ο Άγιος έπρεπε να προειδοποιήσει κάποιον για το καλό του και του έλεγε, παιδί μου πρόσεχε τούτο, πρόσεχε τ’ άλλο. Αυτό όμως το «μου λέει ο λογισμός μου» γιατί να μην είναι ένας τρόπος να κρατήσει την ταπεινότητά του; Έπρεπε όμως ο π. Χριστόδουλος, παρότι εξακτίνωσε το συγκεκριμένο απόσπασμα για «αργότερα», έπρεπε να το αχρηστεύσει κιόλας, να πει ότι όλα αυτά για το σφράγισμα, το 666, τον Αντίχριστο και το σύστημα συναλλαγής ήταν απλά προϊόντα της λογικής του Αγίου και ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους.

Σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας έκανε σταθερά τέσσερα πράγματα.
1)Προσπαθούσε συνέχεια να στρέψει αλλού ή/και να αποδυναμώσει τον προφητικό λόγο του Αγίου Παϊσίου. Το σοβαρότερο απ’ όλα.
2)Κατηγορούσε ασταμάτητα την Αδελφότητα και κυρίως την Ηγουμένη Φιλοθέη. Πως το ‘γράψαν αυτό, γιατί δεν ρώτησαν τ’ άλλο. Μέχρι και ξεκάθαρες υπόνοιες άφησε ότι παρεμβαίνουν στα λόγια του Αγίου Παΐσίου ή/και βάζουν μέσα στα βιβλία πράγματα που δεν τα ήλεγξε ο Άγιος. Και βεβαίως χρέωσε στην Αδελφότητα τους δηλωμένους θανάτους στα νοσοκομεία. Οι Μοναχές να μην στενοχωριούνται. Πήραν πολλά στεφάνια.
3)
Παρομοίως είπε τα χειρότερα λόγια και για τους πνευματικούς ανθρώπους κτλ,, οι οποίοι όπως ισχυρίζεται «ως ο διάβολος συνειδητά διαστρέφουν τον λόγο του Αγίου» για να ικανοποιήσουν την αρρώστια τους!! κτλ. Να χαίρονται κι αυτοί, διότι εξίσου πήραν πολλά στεφάνια.
4)Λίγη προσοχή να δώσει κανείς θα διαπιστώσει ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα το γύριζε στον συναισθηματισμό, στον θάνατο, ή βάραγε (κυρίως) τις Μοναχές για να κουκουλώσει τις μπουρδουκλωμένες ερμηνείες του.

Να όμως που ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Ανάμεσα στις δύο φράσεις που απασχόλησαν τον π. Χριστόδουλο υπάρχει μία φρασούλα τόση δα που μας την ΑΠΕΚΡΥΨΕ και μου θύμισε αυτό που είπε πιο πάνω:

γιατί όλοι αυτοί οι πνευματικοί παίρνουν τις τρεις γραμμές μόνο και φτιάχνουν όλα αυτά τα σενάρια που φτιάχνουν– !!

ΕΤΣΙ !!!

Και αυτή η φρασούλα ρίχνει άπλετο φως στο κείμενο και δίνει πληροφορίες για το «που βρίσκεται» ο Άγιος όταν λέει όλα αυτά, για το αν όντως μας μιλάει για το ΕΙΤΖ, για ποιο εμβόλιο και ούτω καθεξής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, για να ξέρουμε κι εμείς πόσο έχει προχωρήσει αυτή η κατάσταση, σε ποιο σημείο περίπου βρισκόμαστε τώρα και τι να αναμένομε.

Πόσοι ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μέ ἀκτῖνες λέιζερ, ἄλλοι στό μέτωπο καί ἄλλοι στό χέρι!

Μετά το «Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν.», ο Άγιος μας λέει ότι εκεί πολλοί είναι ήδη σφραγισμένοι με ακτίνες λέιζερ κτλ.

Το «τώρα» του Αγίου φαίνεται να είναι στο δικό μας μέλλον και να ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΤΖ για την οποία επί μια ώρα σχεδόν μας μούρλανε ο π. Χριστόδουλος.

Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν. Πόσοι ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μέ ἀκτῖνες λέιζερ, ἄλλοι στό μέτωπο καί ἄλλοι στό χέρι! Ἀργότερα, ὅποιος δέν εἶναι σφραγισμένος μέ τόν ἀριθμό 666 δέν θά μπορεῖ οὔτε νά πουλᾶ, οὔτε νά ἀγοράζη, ἤ νά παίρνη δάνειο, νά διορίζεται κ.λπ. Μοῦ λέει ὁ λογισμός ὅτι ὁ Ἀντίχριστος μέ αὐτό τό σύστημα θέλησε νά πιάση ὅλο τόν κόσμο καί, ἅμα δέν εἶναι κανείς στό σύστημα, δέν θά μπορῆ νά δουλέψη κ.λπ. 

