“Σκοπος” Ζωής

” Συγκέντρωσε, παιδί μου, τας ψυχικάς δυνάμεις, όταν πονάς και προσπάθησε να εννοήσης τον σκοπόν του πόνου, που, δι’ αυτού ο Θεός σου ανοίγει τον ουρανόν…
Λοιπόν, αναπαύου εμπιστευτικά εις τον ουράνιον Πατέρα μας. 
Μην αποκάμης. 
Μαζί με τον Χριστόν μας θα τα περάσης όλα, καθώς θα γίνης και κληρονόμος Του, εις την άπειρον περιουσίαν του κοινού Πατρός ημών Θεού. Αμήν.”

~ Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας ~

=============================

Είπε Γέρων :

Η πραγματική ειρήνη δεν είναι κοινωνική ηρεμία ούτε υποδούλωση στην εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά είναι μυστήριο και βρίσκεται μόνο εν Χριστώ, δια Χριστού και για τον Χριστό, μέσω της βαθμιαίας διαδικασίας κάθαρσης από τα πάθη, και τελειοποίη­σης.
Ξεκινά από την επιστροφή στον εαυτό μας, μέσω της αδιάλειπτης προσευχής, αναζητεί τον Χριστό και καταλήγει στην ένωση με τον Θεό δια της αγάπης. Ή εσωτερική βίωση μεταποιεί τη φύση, γεμίζει το νου με πνευματική γνώση,
ενισχύει τη θέληση, καθαρίζει την καρδιά και κάνει τον άνθρωπο Χριστοφόρο. Σε αντίθεση με την ηθική, πού απαιτεί την αυστηρή τήρηση κάποιων εντολών, ή μυστική ζωή είναι μια ζωντανή, εσωτερική ζωή εν Αγίω Πνεύματι…

 ~ Άγιος Νεομάρτυρας Βαλέριος Γκαφενκου

===============================