Εάν ο Άγιος Παΐσιος δεν προφητεύει, όπως λέει ο π. Χριστόδουλος, αλλά λέει απλά τον «ανθρώπινο συλλογισμό» του, τότε θα έπρεπε να τον είχαν κλείσει από τότε σε τρελλοκομείο!
Διότι μόνο ένας τρελλός ή ένας άγιος θα έλεγε: «Πόσοι ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μέ ἀκτῖνες λέιζερ, ἄλλοι στό μέτωπο καί ἄλλοι στό χέρι!»

Να μας πει τελικά ο π. Χριστόδουλος, διότι άνθρωποι είμαστε, μες στην αναμπουμπούλα μπορεί να του ξέφυγε…. η προτασούλα…

Υπάρχει ή δεν υπάρχει σχέση του υποχρεωτικού εμβολιασμού με το σφράγισμα;

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ:

Σε καμμιά λοιπόν περίπτωση ο Άγιος δεν αναφέρεται σε ασθένεια μελλοντική που θα επήρχετο μετά από 30 χρόνια και πλέον. Δεν είπε θα παρουσιαστεί μια αρρώστια. Τώρα, λέει, παρουσιάστηκε μια αρρώστια. Συνεπώς, όλοι αυτοί που διαδίδουν ότι ο Άγιος προφήτευσε για την αρρώστια αυτή του κορωνοϊού είτε ως ο διάβολος συνειδητά διατρέφουν τον λόγο του Αγίου για να κατοχυρώσουν τις δικές τους αρρωστημένες απόψεις, είτε έχουν αρρωστημένη φαντασία και τα λεγόμενά τους είναι πραγματικά αποκυήματα αυτής της αρρωστημένης φαντασίας τους.


ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ

«Ο Άγιος Παΐσιος και η αλήθεια για το εμβόλιο με το χάραγμα – Αρχιμ. Χριστόδουλος Αγγελόγλου»

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Ο Χριστός ανέχεται σήμερα μία κατάσταση. Ανέχεται και ενεργεί η θεία Χάρις για χάρη του λαού. Μία μπόρα είναι• θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα• δεν θα σταθούν…

Άγιος Παΐσιος ο ΑγιορείτηςΗΟρθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται, είναι από μας τους ίδιους, όταν δεν αντιπροσωπεύουμε σωστά την Εκκλησία, από τον πιο μεγάλο στην ιεραρχία μέχρι τον απλό πιστό. Μπορεί να είναι λίγοι οι εκλεκτοί, όμως αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Η Εκκλησία είναι Εκκλησιά του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι Ναός που κτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός• «καί ο πεσών επί τον λίθον τούτον συνθλασθήσεται• έφ΄ όν δ΄ αν πέση, λικμήσει αυτόν» .
Ο Χριστός ανέχεται σήμερα μία κατάσταση. Ανέχεται και ενεργεί η θεία Χάρις για χάρη του λαού. Μία μπόρα είναι• θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα• δεν θα σταθούν. Είδες που αναφέρει στο Ευαγγέλιο: «Λυχνάρι μισοσβησμένο δεν θα το φυσήξω. Καλάμι ραγισμένο δεν θα το αγγίξω»[1]; Αυτό το είπε ο Χριστός, για να είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της Κρίσεως. Βλέπεις, όταν το λυχνάρι δεν έχη άλλο λάδι στην κούπα και μείνη μόνο λίγο λάδι στο φιτίλι, θα σβήση μετά από λίγο, έστω και αν το φιτίλι πάη μία επάνω μία κάτω. Είναι σαν τον ετοιμοθάνατο που έχει τις τελευταίες αναλαμπές. Ο Χριστός όμως δεν θέλει να το φυσήξη και να το σβήση, γιατί μετά θα πή: «Εγώ θα έκαιγα, αλλά με φύσηξες και έσβησα!».Τί σε φύσηξα; Η κούπα δεν είχε καθόλου λάδι! Ούτε το ραγισμένο καλάμι θέλει να το αγγίξη, γιατί μετά, αν σπάση, θα πή: «Με άγγιξες και έσπασα!».Μά αφού ήσουν ραγισμένο και θα έσπαζες, τί μου λές ότι σε άγγιξα και έσπασες; Εμείς οι μοναχοί, αλλά και οι κληρικοί, σκορπούμε αθεΐα, όταν δεν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τις αρετές μας όχι από τα χάλια μας. Ιδίως το παράδειγμα των μοναχών στους κοσμικούς είναι πολύ μεγάλο πράγμα! Οι κοσμικοί αφορμή ζητούν, για να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους. Γι’ αυτό θέλει πολλή προσοχή. Βλέπεις, εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Χριστός, «τίς ελέγχει με περί αμαρτίας;»[2] αλλά «τίς ελέγχει με περί σκανδάλου», αυτό πρέπει να μπορούμε να το πούμε. Ο Χριστός το είπε εκείνο, γιατί ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Έχουμε ατέλειες, έχουμε πτώσεις, τέλος πάντων, αλλά δεν κάνει να γινώμαστε αιτία να σκανδαλίζεται ο άλλος. Αν όμως φταίη ένας δεσπότης, ένας παπάς, ένας καλόγερος, δεν φταίει ο Χριστός. Αλλά οι άνθρωποι δεν πάνε ως εκεί. «Αντιπρόσωπος του Χριστού δεν είναι;», λένε. Ναί, αλλά αναπαύεται ο Χριστός με αυτόν τον αντιπρόσωπο; Ή δεν σκέφτονται τί τον περιμένει αυτόν τον αντιπρόσωπο στην άλλη ζωή. Γι’ αυτό μερικοί που σκανδαλίζονται από μερικά γεγονότα καταλήγουν να μην πιστεύουν, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι καημένοι ότι όπως, αν φταίη ένας χωροφύλακας, δεν φταίει το έθνος, έτσι κι αν φταίη ένας παπάς, δεν φταίει η Εκκλησία. Όσοι όμως σκανδαλίζονται, αλλά έχουν καλή διάθεση, καταλαβαίνουν, όταν τους εξηγήσης. Αυτοί έχουν και ελαφρυντικά, γιατί μπορεί να μην είχαν βοηθηθή και να έχουν άγνοια από μερικά πράγματα. – Γέροντα, γιατί κανένας δεν παίρνει μία θέση με τόσα σκάνδαλα που γίνονται στην Εκκλησία; – Στα εκκλησιαστικά θέματα όλες οι καταστάσεις δεν είναι να πάρης θέση.Μπορεί να ανέχεται κανείς μία κατάσταση κάνοντας υπομονή, έως ότου ο Θεός δείξη τί πρέπει να κάνη.Άλλο είναι να ανέχεται κανείς μία κατάσταση και άλλο να την αποδέχεται, ενώ δεν πρέπει. Ύστερα, σε τέτοιες περιπτώσεις, ό,τι έχει να πη κανείς να το πη με σεβασμό, ανδρίκια· όχι να βρίζη, να δημοσιεύη. Να το πη ιδιαιτέρως στο ίδιο το πρόσωπο στο οποίο αφορά το θέμα με πόνο, από αγάπη, για να προσέξη μερικά πράγματα. Δεν είναι ειλικρινής και ευθύς εκείνος που λέει κατά πρόσωπο την αλήθεια ούτε εκείνος που την δημοσιεύει, αλλά εκείνος που έχει αγάπη και αληθινή ζωή και μιλάει με διάκριση, όταν πρέπη, και λέει εκείνα που πρέπει στην πρέπουσα ώρα. Εκείνοι που ελέγχουν με αδιακρισία έχουν πνευματική σκότιση και κακία και βλέπουν τους ανθρώπους δυστυχώς σαν κούτσουρα. Και ενώ τους πελεκάνε αλύπητα και υποφέρουν οι άνθρωποι, αυτοί χαίρονται για το τετραγώνισμα που τους κάνουν, για «τόν κυβισμό»! Μόνο σε άνθρωπο που έχει δαιμόνιο αρχικό δικαιολογείται να θεατρίζη τους ανθρώπους μπροστά στο κόσμο, να τους λέη το παρελθόν τους (σέ όσους βέβαια έχει δικαιώματα το δαιμόνιο), για να κλονίζη αδύνατες ψυχές. Το ακάθαρτο πνεύμα, φυσικά, δεν βγάζει στην φόρα τις αρετές των ανθρώπων αλλά τις αδυναμίες τους. Οι ελευθερωμένοι όμως άνθρωποι από τα πάθη τους, επειδή δεν έχουν κακία, το κακό το διορθώνουν με καλωσύνη. Αν δούν καμμιά φορά κάπου λίγη ακαθαρσία που δεν καθαρίζεται, την σκεπάζουν με καμμιά πλάκα, για να μην αηδιάση και ο άλλος που θα την δή. Ενώ εκείνοι που ξεσκαλίζουν σκουπίδια μοιάζουν με τις κότες… Τώρα [3] ο διάβολος κάνει μουντζούρες πολλές και μπλέκει πολύ τα πράγματα, αλλά τελικά θα σπάση τα μούτρα του. Μετά από χρόνια θα λάμψουν οι δίκαιοι. Και λίγη αρετή να έχουν, εν τούτοις θα φαίνωνται, γιατί θα επικρατή πολύ σκοτάδι, και ο κόσμος θα στραφή προς αυτούς. Αυτοί που σήμερα κάνουν τα σκάνδαλα, αν ζουν τότε, θα ντρέπωνται.

Πηγή

Συμβουλές του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου για την Μεγάλη Εβδομάδα

– Γέροντα, πώς μπορεί να ζήση κανείς πνευματικά τις γιορτές;

–Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε τον νου μας στις άγιες ημέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις άγιες ημέρες. Να σκεφτόμαστε τα γεγονότα της κάθε άγιας ημέρας (Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα κ.λπ.) και να λέμε την ευχή δοξολογώντας τον Θεό. Έτσι θα γιορτάζουμε με πολλή ευλάβεια κάθε γιορτή.

Οι κοσμικοί ζητούν να καταλάβουν τα Χριστούγεννα με το χοιρινό, το Πάσχα με το αρνί, τις Αποκριές με το κομφετί. Οι αληθινοί μοναχοί όμως κάθε μέρα ζουν τα θεία γεγονότα και αγάλλονται συνέχεια. Κάθε εβδομάδα ζουν την Μεγάλη Εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ζουν την Μεγάλη Τετάρτη, την Μεγάλη Πέμπτη, την Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή τα Πάθη του Χριστού, και κάθε Κυριακή το Πάσχα, την Ανάσταση. Τι, θα πρέπη να έρθη η Μεγάλη Εβδομάδα, για να θυμηθή κανείς τα Πάθη του Χριστού;

Πρέπει να έρθη το Πάσχα με το αρνί, για να καταλάβω το «Χριστός ανέστη» σαν τους κοσμικούς; Ο Χριστός τι είπε; «Έτοιμοι γίνεσθε» είπε. Δεν είπε, «ετοιμασθήτε τώρα!» Από την στιγμή που λέει ο Χριστός, «έτοιμοι γίνεσθε», πρέπει ο άνθρωπος, και ιδίως ο μοναχός, να είναι έτοιμος συνέχεια. Να μελετάη και να ζη τα θεία γεγονότα συνέχεια. Όταν κανείς μελετάη τα γεγονότα της κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθή και με ιδιαίτερη ευλάβεια θα προσευχηθή. Έπειτα στις Ακολουθίες ο νους να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια που ψάλλονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζη τα γεγονότα ο άνθρωπος, και έτσι αλλοιώνεται.

Στην γιορτή, για να νιώση κανείς το γεγονός, δεν πρέπει να δουλεύη. Την Μεγάλη Παρασκευή λ.χ., εάν θέλη να νιώση κάτι, δεν πρέπει να κάνη τίποτε άλλο εκτός από προσευχή. Στον κόσμο οι καημένοι οι κοσμικοί την Μεγάλη Εβδοβάδα έχουν δουλειές. Μεγάλη Παρασκευή να δίνουν ευχές. «Χρόνια πολλά! Να ζήσετε! Με μια νύφη!»… Δεν κάνει! Εγώ την Μεγάλη Παρασκευή κλείνομαι στο Καλύβι. Όπως και μετά το Αγγελικό Σχήμα η εβδομάδα της ησυχίας που ακολουθεί, βοηθάει, γιατί ποτίζει η θεία Χάρις την ψυχή και καταλαβαίνει ο μεγαλόσχημος τι έγινε, έτσι και στις γιορτές η ησυχία πολύ βοηθάει. Μας δίνεται περισσότερη ευκαιρία να ξεκουρασθούμε λίγο, να μελετήσουμε και να προσευχηθούμε. Θα έρθη ένας καλός λογισμός, θα εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα πούμε λίγο την ευχή και θα νιώσουμε έτσι κάτι από το θείο γεγονός της ημέρας.

Την Μεγάλη Εβδομάδα κάθε χρόνο, για να συμμετέχει περισσότερο στα Πάθη του Χριστού, διάβαζε τα Ευαγγέλια των Παθών. Από την σύλληψη του Χριστού ως την Αποκαθήλωση, δηλαδή από την Μ. Πέμπτη την νύχτα ως την Μ. Παρασκευή εσπέρας, ούτε καθόταν, ούτε κοιμόταν, ούτε έτρωγε. Μάλιστα έλεγε ότι αξίζει περισσότερο να βιάσουμε τον εαυτό μας σε ασιτία αυτό το διήμερο (Μ. Παρασκευής, Μ. Σαββάτου) παρά το τριήμερο (της Καθαράς Εβδομάδος). Μόνο έπινε λίγο ξύδι, για να θυμηθεί το Δεσποτικό όξος. Αυτές τις μέρες δεν άνοιγε σε κανέναν. Έμενε κλεισμένος στο Κελί του και ούτε του έκανε καρδιά να ψάλει. «Πρώτη φορά ένιωσα μια τέτοια κατάσταση», είπε τελευταία στην “Παναγούδα”.

[Από το βιβλίο: Βίος Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, του ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΙΣΑΑΚ.]

Πηγή